Annonse
MERKEVARE: Davy Wathne får ikke fortsette som fast ansatt i TV2 etter fylte 67 år. Det har skapt sterke reaksjoner, og TV-stasjonen har nå løpt etter og tilbudt Norges skarpeste og dyktigste TV-anker frilanskontrakt. Foto: Vegard Grøtt, NTB/Scanpix

Men hva gjør vi med gamlingene?

La oss begynne med å knuse noen myter.

Det står verken på Wathnes lyst, evne eller engasjement - det står på fødselsattesten hans.

I USA kan du være president som 79-åring og i Norge statssekretær som 78-åring. Men du kan ikke være fast fotballekspert i TV2 eller økonomiekspert i NRK når du har passert 67.

Denne uka er spennende. Og heldigvis ikke bare for eldre mennesker i Norge. Da det i går ble kjent at sportsankeret Davy Wathne ikke får fortsette fast i TV2 etter at han fyller 67, lot ikke folkets reaksjoner vente på seg. Wathne er antakelig Norges skarpeste, beste og mest populære TV-anker, men om et par år har han altså ikke lenger fast jobb.

Det står altså verken på Wathnes lyst, evne eller engasjement - det står på fødselsattesten hans.

Og akkurat i dag står Dagsrevyens økonomikommentator Steinar Mediaas i tingretten for å kjempe for jobben han ble fratatt av NRK som 67-åring.

TV-selskapene har sikkert sine grunner, men utad ser det ut som om spektakulære selvmål. Ikke bare taper de omdømme ved å behandle folk slik, de gir også frivillig fra seg sine viktige merkevarer. Dessuten - de virkelig store gjør det ikke slik. For la oss se nærmere på de største TV-selskapene i de store TV-landene:

  • I USA har nyhetsmagasinet «60 minutes» på CBS vært blant verdens mest respekterte i mange tiår. De mest brukte journalistene der heter Lesley Stahl (73 år), Merley Safer (83 år), Steve Kroft (69 år) og Charlie Rose (73 år). Bob Simon døde i februar, mens han var i full stilling, og ble 73 år. En av de aller mest kjente var Mike Wallace, som sluttet i 2006 - 88 år gammel. Og krumtappen Andy Rooney ga seg som 92-åring i 2011. 
  • Michael Parkinson ledet Storbritannias mest populære talkshow noen sinne («Parkinson» på BBC) til 2007, da han var 73. Parkinson leder nå sitt eget show på Sky Arts og fyller 80 senere denne måneden.

Eksemplene på motiverte seniorer som bidrar på store arenaer er mange også utenfor TV-bransjen. Ronald Reagan ble president i USA like før han fylte 70, og gikk av som 79-åring som en av de mest populære i historien - ikke minst fordi han hadde så godt grep om det moderne TV-mediet. I Norge er nå Astrid Nøklebye Heiberg statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun er 78.

Siden pensjonsalderen ble satt til 67 år i 1973, har gjennomsnittlig levealder i Norge økt med nærmere åtte år. Betydelig flere har dermed lyst og evne til å jobbe utover fylte 67. Riktignok har nordmenn rett til å jobbe til de er 70, men svært mange stoppes av bedriftsinterne aldersgrenser.

Som i TV2. Årsaken til at Davy Wathne må slutte, tross sitt sterke merkenavn, er selvsagt at TV2 ikke vil åpne for noen, mens andre må slutte. Hos NRK er det mer problematisk, fordi de fleste som ber om det får fortsette der etter fylte 67. Dette var da også en av grunnene til at Likestillings- og diskrimineringsnemnda i fjor slo fast at NRK aldersdiskriminerte Steinar Mediaas.

Og det finnes flere gode grunner til at folk bør få arbeide etter 67, hvis de ønsker. Ikke minst skylder eldrebølgen mot land hvert øyeblikk, og utgiftene til pensjoner og helsevesen kommer til å flomme over oss. Da gir det ingen mening å nekte friske og motiverte eldre en plass i arbeidslivet. I så fall vil de motta pensjon fra staten i stedet for å bidra med produktivitet og skatt.

Noen er redde for at de eldre skal stenge de unge ute fra arbeidsmarkedet, men den frykten er fullstendig ubegrunnet. Det tyske Max Planck-instituttet dreper myter om eldre i arbeidslivet etter å ha gjennomført en omfattende internasjonal undersøkelse med 80.000 respondenter i alderen 50+ i 28 land i og utenfor Europa. Den konkluderer blant annet med følgende:

  • Eldre arbeidstakere tar ikke jobbene fra de unge. Denne myten er den største hindringen for å øke sysselsettingen i aldersgruppen 55+. Faktum er at det er motsatt.
  • Det er ikke bare en myte at eldre arbeidstakere er mindre produktive enn yngre, men faktisk feil, sier professor Axel Börsch-Supan ved instituttet.

Funnene støttes av en fersk rapport fra Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Sverige: Flere eldre i arbeidslivet minsker ikke de unges muligheter for å få jobb. En økning av de som kan og vil jobbe fører i stedet til at det skapes flere jobber.

Problemet nå er at bedriftene selv foretrekker ung arbeidskraft, mens Norge som land tjener på flere seniorer og senioritaer i arbeid. Med andre ord må det politisk handling til. Da bør mytene knuses, slik at bedriftslederne ikke tar avgjørelser i blinde. Så må effektive incentiver på plass fra en stat som vil bokføre stor gevinst uansett.

Men aller først må debatten tas. For i motsetning til stadig flere seniorer i Norge er den overmoden. Og mytene foreldet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse