Annonse
Ap-leder Jonas Gahr Støre lever altså i den villfarelse at han må bøte på at det ikke foregår en debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hvem i all verden er det Støre har snakket med på sin rundreise i Nord-Norge? skriver Oddvar Nygård. Foto: Arbeiderpartiet / Bernt Sønvisen,

Hva feiler det Arbeiderpartiet?

Det må være lov å si at dette er både flaut og frekt.

De pleide å bli omtalt som «ørnen» blant de norske partiene. Nå har ørnen så lite luft under vingene at den flyr like høyt som ei høne. Meningsmålingene er deprimerende lesning og det er vanskelig å få øye på hva som er det store sosialdemokratiske prosjektet for 2020-årene.

Mange kobler Arbeiderpartiets dårlige oppslutning til det interne bråket rundt Trond Giske og metoo-varslene innad i partiet. Andre peker på at det norske sosialdemokratiets krise er en del av internasjonale politiske vinder som rammer sosialdemokratene over hele Europa. Men denne analysen er neppe tilstrekkelig forklaring på elendigheten. Arbeiderpartiet var ikke det eneste norske partiet som fikk noen kraftige kilevinker av metoo-varslene. Og den internasjonale trenden er ikke entydig. De danske sosialdemokratene vant regjeringsmakt etter at partiet tok modige avgjørelser i arbeidet med en ny politikk. De turte å lytte til den danske grasrota.

Hva er så Jonas Gahr Støres politiske veivalg og visjoner for det nye tiåret? I et oppsiktsvekkende intervju som NTB publiserte 20. januar i år, presenterte Aps partileder et nytt politisk initiativ. Han vil markedsføre Arbeiderpartiet som et «fredsparti». Støre vil ha «en aktiv politikk for at Norge er et land i fred». Og ifølge partilederen vil fredspolitikk bli det ene av fire hovedområder i Arbeiderpartiets nye partiprogram, ved siden av klima, velferd og arbeid. NTB siterer ham slik: «Jeg opplever at diskusjonen om utenrikspolitikk og de veivalgene vi skal ta, går på lavbluss». (-) «Jeg vil ha diskusjon om utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk i en ny tid».

Dette er utsagn som gjør at man må lure på hvilken tue Aps partileder har vært gjemt under det siste tiåret. Nylig reiste Støre rundt i Nord-Norge for å lytte til hva folk nordpå mener er viktig. Men han har øyensynlig ikke truffet noen som har vært engasjert i debatten om vår forsvarspolitikk. Det er i så fall godt gjort, når faktum er at debatten om forsvarspolitikken har rast i hele landsdelen i flere år. Men Støre har altså ikke fått med seg de opphetede diskusjonene om nedleggelse av Andøya flystasjon, om valget av Evenes som ny MPA-base, om flyttingen av Hærens helikoptre fra Bardufoss til Rygge, om skandalekjøpet av NH-90-helikoptrene som har medført at Kystvakten i flere år nå har seilt uten helikopterstøtte, om US Marines inntog i indre Troms, om debatten om hvorvidt Finnmark lar seg forsvare? Bare for å nevne noen eksempler på saker som har satt fyr på forsvarsdebatten i nord.

Det er nesten ikke til å tro. Støre lever altså i den villfarelse at han må bøte på at det ikke foregår en debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hvem i all verden er det Støre har snakket med på sin rundreise i Nord-Norge? Har han bare møtt partikaniner som overfor partilederen ofte har en tilbøyelighet til å rosemale hvor gode utsikter det er for Arbeiderpartiet i nord – når sannheten er at partiet har mistet Nord-Norge. Også på grunn av forsvarspolitiske prioriteringer. Har han ikke snakket med Ap-ordførerne i nord som er fortvilt over at Støre og Arbeiderpartiet på Stortinget har inngått illeluktende kompromisser med den borgerlige regjeringen om viktige deler av forsvarspolitikken og den samme regjeringens forsvarspolitiske prioriteringer?

På Nordnorsk Debatt har det i flere år vært et stort engasjement og masse innlegg om forsvars- og sikkerhetspolitikk. En ting er at Aps partileder åpenbart ikke har fulgt denne debatten. Han har da heller ikke deltatt i noen synlig grad. Partiets forsvarspolitiske talsperson, Anniken Huitfeldt, har med sjeldne mellomrom levert noen ferdigskrevne forsvarstaler for Arbeiderpartiets kompromissvillighet overfor regjeringen. Samt et par klagerop over at Solberg-regjeringen ikke har holdt det de lovet i forhandlingene i Stortinget.

Dette er det magre bidraget toppene i i Ap har levert i forsvarsdebatten. Og så kommer Støre nå og skal reise en ny debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det må være lov å si at dette er både flaut og frekt. For denne debatten har vært fremtredende i årevis i en rekke nordnorske medier, ikke bare på Nordlys sine debattsider, men også i mange lokalaviser og med ganske aktuell dekning i TV2 og NRKs nyhetsdekning fra nord. I tillegg debatteres forsvarspolitikken på sosiale medier som Facebook. Ingen av disse debattene foregår akkurat «på lavbluss». I tillegg til dette bør Støre kanskje også gjøres oppmerksom på at det innad i forsvarskretser foregår en omfattende og svært interessant faglig debatt, blant annet på nettstedet stratagem.no.

Et spørsmål som det nå hadde vært interessant å få svar på, er dette: Hva består en «fredspolitikk» av? Etter Støres intervju med NTB skrev Hedda Langemyr, som er daglig leder i UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, et innlegg på Forsvarets Forum der hun problematiserer begrepet «fredspolitikk», og påpeker at begrepet historisk har vært knyttet til kampanjer mot atomvåpen og motstand mot Norges medlemskap i NATO. Kan Støre ta seg tid til å oppklare hva han legger i den fredspolitikken han vil gjøre til en av Arbeiderpartiets viktigste programposter?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse