Annonse

Husbanken for alle

Gjenreis Husbanken, for en tydelig politisk styring og innflytelse på flyttemønster og levekårsforskjeller i nord. Det er viktig med folk i husan, men vi trenger også hus til folkan.

Husbanken tok i sin tid et samfunnsansvar slik at alle kunne eie sin egen bolig.

Bargiidbellodat (APs sametingsgruppe) takker alle som løfter debatten om boligpolitikken og husbanken fra et nordnorsk synspunkt. Vi mener at nordområdepolitikken først og fremst må handle om menneskene som skal bo her.
Sametinget har også behandlet sin sak om Nordområdene. I vedtaket beskriver vi utfordringene som er og hva vi sammen må gjøre for å utjevne forskjellene i samfunnet. For det kan ikke være slik at våre ungdommer flytter fordi de ikke får bolig eller kan bygge bolig der de ønsker å bo. “Sametinget ønsker en aktiv boligpolitikk gjennom tomtepolitikk og et husbankprogram for samiske områder, for å kompensere for disse forskjellene.”

Vi deler fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo sine bekymringer om at unge voksne i dag ikke har tilgang til boligmarkedet. Det er beklagelig at privatbankene i dag skal bære det ansvaret Husbanken tidligere hadde. Husbanken tok i sin tid et samfunnsansvar slik at alle kunne eie sin egen bolig. Privatbankene har et ansvar om å levere overskudd til sine eiere. Det Mo sier er helt rett; Regjeringa har demontert Husbanken og gitt all boligfinansiering til de private bankene.

Dagens situasjon er slik at de aller fleste unge i etablererfasen ikke har råd å bygge, eller kjøpe seg bolig. Det kan ikke være slik at man er avhengig av pengesterke foreldre for å ha råd til eget sted å bo. Vi må ha en tomte- og boligpolitikk som oppmuntrer folk til å bo i nord, da er vi også avhengig av at egenkapitalkravet ikke er så stort at det diskvalifiserer alle under etablering.

Hvis våre distrikter skal overleve og utvikles, må de være attraktive for unge voksne. Vi må beholde de allerede utprøvde og vellykkede virkemidlene som redusert arbeidsgiveravgift og nedskriving av studielån.
I tillegg må vi ta politiske grep. Gjenreis Husbanken, for en tydelig politisk styring og innflytelse på flyttemønster og levekårsforskjeller i nord. Det er viktig med folk i husan, men vi trenger også hus til folkan.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse