Annonse
FREMTIDSRETTET: Det er bare å innse: jernbanen har vært med oss i snart 200 år og er fortsatt en moderne og framtidsrettet transportform som også hele Nord-Norge må få, skriver Vidar Eng. Foto: VY

Hva er det med jernbane?

Hva er det med jernbane som fortsatt engasjerer og fascinerer oss i Tromskomiteen for jernbane og mange andre? Snart er fenomenet jernbane 200 år, den første i England kom i 1825. Dette var som mange vet før moderne veier med lastebiltransport og før fly fantes. Til tider har mange trodd at jernbanen var noe gammeldags vi bare kunne skrote. Det som var det store transportmidlet FØR jernbanen i Europa, var kanal-transport, og det er som kjent lite viktig idag. Det var da også en tid for rundt 50 år siden da mange trodde bilens tidsalder var kommet, og at vi endelig kunne avvikle jernbanen. Men nå bygges det nye jernbanestrekninger i mange land, også i vårt naboland Sverige. Nye direkte godstog-forbindelser, f.eks. fra Kina til Vest-Europa, opprettes. Så hva er det med jernbanen?

Vel, for det første vil transport med stålhjul på stålskinner alltid være mer energieffektivt enn gummihjul på asfaltvei. Mindre friksjon med stål mot stål gjør at ett enkelt lokomotiv med en lokomotivfører kan trekke mange vogner. Større energieffektivitet betyr lavere klimagassutslipp dersom vi sammenligner dieseltog med diesellastebiler, og selvsagt enda mer med elektriske tog som går med strøm fra vannkraft. Større energieffektivitet betyr også at jernbane er mer økonomisk lønnsomt.

For det andre er det slik at stålhjul på tilpassede stålskinner gjør at tog stort sett holder seg på skinnene. Med moderne signalsystemer og sikkerhetssystemer kan vi nesten helt unngå møteulykker med andre tog, og andre menneskelige feil fra lokomotivfører. Nye jernbanelinjer vil selvsagt også bygges uten planoverganger og slik unngå kollisjon med annen type trafikk. Trafikksikkerheten, ikke minst på vinterveiene i Nord-Norge, vil bli mye bedre ved å få tungtrafikken over på bane. Og naturødeleggelsen og hindringer for reinsdyr og andre dyr blir mindre med jernbane enn med vei. En smal jernbanetrasé kan nemlig legges på pillarer over lange strekninger, noe som vil være umulig med en bred motorvei, og da kan dyr passere under jernbanen. Det er bare å innse: jernbanen har vært med oss i snart 200 år og er fortsatt en moderne og framtidsrettet transportform som også hele Nord-Norge må få.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse