Annonse
Når vi har satt oss svært ambisiøse mål innenfor klimapolitikken, energipolitikken og olje- og gasspolitikken i Tromsø, er det ikke fordi vi alene har alle svarene. Vi er allikevel det partiet som viser hvilken vei vi må og hva som er ei grønn retning for Tromsø, skriver 6. kandidat Jonas Nilsen. Foto: Ole Åsheim

Hva er grønn klima- og energipolitikk for Tromsø?

På Nordnorsk Debatt inviterte Kristoffer Rypdal MDG til å svare på noen utfordringer knyttet til tre av våre kjerneområder: kutt i klimagassutslipp, energiforsyning og olje- og gassvirksomhet. 

Når det gjelder klimagassutslipp, har vi vedtatt at Tromsø skal være en nullutslippskommune innen 2030. Dette er et ambisiøst mål, men ifølge seniorforsker Borger Aamaas ved senter for klimaforskning er dette helt nødvendig om verden skal klare å nå FNs klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Rypdal utfordrer oss på hvordan vi skal få til slike kutt. Valgprogrammet vårt har mange tiltak som vil ta oss nærmere null utslipp, men vi har ikke klare alle tiltakene som behøves. Det har imidlertid heller ikke de andre partiene, men det som skiller oss og dem er at vi  har den politiske viljen til å sette målene som er helt nødvendige. Det er ikke først og fremst miljøpolitikken til MDG Rypdal burde spørsmål ved, men mangelen på miljøpolitikk hos de store partiene. 

Når det gjelder energiforsyningen, sier vi i MDG klart og tydelig nei til å bygge ned natur i Tromsø med vindmøller. Så kan man innvende at Tromsø har et energiunderskudd og derfor må bygge ut vindkraft eller andre energikilder. Premisset om at hver kommune må være selvforsynte med energi, henger derimot ikke på greip i en åpen økonomi. Ingen krever at kommunen skal være selvforsynte med mat, klær eller annet som vi behøver. Et slikt premiss kan heller ikke gjelde for energiproduksjon.

Noen kommuner har gode forutsetninger for energiproduksjon, for eksempel med store vannkraftanlegg, mens andre ikke har slike forutsetninger. Det betyr at noen steder vil ha overskudd, mens andre vil ha underskudd. Selv med energiunderskudd i Tromsø, er det derfor ikke nødvendig å bygge vindmøller.

Til slutt tar Rypdal opp oljepolitikken til partiene i Tromsø og refser dem for å ikke nevne olje og gass i sine valgprogrammer. De Grønne er det eneste partiet som i vårt lokalprogram har sagt klart og tydelig at vi ikke ønsker mer olje- og gassutvinning. Heldigvis har flere andre partier blitt enige med oss og ser endelig behovet for en grønn omstilling.  

Vi vil motarbeide etablering av næringsvirksomhet i kommunen som tar sikte på å utvide Norges olje- og gassvirksomhet i nordområdene, og særlig letevirksomhet langs iskanten i Arktis. I tillegg vil vi motarbeide alle forslag som åpner for oljeboring i Lofoten, Vesterålen, Senja og tilstøtende sårbare områder. Dette er fordi vi vet at olje og gass må bli liggende for at vi skal kunne løse klimakrisen. 

Når vi har satt oss svært ambisiøse mål innenfor klimapolitikken, energipolitikken og olje- og gasspolitikken i Tromsø, er det ikke fordi vi alene har alle svarene. Vi er allikevel det partiet som viser hvilken vei vi må og hva som er ei grønn retning for Tromsø.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse