Annonse
Om kort tid inviterer vi til stormøte på Alfheim. Vi håper du kommer, enten du er trener, lagleder, forelder, spiller eller blodfan. På dette møtet vil vi informere om tre nye ressursgrupper som består av frivillige, vi skal diskutere sportsplanen som er under utvikling og vi vil høre dine meninger om hvordan klubben skal drives fremover. Håper å se deg på Alfheim! skriver Astrid Strandbu. Illustrasjon: Tromsø IL

Hva er egentlig Tromsø IL? 

​​​​​​​TIL er ekstase og fantastiske øyeblikk, men også kontroverser og spenninger. Dette kan delvis forklares med sprikende interesser, ulike ambisjoner og forskjellige målsettinger om hva TIL skal være. Så hva er egentlig TIL?

For å skyte fart på utviklingsarbeidet som er igangsatt og realisere ambisjonen om å være en kraftfull og inkluderende fotballklubb, trenger TIL ditt engasjement i klubben. 

TIL er steinsamleren. Seksåringen som samler på skatter gjemt nede i gressmatta, ikke på scoringer og poeng. TIL er tiåringene som spiller med ball med lyd i. Lagkameraten som nesten ikke kan se skal også være med. TIL er hun som skal bli best og har tapetsert soverommet med bilder av Ada Hegerberg. TIL er laget hvor vennegjengen har spilt sammen gjennom en hel oppvekst. TIL er rundt 150 frivillige som drevet av idealisme og fryd for fellesskapet er verter på hjemmekampene. TIL er gatelaget, de som har deltatt i livets tøffeste kamper. Og enda har vi ikke nevnt supporterne. En urokkelig blodfan som aldri gjør det slutt med TIL eller han som av ulike grunner er fly forbanna og aldri mer skal på kamp. 

TIL er også Simo Valakari, Simen Wangberg og sportslige nedturer og oppturer på Alfheim. TIL er et budsjett som skal gå i balanse, spillere som kjøpes og selges. TIL er en forretningsmodell hvor talentene er potensiell fremtidig kapital og hvor det kan inngås avtaler om “salg” når spilleren er 14 år. TIL er et komplekst stort mangfold bestående av både toppfotball, breddefotball og samfunnsengasjement. Derfor oppstår det spenninger. Toppfotballen og organiseringen av klubben i skjæringen mellom topp og bredde, er tema for en egen kronikk. 

TIL er mer enn 1.100 spillere, barn, unge og voksne, 170 trenere/lagledere og flere tusen engasjerte foreldre, besteforeldre, tanter og onkler. I antall er TIL som en liten norsk kommune å regne. Antall involverte gjør også TIL komplisert. For å ta hånd om aktivitet, utvikling, ulike interesser og engasjement, er TIL også en administrasjon, et klubbstyre, et AS-styre i tillegg til flere utvalg og ressursgrupper. 

TIL er historie, nåtid og fremtid. På fotballbanen er et hvert øyeblikk, her og nå, en ny mulighet til å skape noe i fellesskap. I TIL gripes det mange muligheter og det tas flere grep akkurat nå. Ambisjonen er å bygge en robust klubb. Gjennom gode strukturer og god kommunikasjon skal vi være i forkant av potensielle konfrontasjoner, løpende håndtere hendelser og ikke minst legge til rette for mer og bedre aktivitet for breddespillere, breddetrenere og byens borgere. Bjerkakerhallen skal gi etterlengtet treningsflate vinterstid for klubbens mange barn og unge, og TIL er i prosess med å bli det som omtales som kvalitetsklubb. For å bli kvalitetsklubb, skal TIL utvikles innen fire områder; samfunns- og verdiarbeid, aktivitet, organisasjon og kompetanse. Norges Fotballforbund sin kvalitetsklubbsatsing har pågått i fem år. 230 klubber er sertifisert som kvalitetsklubb, deriblant lokale klubber som Ulfstind, TUIL, Kroken, Finnsnes og Målselv. 210 andre klubber er inne i den prosessen nå. I TIL har arbeidet med å bli kvalitetsklubb pågått i halvannet år under ledelse av klubbstyret og Utvalg barn og ungdom. To av satsingsområdene i kvalitetsklubb er kompetanse og aktivitet. To svært erfarne fotballtrenere i TIL skoleres nå av kretsen i NFF sin nyeste satsing, trenerveiledere. Trenerveilederne skal gi TIL-treneren oppfølging og støtte på treningsfeltet. Gjennom skolering av trenerne i grasrottrenerkursene og oppfølging fra trenerveilederne, er ambisjonen å bidra i utviklingen av både spillere og trenere i breddefotballen. 

Samfunns- og verdiarbeid er et annet sentralt område i kvalitetsklubb. Et treårig samfunnsprosjekt i TIL, ledet av Tom Høgli, er tidligere omtalt i media. I dette prosjektet skal A-lagsspillerne og akademispillerne bidra med å skape gode hverdagsopplevelser for våre medborgere som av ulike grunner ikke har tilgang til aktivitet og/eller fellesskap. Et annet samfunnsprosjekt er TIL sine klubbambassadører som skal jobbe med språk og kulturoversetting i TIL-familier med ikke-norsk opprinnelse. TIL er her blant annet inspirert av TUIL som har etablert denne ordningen. Som en videreføring av seniorklubbens mangeårige innsats, etableres nå også Solidaritetsfondet. På lik linje med andre idrettsklubber i kommunen har TIL en ambisjon om at barn ikke skal ekskluderes fra deltakelse i fotballaktiviteter på grunn av familiens økonomiske situasjon. 

Vårt mål er at de tiltakene som her er nevnt skal gjøre TIL til en klubb som i enda større grad enn tidligere tar et samfunnsansvar og skaper god aktivitet både på og utenfor fotballbanen.  

Utviklingsarbeidet som pågår i TIL akkurat nå danner grunnlaget for hva TIL skal være fremover. Det er forskjellige meninger om hva TIL er og skal være, noe som kommer til uttrykk i sosiale media, rundt kafebordet og i lokalpressen. TIL vekker engasjement. Ditt engasjement er viktig. Du som engasjerer deg i TIL ønsker utvikling, kvalitet og forbedring. TILs kjerneverdier; stolthet, lagånd og redelig spill, samt rammene rundt kvalitetsklubb gir oss en retning. For å skyte fart på utviklingsarbeidet som er igangsatt og realisere ambisjonen om å være en kraftfull og inkluderende fotballklubb, trenger TIL ditt engasjement i klubben. 

Det er vanskeligere å være kvalitetsklubb enn å bli det. TIL trenger deg. Om kort tid inviterer vi derfor til stormøte på Alfheim. Vi håper du kommer, enten du er trener, lagleder, forelder, spiller eller blodfan. På dette møtet vil vi informere om Ressursteam Trener, Ressursteam Dommer og Ressursteam Samfunns- og verdiarbeid. Dette er nyetablerte ressursgrupper bestående av frivillige med et stort hjerte for aktiviteter som springer ut av TIL. Vi skal diskutere sportsplanen som er under utvikling og vi vil høre dine meninger om hvordan klubben skal drives fremover. Håper å se deg på Alfheim!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse