Annonse
Den norske E-tjenesten kan ha blitt rundlurt over en lang rekke år av sin russiske motpart. Da russerne fant det for godt å stoppe dette maskeradespillet, var det Frode Berg som tilfeldigvis måtte ta den verste støyten. Alt dette setter norsk E-tjeneste i et særdeles dårlig lys, skriver Oddvar Nygård. Bildet viser E-tjenestens kontorer på Lutvann i Oslo. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Hva holder Etterretningstjenesten på med?

Frode Berg er helt sikkert et godt og uselvisk menneske. Alt vi vet om ham tyder på en samfunnsengasjert person. Men «nasjonal helt»?

Frode Berg har sluppet fri og er tilbake i Norge. Og alle sjeler gleder seg over at han nå kan feire jul sammen med familie og venner i hjemlandet. I hvert fall nesten alle.

For noen få – som vi ikke vet hvem er – har liten grunn til å glede seg over hvilke opplysninger om deres gjøren og laden nå kan komme ut til offentligheten. I den norske Etterretningstjenesten er det mest sannsynlig slått full alarm nå, for denne delen av det norske Forsvaret har mye å tape hvis media og offentligheten for øvrig, setter sitt nådeløse søkelys på full styrke. Jeg skulle gjerne skrevet «når» søkelyset blir satt på, og ikke «hvis». Men dessverre er min tillit til egen profesjon – media – i dette tilfellet noe svekket.

Jeg forbauses over hvilke rariteter mine egne kolleger – det sagnomsuste kommentariatet – bringer til torgs i saken om Frode Berg. Og hvorfor ingen norsk journalist, unntatt en, så langt har stilt det aller viktigste spørsmålet når det gjelder den norske E-tjenestens rolle i Frode Berg-saken. I stedet har Bergs benådning etter å ha fått en spionasjedom på 14 år i Russland, avstedkommet høyst merkverdige uttalelser. I Aftenposten 13. november skriver en av Norges dyktigste kommentatorer, Harald Stanghelle, at «Frode Berg er en nasjonal helt».

Hva i all verden skal det bety? Frode Berg er helt sikkert et godt og uselvisk menneske. Alt vi vet om ham tyder på en samfunnsengasjert person. Men «nasjonal helt»? Fordi han lot seg lure av E-tjenesten til å utføre en håpløs kurérjobb i Moskva for en norsk etterretningstjeneste som fremstår som en gjeng skruppelløse og ikke særlig kompetente hysj-agenter?

I en annen bemerkelsesverdig påstand i en Frode Berg-kommentar hevdes det at det er «mange i nord som føler seg personlig lurt av Bergs dobbeltspill». Hvor finnes det dekning for at mange føler seg personlig lurt av Frode Berg? Meg bekjent er det ikke gjort noen meningsmålinger om saken, eller noen andre seriøse undersøkelser som viser at det forholder seg slik.

I stedet for å levere analyse og fakta, basert på seriøs, undersøkende journalistikk, henfaller vi i media altfor ofte til spekulativ synsing. Å utdele heltestatus til Frode Berg eller komme med påstander om at «mange» føler seg lurt av ham, er akkurat nå å ta fokus vekk fra det som er det brennheite spørsmålet i denne saken: Hva er det Etterretningstjenesten har holdt på med? Ifølge etterretningsveteranen Ola Kaldager har E-tjenesten i Frode Berg-saken opptrådt «utrolig amatørmessig». Det er i så fall svært alvorlig.

Den ene, forannevnte norske journalisten som har dypdykket i saken om Frode Berg, er – så langt jeg vet – TV2s Øystein Bogen. I hans bok «En uvanlig spion», gir Bogen flere eksempler på hvordan den norske etterretningstjenesten systematisk har oppsøkt nordmenn som på forskjellig vis har hatt relasjoner til Russland, og prøvd å overtale dem til å gjøre «oppdrag» for E-tjenesten. De som det har dreid seg om er bl.a. næringsdrivende (ledelsen i Ølen Betong) og personer som har hatt regulære jobber i Russland, som anleggsarbeidere. De Bogen har snakket med forteller at de har takket nei til «tilbudet» fra E-tjenesten. Det oppsiktsvekkende er, at til tross for at de har avslått å gjøre oppdrag for E-tjenesten, har de likevel i ettertid fått alvorlig trøbbel med russiske myndigheter. Den russiske E-tjenesten, FSB, har arrestert og forhørt nordmennene, truet dem og åpent tilkjennegitt at de visste at den norske E-tjenesten hadde kontaktet dem. FSB har altså kjent til hvilke nordmenn den norske E-tjenesten har hatt kontakt med, i møter på norsk jord! Hvordan i all verden kan dette ha seg?

Den inngående kjennskapen FSB åpenbart sitter med når det gjelder nordmenn som har blitt kontaktet av den norske E-tjenesten her i Norge, utløser nødvendigvis titusenkronersspørsmålet (som Bogen også refererer til i sin bok): Har de russiske E-tjenestene en muldvarp plassert inne i Forsvarets Etterretningstjeneste? En agent med god tilgang til sensitivt materiale? Og hvor lenge har i så fall dette pågått? For noen måneder siden meddelte en representant for den russiske regjering at landets myndigheter i mange år hadde hatt full kontroll på alle turer og oppdrag Frode Berg hadde gjennomført. Den norske E-tjenestens russiske spion som skulle motta «lønn» fra Norge for sine tjenester, og som skulle bli betalt gjennom den pengeoverførselen som Frode Berg ble satt til å levere i desember 2017, hadde aldri vært spion for Norge. Han fantes ikke. Det var FSB som hadde skapt en stråmann som norsk E-tjeneste trodde var deres agent. Hvis dette medfører riktighet ble altså den norske E-tjenesten rundlurt over en lang rekke år av sin russiske motpart. Og da russerne fant det for godt å stoppe dette maskeradespillet, var det Frode Berg som tilfeldigvis måtte ta den verste støyten.

Alt dette setter norsk E-tjeneste i et særdeles dårlig lys. Og norske media bør fremover bruke ressursene på å ettergå denne historien så langt det lar seg gjøre, og stille de sentrale spørsmålene i saken Frode Berg. Spørsmål som ikke primært handler om Berg, men om vår egen Etterretningstjeneste.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse