Annonse
RIKTIG LØSNING: Det riktige i denne saken ville derfor være å stoppe prosessen med å flytte seks Bell 412 fra Bardufoss til Rygge. De sivile helikoptrene som regjeringen har tenkt i nord, blir heller brukt som en støtte-ressurs for beredskap på Østlandet. Dette i tillegg til de allerede ni Bell 412 på Rygge, samt Politi-helikoptrene på Politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski, skriver Tor Eriksen. Foto: Forsvaret

Hva er egentlig planen til regjeringen i helikoptersaken?

Talspersonene for regjeringen sier at de lytter til fagmilitært råd, men etter hva jeg forstår, så er den høyeste fagmilitære for Hæren, Odin Johannesen.

Jeg har tidligere antydet at det i helikoptersaken kunne ligge mange hunder begravet. Den siste uka har flere elementer kommet på bordet, deriblant at man skal bruke sivile helikopter i nord. Disse skal uniformeres og piloter skal tildeles en militær grad.

Det første som slår meg, er at hele prosjektet til regjeringen bryter med alt hva Forsvaret står for. De undergraver de tunge militære utdanningene for å bli pilot og systemoperatør. Selekteringen for opptak i Forsvaret er betydelig mer omfattende enn i den sivile verden. Det er vel ikke å stikke under en stol at flyoperativt personell i Forsvaret har en tyngre utdanning og praksis enn sivilt utdannet personell. Når det er sagt, så har jeg ingen grunn til å si at sivilt flyoperativt personell ikke har god kompetanse, men de er utdannet til annet formål enn militære strategiske operasjoner, naturlig nok!

Det som spesielt slår meg i denne saken, er at regjeringen med viten og vilje bryter opp et tungt helikoptermiljø på Bardufoss for å styrke Rygge og Østlandet. Argumentasjonen er at FS (Forsvarets spesialstyrke) på Rena skal ha tilgang på enda flere Bell 412. Faktum er at FS på Rena ikke har signalisert dette behovet, da de ni Bell 412 på Rygge er mer enn tilstrekkelig for FS. FS har sagt at Bell 412 i utgangspunktet ikke er egnet til deres formål på grunn av kapasitet i både cabin- og løft.

Et skrog på størrelse med Black Hawk ville være høyaktuelt i så måte, noe som også er poengtert av tidligere Forsvarsminister, Espen Barth Eide. Det står flere hundre Black Hawk på lager i USA etter operasjoner i utlandet. Disse kan Norge med stor sannsynlighet få tilgang på til en god pris eller leasingavtale.

Jeg tenker; hvorfor i all verden evner ikke Forsvarsministeren og forsvarspolitiske talsperson for Høyre, Hårek Elvenes, heller å sette inn sivile helikopter på Østlandet som et supplement til de ni Bell 412 på Rygge? I tillegg vet vi også at det nye Politiets beredskapssenter på Østlandet får ytterligere helikopter til sin tjeneste.

Hele retorikken til regjeringen står for fall i denne saken, men i stedet for å endre noe, så bare kjører de på. Det er som om at hele intensjonen med flytting av Bell 412 fra Bardufoss til Rygge kun handler om å styrke Rygge, en flystasjon som egentlig er nedlagt. Den militære beredskapen i nord ignoreres for at dette skal settes til verks, noe som er skremmende!

Talspersonene for regjeringen sier at de lytter til fagmilitært råd, men etter hva jeg forstår, så er den høyeste fagmilitære for Hæren, Odin Johannesen. Han er sjef, og har den totale oversikten over behovet til organisasjonen han er satt til å lede. Han har vært særdeles tydelig i denne saken, men det virker på meg som om at det ignoreres av regjeringen, noe som er usedvanlig spesielt.

Leder av Utenriks- og forsvarskomiteen , Anniken Huidtfeldt snakker i all hovedsak om sivil beredskap, men jeg forventer at en leder av komiteen tar inn over seg en militær beredskap, som også sekundært kan brukes som en sivil beredskap. Blant annet ser vi resultatet av dette i arbeidet som nå pågår i Tamokdalen. Det militære trør til med kompetanse innenfor mange områder, der helikopter fra 339 skvadronen på Bardufoss er en del av det, men også blant annet 2. bataljonen og kystjegerne.

Ei avdeling som blir glemt i denne debatten, og som har stort behov for helikopterressurs, er grensevakten (GSV). De leverer skarpe oppdrag 24/7/365, både for kongeriket og Schengen. De er helt avhengig av helikopter i perioder for mobilitet og oppdrag. Og det er også sikkerheten for medisinsk evakuering, særlig i perioder vår/høst når det ikke fungerer med scooter og sekshjuling. Alle avdelinger som skal bruke helikopter, er avhengige av å trene med helikopter for å kunne utnytte ressursen effektivt. Vi får også en ny jegeravdeling (kompani)på GSV som vil ha behov for helikopter, og ikke minst den nye bataljonen på garnison Porsanger.

Husk; I nord har vi også spesialiserte avdelinger, deriblant Marinejegerne, Politiets innsatsstyrke, Kystjegerne, E- bataljon og 2. bataljon. Disse har også behov for militære dedikerte helikopter for å løse både trening og oppdrag.

Det riktige i denne saken ville derfor være å stoppe prosessen med å flytte seks Bell 412 fra Bardufoss til Rygge. De sivile helikoptrene som regjeringen har tenkt i nord, blir heller brukt som en støtte-ressurs for beredskap på Østlandet. Dette i tillegg til de allerede ni Bell 412 på Rygge, samt Politi-helikoptrene på Politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse