Annonse
IKKE FORTOLKER: Det er ikke vår mening å fremstå som fortolkere, skriver Petter Høiseth som svar på Skjalg Fjellheims kommentar om banken. Foto: Torgrim Rath Olsen

Hva er egentlig SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsoppdrag?

Jeg hilser et slikt kritisk søkelys velkommen, skriver Petter Høiseth, konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge.

Samfunnsutbyttet skal benyttes til allmennyttige formål, og kan for eksempel ikke benyttes til å investere i gründervirksomhet eller annen form for egenkapital, slik Fjellheim etterlyser i kommentaren.

I en kommentar med tittelen «Blendet av egen makt og selvbilde» på Nordnorsk debatt 20. februar, stiller Skjalg Fjellheim en rekke spørsmål om SpareBank 1 Nord-Norges virke. Jeg hilser et slikt kritisk søkelys velkommen. Det er gjennom diskusjon og meningsbrytninger at utvikling skjer.

La meg starte med å forsøke å klargjøre hva SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsoppdrag er. Kort fortalt er det å skape verdi. Det starter med kundene. Dersom kundene opplever det vi tilbyr som verdifullt, skaper vi også verdi for eierne våre gjennom avkastning på den kapitalen som er investert og bygd opp i banken. Og eierne til SpareBank 1 Nord-Norge er både de som har investert i egenkapitalbevis (sparebankenes aksjer) over børs, og det nordnorske samfunnet. Men verdi for kundene og eierne kan bare skapes innenfor de rammer som til enhver tid settes av myndighetene. Slik er det å være et børsnotert finanskonsern.

Det er mellom disse tre pilarer – kunder, eiere og myndigheter – at SpareBank 1 Nord-Norge utøver sitt virke og sitt samfunnsoppdrag Med andre ord: dersom SpareBank 1 Nord-Norge er attraktive for kundene, driver med lønnsomhet og er solid, er grunnlaget lagt for å oppfylle vårt primære samfunnsoppdrag. Så enkelt og samtidig så krevende, i en tid hvor både konkurranse, kundeforventninger og krav fra myndigheter endrer seg i høyt tempo. Vi blir aldri ferdig med å utvikle og tilpasse oss. Vi jobber kontinuerlig for å være relevant for folk og bedrifter i Nord-Norge innenfor de rammebetingelser vi som et nordnorsk, børsnotert finanskonsern til enhver tid har.

Når vi lykkes får vi muligheten til å dele ut utbytte. I de senere årene har utbyttene vært høye. Både fordi stadig flere kunder har valgt SpareBank 1 Nord-Norge som bankforbindelse, fordi det går godt for folk og næringsliv i landsdelen og fordi vi har hatt noen betydelige regnskapsmessige effekter av verdier som er bygd opp gjennom flere tiår.

Og som den største eieren er det Nord-Norge som får den største andelen av utbyttet. Etter loven er det styret som har ansvaret for å forvalte samfunnsutbyttet, og dette er også en del av konsernets samfunnsoppdrag. Målet er å bidra til ytterligere utvikling av Nord-Norge, innenfor de rammer som loven setter. Samfunnsutbyttet skal benyttes til allmennyttige formål, og kan for eksempel ikke benyttes til å investere i gründervirksomhet eller annen form for egenkapital, slik Fjellheim etterlyser i kommentaren.

I SpareBank 1 Nord-Norge er forvaltningen av samfunnsutbyttet basert på en strategi som har fått navnet Samfunnsløftet. I arbeidet med strategien, mottok vi over 10.000 innspill fra folk i landsdelen. Vi bearbeidet innspillene sammen med en gruppe samfunnsengasjerte og kloke mennesker utenfor konsernet, og summen av dette ble til Samfunnsløftet.  I 2019 alene fikk 1361 prosjekter støtte fra Samfunnsløftet, og til sammen 300 millioner kroner ble delt ut. I 2020 er samfunnsutbyttet 637 millioner kroner. Med slike summer er legitimitet selvsagt svært viktig, og vi rapporterer offentlig på hvilke prosjekter samfunnsutbyttet går til - blant annet i årsrapportene. Våre interne prosesser er også gjenstand for revisjon. Våre engasjerte og dedikerte medarbeidere er kontinuerlig i dialog med utviklingsorienterte aktører i hele landsdelen, på jakt etter å bidra til utvikling av små og store lokalsamfunn. Har vi mulighet til å bidra til alle prosjekter og aktører som ønsker det? Nei, det har vi ikke. Er det krevende å finne de «rette» prosjektene? Ja, det er det. Derfor er dialogen med aktørene og samfunnet svært viktig, og vi søker hele tiden både forbedring og utvikling.

En av de tydelige prioriteringene i Samfunnsløftet er å bidra til utvikling av kunnskap i og om Nord-Norge.  Fjellheim peker på at SpareBank 1 Nord-Norge har tatt på seg rollen som «fortolkere av nordnorsk samtid og fremtid», og at «samfunnsforskningen i landsdelen mer eller mindre har abdisert». Det er ikke vår mening å fremstå som fortolkere. Vi har tatt mål av oss å frembringe kunnskap, helt i tråd med innspillene vi fikk fra folk i Nord-Norge. Men som bank verken kan eller ønsker vi å ta rollen som samfunnsforskere. Det er for øvrig de nordnorske kunnskapsmiljøene som produserer kunnskapsgrunnlaget vi publiserer på kbnn.no. Og de produserer på et fritt og uavhengig grunnlag. All kunnskapsproduksjon foregår i Nord-Norge, og for oss fremstår kunnskapsmiljøene som foroverlente og kompetente - og på ingen måte som abdiserte, slik kommentatoren frykter. Når det gjelder fortellingen om nord ønsker vi definitivt å bidra, men vi har ikke tro på at vi sitter med definisjonsmakten. Blant annet har vi engasjert 100 unge, nye stemmer til å hjelpe til med nettopp det. Sterke stemmer, som kanskje kan bidra til å bygge de broene landsdelen trenger når Nord-Norges nye narrativ skal formes.

Vi tror sterkt på at kunnskap får størst verdi når den deles. Derfor legger vi stor vekt på det. Både gjennom kbnn.no og ved hjelp av podcaster. Under Finnmarksløpet skal vår kommunikasjonsdirektør lede en paneldebatt som skal bli til en live-podcast. Det skjer under NHOs årskonferanse, og sammen med meg stiller blant andre statsminister Solberg og NHO-sjef Almlid. Som kommentaren poengterer er det NHO som har invitert oss til dette. Årsaken til at vi fikk dette oppdraget er nettopp vår podcastserie «Nord-Norge i verden», som NHO har vurdert som egnet til å kunne formidle en slik debatt. Vi ser på dette som en stor anerkjennelse. Både at vi vurderes som god nok, og at vi vurderes som tilstrekkelig uhildet. Skjalg Fjellheim har for øvrig selv har vært gjest i podcasten vår, i en episode svært mange har lyttet til.

SpareBank 1 Nord-Norge er en stor bedrift i nordnorsk målestokk. Vi er ett av veldig få nordnorske konsern som er børsnoterte og vi forvalter store verdier. Samtidig forvalter vi betydelig makt gjennom å yte lån og kreditt. Da er det særdeles viktig å ikke bli blendet av «egen makt og eget selvbilde». Det er et ansvar vi tar på høyeste alvor. Derfor kommer vi alltid til å ha fokus på utvikling, på å gjøre det bedre i morgen enn vi klarte i dag, og derfor skal vi aldri bli selvtilfredse. Bare slik kan vi fortsette å skape verdi for Nord-Norge.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse