Annonse
Det fremstilles av mange som at sentraliseringen er en universell jernlov. Det premisset aksepterer jeg ikke. Digitaliseringen og teknologiutviklingen gjør at de aller fleste kompetansearbeidsplasser kan gjøres fra hvilken som helst bygd med fibernett, skriver Jonas A. Ghanizadeh. Foto: Torgrim Halvari

Hva med bygdevekstavtaler?

Jeg lei av å hele tiden måtte forsvare eksistensen og kompetansen til min arbeidsplass - bare fordi vi bor på et lite sted.

Vi kan ikke akseptere at vi i Norge får en konflikt mellom by og land som vi ser i mange andre land, når det er helt unødvendig og kan avverges med aktiv styring, også godt kjent som distriktspolitikk.

I Vadsø og Finnmark og mange andre såkalte «distrikter» i hele Norge har over lang tid opplevd et ran fra våre lokalsamfunn. Hvor sektor etter sektor av offentlig virksomhet, og da særlig statlig virksomhet sentraliseres fra «distrikt» til regionsentre og fra regionsentre til Hovedstadsområdet-området.

Argumentene som brukes er ofte at man ikke finner kompetanse, ikke er gode nok. Bare fordi man bor på et lite sted. Noen har fått etablere en falsk sannhet om det ikke finnes flinke folk I distriktene, eller at unge med utdanning ikke vil bo der.

Denne politikken får konsekvenser for folk, skal folk i min kommune ta førerkort på motorsykkel må de fra i år kjøre til Alta - fin by, men det er snakk 450 kilometer hver vei. Fordi Statens Vegvesen sentraliserer sin kompetanse og kaller det samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Følgene av dette er en sentralisering av makt og kompetansearbeidsplasser og tar lufta ut av mange lokalsamfunn. Dette fører til et utenforskap i distriktsnorge som ingen er tjent.

Vi kan ikke akseptere at vi i Norge får en konflikt mellom by og land som vi ser i mange andre land, når det er helt unødvendig og kan avverges med aktiv styring, også godt kjent som distriktspolitikk.

En god distriktspolitikk sørger for å ta hele landet i bruk, gir mulighet til høyere utdanning ikke bare i storbyer, gjør at man kan ha en karriere og kan stifte familie i på små steder. Dette gir gode og varierte samfunn. God distriktspolitikk gjør at distrikts-Norge ikke bare er en råvareleverandør men også et sted for utvikling og bærekraftig vekst.

Det fremstilles av mange som at sentraliseringen er en universell jernlov. Det premisset aksepterer jeg ikke. Digitaliseringen og teknologiutviklingen gjør at de aller fleste kompetansearbeidsplasser kan gjøres fra hvilken som helst bygd med fibernett. Istedenfor så brukes det som et argument for økt sentralisering og at tjenester kun tilgjengeliggjøres på nett for de utenfor byene.

Det er skuffende å se at også Arbeiderpartiet i Finnmark og Troms ser ut til å velge å tro at sentraliseringen er uungåelig. Når de vedtar å flytte all makt til Tromsø, og stemmer aktivt imot en deling av ledelse mellom Vadsø og Tromsø sier de også at når du bor på et lite sted så kan du ikke lede og styre. Dette er en mistillit ikke bare mot Vadsø, men mot alle små og mellomstore byer i Norge sin evne til å være vertskap for kompetansearbeidsplasser.

De rød-grønne, SV, AP og SP, burde stå sammen i å bygge hele landet. Dette inkluderer desentralisering av makt, og ikke minst en gjenopprettelse av Finnmark og Troms som selvstendige fylker. Her savner jeg en tydelig politikk fra våre venner i Arbeiderpartiet spesielt. Mener dere alvor med distriktspolitikk er dette helt sentralt!

I de store byene diskuterer man med høy temperatur de såkalte byvekstavtalene. Avtaler som må til fordi flere og flere må reise inn til byene for å arbeide. Ofte innebærer disse avtalene høye bompengesatser som rammer vanlige arbeidsfolk hardt. I de samme byene er boligprisene skyhøye så unge og folk som ikke har god råd må bo langt utenfor byen. De rammes dobbelt.

Hva om vi kunne innført bygdevekstavtaler? Ved å aktivt flytte kompetansearbeidsplasser ut av storbyene vil vi gi liv til distriktene. Det lokale næringslivet vil blomstre og man vil redusere presset I trafikken og boligmarkedet i de store byene.

Den sentraliseringspolitikken som høyrepartiene, og dessverre også Arbeiderpartiet har ført har nå gått så langt at distrikts-Norge fremover må kreve aktiv desentraliseringpolitikk. Det er ikke å rakke ned på våre fine byer, men det er å bygge landet I et solidarisk felleskap.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse