Annonse
Vi ønsker at folk skal kunne vokse opp og bli gammel i hele Tromsø. For å få det til må vi ha gode offentlige tjenester, legge til rette for næringsutvikling og spille på lag med frivilligheten, skriver Brage L. Sollund. Her fra Sommarøy. Foto: Ole Åsheim

Hva gjøres for distriktene?

Vårt mål er at det skal være like bra å vokse opp i byen som i distriktet.

Nordlys har vært på reportasjetur til Kattfjord. Der fant de en tidligere kommunestyrerepresentant for FrP. Ikke overraskende var han misfornøyd dagens politiske ledelse i Tromsø. 

En lang polemikk om hvem som har gjort hva skal jeg la ligge. Jeg skal heller fortelle hva vi har gjort, noen av utfordringene vi står i og litt om tankene fremover. 

Vi ønsker at folk skal kunne vokse opp og bli gammel i hele Tromsø. For å få det til må vi ha gode offentlige tjenester, legge til rette for næringsutvikling og spille på lag med frivilligheten.

Barnehage og skole

I de fleste distriktsbarnehager er det flere voksne per barn enn i byen. Etter å ha besøkt flere av dem kan jeg også fortelle at det er dedikerte ansatte som gjerne har stått lenge i jobben. Mitt inntrykk etter å ha vært på lesestund i Vikran barnehage, besøkt barnehagen i Trondjord, på Vengsøy og i Lakselvbukt er at det er et stabilt personale. Mange har stått i jobben i svært lang tid. Det tror jeg er bra for barna og trygghet for oss alle.

Vi bruker også betydelige summer på å oppgradere gamle og bygge nye barnehager. I fjor åpnet vi en ny barnehage på Sommarøy og i investeringsbudsjettet fremover ligger det inne penger til:

  • Oppgradering av Vikran barnehage, planlagt byggetid 2017/2018
  • Oppgradering av Trondjord barnehage 2017/2018
  • Skittenelv barnehage 2022
  • Straumsbukta barnehage 2022
  • Ersfjordboten skole som vokste ut av sine lokaler og som i disse dager har fått et nytt bygg
  • Helt ny skole på Brensholmen

Bakteppet til vår barnehagepolitikk må også ses i sammenheng med ekstraregningen fra Høyre/Frp-regjeringen. Ved et pennestrøk påla de oss å ta med distriktsbarnehagene i beregningsgrunnlaget til de private (selv om private ikke har barnehager i distriktet.) Resultatet ble en ekstraregning på ti millioner kroner for distriktsbarnehager. Regningen betaler vi, fremfor å legge ned barnehagene. Det gjør selvsagt at andre ting må prioriteres ned, men barnehager er viktig og jeg mener prioriteringen er rett.

Idrett og frivillighet

Da vi overtok på rådhuset kom mange lag og foreninger med spennende prosjekter, men som trengte hjelp for å få det til. Vi erkjente fort at kommunen ikke kunne gjennomføre prosjektene, men vi så potensialet i å tilrettelegge for initiativet. Vi opprettet derfor et fond for nærmiljø og frivillighet. 

Tanken er enkel. De som jobber dugnad skal få hjelp av kommunen til å realisere. Dette styrker distriktene hvor dugnadsånden ofte er sterk. Pengene går til alt fra oppgradering av bygdehus til gjennomføring av idrettsarrangement. Her er noen av de større prosjektene kommunen har bidratt:

  • Skateanlegg i Ersfjordbotn
  • Kunstgress i Ramfjord 
  • Fylt vann i bassenget i Tromvik
  • Kommunal garanti til kunstgress i Kattfjord

Vi har tilrettelagt, men kommunen skal ikke ta ære for dette. Mye av dette har skjedd takket være ildsjeler som Geir Are Winther i Kattfjord, Odd-Børge Lunde Hansen i Ersfjord og Oddvar Evensen i Ramfjord.

Demokratisk underskudd

Nordlys peker delvis på det i sin leder, men hvordan skal vi få distriktene mer med i beslutningsprosessene? Jeg mener det blir for lettvint å bare peke på Rådhuset. Tromsø er stort, i areal er vi mye større enn Vestfold fylke. Til sammenligning er det tolv kommuner i Vestfold. Det gir noen utfordringer for både folkevalgte, byråkrater og journalister vi må ta på alvor.

Vi har gjort to grep for å styrke den geografiske representasjonen. Det ene er partintern gjennom å få to folkevalgte fra Sjursnes og Lakselvbukt i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe. Jeg kan love dere at de holder oss på Rådhuset i ørene. Jeg mener flere partier bør ha folk fra distriktet i sin gruppe og at kommunestyret er tjent med spredt geografisk representasjon. Over tid er det bra for distriktene.

Likevel vil det være mange bygder som ikke har representanter i kommunestyret, og hvilke representanter fra hvilke partier vil variere. Derfor er utviklingslagene viktig. Senest i går fikk jeg innspill fra Åshild Strømmen på Sommarøy til budsjettet og hvordan omsorgen kan bedres på Yttersida. Vi leser det og vurderer det på lik linje med alle andre gode innspill. God omsorg er viktig uansett hvor du bor.

Vi har styrket utviklingslagene og doblet den økonomiske støtten. Vi mener det er viktig for å ivareta samspillet mellom kommunen, rådhuset og bygdene. I sommer satt også ordføreren i gang en turne og inviterte seg ut til alle. Vi skal lytte til alle gode innspill, enten de kommer fra sentrum eller Kattfjord.

Veien videre

Vårt mål er at det skal være like bra å vokse opp i byen som i distriktet. Vi har fått et tilbakeslag for distriktene etter regjeringens ekstraregning på barnehage. Hittil har vi trosset det og berget barnehagene. Det har vært vår viktigste jobb. Vi gjør det fordi vi mener det er rett. Fremover bør vi gjøre mer enn å berge stumpene og se på hvordan distriktene fortsatt kan være livskraftige i fremtiden.

Tromsø kommune utarbeider i disse dager en reiselivsstrategi. Her får distriktene en særlig viktig rolle. Det er dit turistene drar for å gå i fjell, se nordlyset og kjøre hundeslede. På Sommarøy, og mange andre plasser, er lokalbefolkningen bekymret for fotavtrykkene som blir igjen etter at de drar. Det skal vi ta på alvor. Nå jobber vi med å etablere toalett og annen infrastruktur rundt turistnæringen. I strategien må vi utmeisle hvordan turisme og lokalbefolkning kan leve godt side om side. For her vil det være mulig å skape nye arbeidsplasser utenfor byen.

Vi mener at distriktene er en nøkkel for vår fremtidige verdiskapning. Når oljeinntektene synker og Norge må hente utenlandsk kapital fra andre næringer er distriktene særlig viktig. I Tromsø er både fiskeri og turisme vekstnæringer som tjener mye penger. Mye av Norges fremtidige inntekter vil bli hentet i distriktene og nært våre ressurser. Derfor er ikke dette bare distriktspolitikk. Det er politikk for Norges fremtid.

Da er det viktig å gi et like godt tilbud i hele kommunen på barnehage og skole.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse