Annonse
To ledende politikere i Finnmark har stått aktivt fram og allerede tatt stilling til «rett og galt», samt gitt klar anbefaling om hva den enkelte innbygger skal stemme. Det er fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) og tidligere stortingsrepresentant for fylket fra samme parti, Helga Pedersen. Foto: Finnmark fylkeskommune og iFinnmark

Hva med en underskriftskampanje for at "alt skal være som før"?

Dersom de to nevnte «aktivistene» (og sikkert flere) vil bruke folkeavstemningen til å fremme egne politiske prioriteringer, kunne de vel like godt satt i gang en underskriftskampanje for at «Alt skal være som før» og at «Finnmark skal styre seg sjøl!» samt at «Troms får seile sin egen sjø!»?

Sannsynligvis for å oppnå i hvert fall «en stridspause» lengst nord på fastlandet, har kommunalministeren gitt etter og tillatt folkeavstemning i fylket om stortingsvedtatt sammenslåing med Troms. Denne bokstavelig talt  enestående og  skeive formen for «demokratiavgjørelse» – ved at stemmeberettigede i Troms ikke får samme rettighet for sitt fylke og sin fylkeskommune – har så Finnmark fylkesting vedtatt satt til 14. mai d.å.

Så langt i prosessen har spesielt to ledende politikere i Finnmark stått aktivt fram og allerede tatt stilling til «rett og galt», samt gitt klar anbefaling om hva den enkelte innbygger skal stemme. Det dreier seg om fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) og tidligere stortingsrepresentant for fylket fra samme parti, Helga Pedersen, som måtte forlate Løvebakken etter valget sist høst. Hun var nylig gjest i «Torp», der hun bl.a. kunne fortelle at hun nå har begrenset (parti-)politikken til å kun være leder for Tana Ap. Det hører med til historien at Pedersen var kandidat til vervet som sametingspresident senere i år, men har trukket sitt kandidatur. Har hun gapt over for mye etter det skuffende stortingsvalget, for både parti og person?

For øvrig må minnes om det spesielle, ja, nesten sensasjonelle, at Høyre-statsråd Monica Mæland utnevnte Ap-representant på Stortinget og tidl. justisminister, Knut Storberget, til å være megler mellom de to fylkene, i «forsoningsmøte» på Gardermoen. Med Storbergets mellomværende fikk man gjennomført det hele med bindende forhandlingsprotokoll, men som altså etterpå viser seg å ikke være verdt papiret den ble skrevet på. Det er også spesielt at de to nevnte fra samme parti som Storberget, har vært ledende i kampen mot sin partifelles innsats  (om enn mest indirekte). Jf.  for øvrig den sterke uenigheten med Troms Ap fra fylkespartiet i Finnmark om den nye regionen.

Det er altså flere sider ved forannevnte handlemåter som skurrer for denne utenforstående, selv om man bor innenfor den sentralt vedtatte regionsgrensen,  eller kanskje nettopp derfor? Troms fylkesting har nylig vedtatt å forholde seg til Stortingets vedtak for vel ni mnd. siden (8. juni -17), og folket i «sørfylket» virker å være fornøyd med dette. Her synes de fleste dessuten å være mer positive til sammenslutning med Finnmark enn motsatt.

Dersom de to nevnte «aktivistene» (og sikkert flere) vil bruke folkeavstemningen til å fremme egne politiske prioriteringer, kunne de vel like godt satt i gang en underskriftskampanje for at «Alt skal være som før» og at «Finnmark skal styre seg sjøl!» samt  at «Troms får seile sin egen sjø!»? At en fylkesordfører for finnmarksfolket, sammen med en fhv. stortingsrepresentant i samme fylke, og fra samme parti, skal prøve å påvirke stemmeberettigede fra alle partier til å stemme nei til en regionreform vedtatt av vårt høyeste politiske organ for over ¾ år siden, og som Helga Pedersen jo faktisk var med på, hører ikke  hjemme i et demokrati, men må vel være på kanten av rammen for dette? 

Tre dager før vår nasjonaldag kan vi få greie på finnmarkingers regionale ståsted, men siden folkeavstemningen må betraktes som rådgivende, og ikke bindende, overfor de politiske beslutningstakerne, regionalt og nasjonalt, kan det drøye før endelig «riksvedtak» er fattet. Rekker man dette før sommerferien d.å.  – for fylkesting og storting? Undertegnede tviler…

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse