Hva er din agenda, Roger Ingebrigtsen? Er det bare den gamle statssekretæren som har behov for å «øse» av sine erfaringer, eller har den daglige lederen av 620 Kommunikasjon en agenda i saken om sykehus på Helgeland, undrer Espen Isaksen i Mosjøen og omegn næringsselskap. Foto: Kommunikasjonsforeningen Nord-Norge

Hva er din agenda, Roger Ingebrigtsen?

La meg derfor spørre rett ut. Har dere noen kunder i Rana med interesser i sykehussaken?

Roger Ingebrigtsen, som er daglig leder i kommunikasjonsbyrået 620 Kommunikasjon, tar i en kronikk i Rana Blad fredag 8. november til orde for en to-sykehusmodell på Helgeland. For å begrunne sin anbefaling bruker han sin faglige tyngde som tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og de erfaringene han da gjorde seg med sykehusstriden på Nordmøre. Ingebrigtsen advarer mot å lefle med tanken om ett sykehus, fordi det vil skape så stor folkelig motstand at nasjonale politikere ikke kommer til å tørre å gjennomføre et slik anbefaling om den kommer fra Helgelandssykehuset og Helse Nord.

Ingebrigtsen skriver: «Dersom noen av aktørene på Helgeland klarer å sy sammen en løsning som minst 2/3-deler av befolkningen vil akseptere, ja da vil det være veldig interessant for den politiske ledelse i Helsedepartementet å slå av en prat. Sagt med andre ord: Det bør gå hyppige bilturer mellom lokalpolitiske førerhunder i beltet Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen i 2019. Dersom noen lanserer en to-delt modell innenfor akseptable kostnader, ja da kan fort det bli Helse-Norges endelige konklusjon.»

Det Ingebrigtsen glatt ser bort fra er at kommunene på Helgeland langt på vei er enige om denne saken. Det er allerede 2/3 dels flertall for en sykehusløsning på Helgeland. Det er kun Lurøy kommune (1904 innbyggere) og Rana kommune (26281 innbyggere) som ønsker to sykehus på Helgeland. Med 78.000 innbyggere på Helgeland er det altså 50.000 mennesker som mener noe annet enn Rana og Lurøy.

Ingebrigtsen ser også bort i fra at ved sykehusstriden på Nordmøre så valgte politisk ledelse å følge anbefalingen fra Helse Møre og Romsdal og Helse-Midt. De valgte å ta den politiske striden fordi de lokale og regionale anbefalingene pekte på dette som den beste løsningen for sykehustilbudet til befolkningen.

Når Helgelandssykehuset og Helse Nord nå skal komme med sine anbefalinger til framtidig sykehusstruktur på Helgeland må den samme vurderingene ligge til grunn her. Vi må velge den modellen som er best for framtidens pasienter på Helgeland, ikke den modellen som egner seg best til å unngå politisk strid. Politikerne har vist at de tåler strid. De vek ikke unna på Nordmøre. Spørsmålet er om Helgelandssykehuset og Helse Nord har samme mot?

Kommunene på Helgeland, flertall av legene i Helgelandssykehuset og et flertall av kommunenes fremste fagpersoner, kommunelegene, er klare i sin anbefaling: Det er helt avgjørende for framtidens pasienttilbud at vi nå får ett sykehus på Helgeland, lokalisert sentralt på Helgeland.

Jeg vil også utfordre deg på hva som er din agenda her, Roger Ingebrigtsen? Er det bare den gamle statssekretæren som har behov for å «øse» av sine erfaringer, eller har den daglige lederen av 620 Kommunikasjon en agenda i denne saken?

Så vidt jeg kan se har ikke 620 Kommunikasjon åpne kundelister. La meg derfor spørre rett ut. Har dere noen kunder i Rana med interesser i sykehussaken? I henhold til kommunikasjonsbransjens etiske retningslinjer skal bransjen stå for en standard som bl.a. innebærer å: «Være åpen om sin rolle og hvem man representerer, når man opptrer som aktør på oppdragsgivers vegne i offentligheten». Derfor må du svare på dette spørsmålet, Ingebrigtsen.

Jeg blir enda mer mistenksom når jeg ser nærmere på 620 Kommunikasjon. Anita Sollie, ansatt i Rana Utviklingsselskap, sitter i styret i 620 Kommunikasjon. Hun er også på eiersiden i 620 Kommunikasjon. Det er vanskelig å finne noen som har sterkere interesser i sykehussaken enn Rana Utviklingsselskap. Dette nevner du ikke med et ord i din kronikk.

Og til slutt. Meg bekjent er det tette bånd mellom Sparebank1 Nord-Norge og 620 Kommunikasjon. De nærmeste dagene skal 620 Kommunikasjon arrangere Agenda Nord-Norge-samling for SpareBank 1 Nord-Norge. Er det i SpareBank 1 Nord-Norges interesse å samarbeide med et kommunikasjonsbyrå som blander seg inn i debatten om sykehusstruktur på Helgeland? Hva er dine tanker om dette, Jan-Frode Janson?

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse