Annonse
NTL Forsvaret mener det er på tide med en fot i bakken når det gjelder privatiseringen av Forsvaret, skriver Tom-Rue Klemetsen. Bildet er fra Elverum tekniske verksted, der tillitsvalgte og politikere kjemper for arbeidsplassene. Fra venstre tillitsvalgt Tor Kristian Godlien (Norsk tjenestemannslag), tillitsvalgt Kurt Magne Bråten (Fellesforbundet), fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) og stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap). Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen

Aldri har Forsvaret i Norge vært under et sterkere press for privatisering

Hva gjør du nå, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen?

Denne uka kan forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vedta en stor privatisering av vedlikehold i Forsvaret. Forslaget fra Forsvarsstaben er å kutte 150-170 stillinger i Luftforsvaret og å legge ned Hærens verksteder i Bardufoss og Elverum. Dette skal spare rundt 50 stillinger og over 300 millioner kroner i vedlikehold.

NTL Forsvaret er ikke imot mer effektiv drift, men er overrasket over at tallgrunnlaget til forsvarstaben ikke er i nærheten av å være realistisk. De har beregnet 0 i kostnad på hva prisen blir for å kjøpe tjenestene. Og hva med prisen for å flytte på folk? Her virker det som ideologi har kommet før økonomi.

Mest problematisk er dette for Norges forsvarsevne. Under Høyre og FrP-regjeringen har Wilnor Governmental Services og underleverandør NorSea Group fått større ansvar for forsyning og lagring av Heimevernets materiell. Sivile sikkerhetsselskaper, helikopterselskaper og leverandører av vedlikehold og forsyningfunksjoner brukes stadig oftere. Selv Forsvarsbygg sine renholdere er byttet ut med ansatte fra ISS med det resultat at kvaliteten har gått ned og de totale kostnadene har gått opp. Nå kan vedlikeholdet gå samme vei. Resultatet gir seg selv. Flere private selskaper i Forsvaret gjør at koordineringsevnen fragmenteres, ansvaret oppdeles og kompetansen blir liggende utenfor leiren framfor i den.

Norge har dessverre dårlige erfaringer med privatisering av viktige samfunnsfunksjoner. I Asia og Øst-Europa har IT-arbeidere sittet med tilgang på 2,8 millioner norske pasientjournaler fra Helse Sør-Øst. Mens i India har IT-arbeidere hatt tilgang til det norske nødnettet. Noen ganger gir privatiseringen komiske utslag. I Forsvaret har vi sett hvordan vakter har måtte fotfølge renholdere fra private selskaper fordi selskapene har mye gjennomtrekk og de ansatte har manglet sikkerhetsklarering.

Forsvarssjefen har et stort ansvar på seg om han skal slippe enda flere private selskaper inn i leiren. Er en idelogisk drevet privatisering av Forsvaret lurt? NTL Forsvaret mener det er på tide med en fot i bakken etter den største privatiseringen av Forsvaret vi har sett. Vi mener dette gir mindre demokratisk kontroll på infrastruktur, materiell og personell.

La meg likevel understreke: Ingenting galt med privat næringsliv eller sivile firmaer som allerede har avtaler med Forsvaret. Samfunnet trenger privat næringsliv, og blandingsøkonomi er sunt.

Spørsmålet er hva dette gjør med effektiviteten, sikkerheten og troverdigheten til Forsvaret.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse