Annonse
Sentralstyremedlem Johanne Frost Klepp i Natur og Ungdom kommenterer dette innlegget fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hva med el-avfallet vårt, næringsminister?

I et innlegg 12. juni i Nordlys, skriver Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen blant annet at Norsk mineralindustri er avgjørende for å drive frem det grønne skiftet.”

At mineraler er viktig, er en ting, men i likhet med alle andre ressurser vi har tilgang til og bruker, må vi tenke på hvordan vi kan bruke disse ressursene på en mest mulig bærekraftig måte. Og da er det også viktig å tenke på hvordan vi kan gjenvinne de ressursene vi allerede har tatt i bruk, best mulig.

Tidligere i vår, publiserte FNs naturpanel en rapport som viser at verdens arter er enda mer truer av menneskelig aktivitet enn det vi først har trodd. Den sier også at endret arealbruk, som f.eks. gruvedrift, er en av hovedgrunnene til at naturlige økosystemer har blitt redusert med 50 prosent de siste femti årene.

Grunnen til at blant annet Natur og Ungdom går så imot den planlagte Nussir-gruva ved Repparfjord, er fordi de har tillatelse til å dumpe 30 millioner giftig gruveavfall i fjorden og fordi driften også vil gå ut over flere reinbeiteområder. Repparfjord er en nasjonal laksefjord, og er av Havforskningsinstituttet kategorisert som en nasjonalt viktig gytefjord for kysttorsk.

En ting er at Nussir ASA ønsker å gjøre gruvedriften helelektrisk, men man kan ikke grønnvaske en gruve og kalle den miljøvennlig når man samtidig har planer om å dumpe enorme mengder giftig avfall i fjorden, som vi vet kommer til å påvirke livet her.

Gjenvinning er også et viktig nøkkelord i denne debatten. Det finnes allerede store mengder mineraler, deriblant kobber, i omløp, og da er det viktig at vi skaper gode resirkulerings-metoder slik at disse allerede utvunnede mineralene kan brukes om igjen. I en artikkel fra NRK skriver Iselin Fjeld om hvor mye kobber som finnes i el-avfallet vårt og som ikke blir gjenvunnet, men som totalt vil kunne gi oss tilgang på mer kobber enn hva Nussir-gruva vil gi. Dette viser hvor viktig gjenbruk er, også i mineralindustrien.

Så kjære Næringsminister; når skal regjeringen lage en plan for hvordan vi i større grad kan utnytte og gjenvinne mineralene i el-avfallet vårt, slik at vi slipper å forurense våre unike og mangfoldige fjorder? Og er det virkelig verdt å satse på et prosjekt som vi vet at vil gå på bekostning av andre bærekraftige og langsiktige næringer, når det finnes andre løsninger?

Hvis regjeringen virkelig vil bidra til det grønne skiftet, har dere muligheten til å bevise det nå - og det innebærer ikke å bidra til at vårt biologiske mangfold og bærekraftige næringer blir enda mer truet enn de allerede er i dag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse