Annonse
Soldater fra HV-16 sin innsatsstyrke Claymore opererer sammen med skarpskyttere fra Hærens 2. bataljon under øvelse Bifrost i Finnmark høsten 2015.

HV har kampkraft!

Brødtekstbilder: 
Soldater fra Trøndelag HV-distrikt 12 med sin multikjøretøy. En kraftfull våpenplattform som også HV-16 sin innsatsstyrke Claymore har.
HV har den kampkraften vi trenger, sett opp mot de oppdragene som vi er tildelt og hvilke motstandere vi er dimensjonert for å slåss mot.

I Nordnorsk debatt 10. April og i Nordlys 11. april skriver Oddvar Nygård med henvisning til Aftenposten og den pågående landmaktutredningen, at Heimevernet (HV) ikke har en generell kampkraft i møte med en teknisk avansert motstander.

Påstanden er tatt ut av sin sammenheng, og er sterkt misvisende. HV har den kampkraften vi trenger, sett opp mot de oppdragene som vi er tildelt og hvilke motstandere vi er dimensjonert for å slåss mot. 

Hvem er så motstanderen som vi beskytter objektene våre mot? I en krise- krig-situasjon vil det være mindre fiendtlige styrker som er satt inn for å gjøre objekter og infrastruktur ubrukelige for en kortere eller lengre tid. Det kan også være fiendtlige patruljer som ønsker å forhindre fremføring av hærstyrker eller forsyninger mellom to punkter på landeveien. HV er i stand til, med vår trening og utrustning, å hindre motstanderen i å gjennomføre sine operasjoner, og om så ta opp kampen med angriperen.

HV-soldatenes styrke er lokalkunnskap og lokalt nettverk av familie, venner og bekjente. 

Fremmede i lokalområdet blir ofte raskt observert, selv om de prøver å holde seg skjult. Tilbakemeldingene til HV fra andre avdelinger under øving og trening er at vi er en vanskelig motstander, blant annet på grunn av dette fortrinnet.

HV har objektsikring som et av sine hovedoppdrag. I dette ligger det at vi med våpnene, soldatene og treningen vi har til rådighet skal kunne beskytte de objektene vi har ansvar for. Samtidig som vi blant annet skal kunne ta i mot allierte forsterkninger, sikre forsyningslinjer, overvåke og kontrollere store områder, gjennomføre enkle offensive operasjoner og samarbeide med sivile etater. 

Det er særdeles viktig å vite at det er dette som er dimensjonerende for vår væpning, trening og utrustning. Vi har gode våpen og en god utrustning, samt det minimum av trening vi trenger for å gjennomføre disse oppdragene.

Nygård gjengir også påstanden fra Aftenposten at «Hverken heimevernet, Garden eller grensevakten i Finnmark er trent og utrustet til å gjennomføre operasjoner sammen med andre forsvarsgrener eller allierte».  

For HV sin del er dette også en påstand som er feil. Sjøheimevernet har vært en del av HV i lang tid, og samtreninger og fellesoperasjoner mellom styrker på land og sjø har vært regelen og ikke unntaket i lang tid. HV øver med alle forsvarsgrener når de deltar på de store vinterøvelsene, senest i Finnmark i mars 2017. Under den multinasjonale vinterøvelsen i Ofoten/Troms 2014 uttalte den svenske sjefen for den multinasjonale brigaden at Heimvernets avdelinger (HV-16) hadde satt en standard for hvordan HV skulle operere i samarbeid med allierte, også for det svenske heimevernet. 

Det er mye som kan sies om dagens forsvarsdebatt, men jeg vil trekke fram en ting. De fakta og påstander som framkommer i debatten må være riktige. Bruk av sekundære kilder kan fort bli til formidling av uriktige påstander. De blir ikke riktigere av å gjenta dem.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse