Annonse

Hva fan skal man stemme?

Det begynner å nærme seg valg, men hva fan skal man stemme? Det er vel ingen partier som treffer blink hos velgerne på alle saker. Det er jo også vanskelig å finne ut av hva lokalpartiene står for fordi det ofte er noen få ordførerkandidater som uttaler seg i avisene om egne meninger. Hvorfor er ordførerkandidaten sine meninger viktigere for avisene enn resten av lokalpolitikerne i partiene. Er det sånn at meninger i valgkampen fra ordførerkandidatene er troverdig fordi hele partigruppen vil gi sin tilslutning. TV fylles med innslag med rikspolitikere – som om dem vet noe om hva lokalpolitikerne i kommunene og fylkene står for i viktige lokale saker.

Det er merkelig hvordan enkelte byggeprosjekter kan bli vedtatt fordi noen har funnet på at det er flott og nødvendig.

Badeland på Templarheimen til over 1000 millioner med alle de «varslede» problemene og utfordringene som størrelsen og beliggenheten ville medføre ble oversett.

En havneterminal som virker mer bygget som et kjøpesenter enn for de reisende. Måtte det virkelig bygges så stort og med en ordning hvor de reisende blir tvunget til å måtte ta omveier gjennom kjøpesenteret.

Nytt prosjekt er utvidelse av Stakkevollvegen til 4-felts – er det nødvendig eller kan man løse trafikkproblemet med andre tiltak som gjør det unødvendig med denne utvidelsen og samtidig kan løse problemene på den trange Dramsvegen? 

Hva med å redusere biltrafikken med smartere løsning enn bompenger som slår urettferdig ut, og er helt uavhengig av hvor mye bilen forurenser eller kjører. Dersom du klarer å kjøre innenfor en sone kan du kjøre hele dagen uten å betale noe ekstra til byvekstavtalen. Hvis du bor og jobber innen samme sone så slipper du å bidra like mye som de som må passere en bomstasjon til og fra jobb, og det legges opp til en slik stor «frisone» - Sone 1. Dagens ordning med drivstoffavgift virker å være bedre enn bommer, men vil kanskje ikke gi så mye penger til byvekstavtalen og prosjektene vil ikke bli gjennomført like fort, men hvorfor det det så travelt med disse prosjektene. Man kan øke drivstoffavgiften, redusere ambisjonsnivået og bruke litt lengere tid.

Ny veiforbindelse til Kvaløya – er det nødvendig – kan man ikke heller bruke disse pengene til å finansiere gratis bybuss? Kan det tenkes at gratis bybuss vil redusere biltrafikken så mye at behovet for denne nye forbindelsen blir borte? Kan det tenkes at gratis bybuss og fortsatt drivstoffavgift kan gi en reduksjon av utslipp og gi bedre luftkvalitet? Kan det tenkes at gratis bybuss gjør Tromsø til en bedre og mere attraktiv by å bo i? Hadde vært interessant å vite hva lokalpolitikerne i Tromsø mener.

Politikerne skremmer velgerne med at dersom det stemmes på feil parti, så går det til helvete. Store kommuner og fylker er nådestøtet for lokaldemokratiet og enkelte vet best hva som er den riktige størrelsen. Alt var så mye bedre før i tiden, men hvor langt tilbake i tiden skal man gå før det var best? Bør Tromsø kommune deles opp igjen til det det var før i tiden? Er det tenkelig av hver bydel bør bli en egen kommune? Hvor mange mennesker bør det bo i en kommune eller et fylke eller er det bare avstander som betyr noe? Kan det være alt fra null til veldig mange innbyggere i en kommune eller et fylke bare det er stort nok i areal? (Null går sikkert ikke fordi man må jo ha noen til å fylle “viktige” stillinger som man må ha i en kommune.)

Ingen har vel fasit på dette, men at det var bedre før i tiden er vel ikke helt sant. Hvis før i tiden var bedre så vil morgendagen bli litt verre. Reformer, endringer og fornyelse er ofte både riktig og viktig. Det å skremme velgerne med svovel og galle og kanskje heksebrenning er vel ikke tillitsvekkende. Denne metoden får tilhøre religion og ikke politikerne. Jeg vil heller vite hva som er bra med en reform og eventuelt hva som er bra med å reversere. Reformer som ikke er ferdig gjennomført får slakt og kreves reversert, men hva blir så mye bedre med reverseringen? Vil nye Troms og Finnmark eller nye Senja klare å løse oppgavene bedre eller vil de gamle fylkene og kommunene klare det bedre. Hvis mange små er bedre enn få store – hvorfor ikke lage enda flere og enda mindre kommuner og fylker.

Så – hva fan skal man stemme? Man får ikke treff i alle sakene man er opptatt av men må velge seg ut noen saker som man mener er viktig. Valget gjelder kun fire år så kan men velge på nytt. Det er et problem at man ikke vet hva ordførerkandidatene og politikerne egentlig mener om de sakene man er opptatt av. Det er ingen steder man kan legge inn et spørsmål å få svar fra alle partiene – det hadde vært noe for Tromsø kommune å få til – en nettside hvor man kan stille politikerne spørsmål og få en samlet oversikt over svarene. Hva mener egentlig partiene og politikerne om de sakene som opptar meg – tja hvem vet.

Et av mine spørsmål ville vært om hva partiene mener om å forlenge og øke drivstoffavgiften fremfor bomring. Har flere andre spørsmål som kun lokalpolitikerne kunne svart på og ikke rikspolitikerne. Bare et så enkelt spørsmål som om når skal det skiltes i Grønnegata (sørover ved krysset Fr. Langes gt. og nordover ved krysset Bispegt.) slik at man vet hvordan man skal plassere seg for at det skal være riktig i henhold til reglene. Denne skiltingen kunne vært løst på 1-2-3 og mange ganger har politikerne lovet at det skal komme skilt. Er du i Tromsø så skal du bare forstå at det er riktig å plassere seg feil, så derfor trenger man ikke skilting.

Det er snart valg og viktige prioriteringer skal gjøres av både velgerne og av politikerne. For meg er det viktig at disse prioriteringene er sammenfallende. 100 % fornøyd blir man nok ikke, og er man riktig uheldig blir det helt feile saker partiet man har stemt på som blir prioritert. Jeg er mere bekymret for at partiet jeg stemmer på prioriterer feil, enn det andre politikere skremmer meg med dersom jeg gjør ett valg. Et valg må man ta - det synes jeg er viktig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse