Annonse
Det handler ikke bare om hva Forsvaret kan gjøre for lokalsamfunnene, det handler også om hva lokalsamfunnene kan gjøre for Forsvaret, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret)

Hva kommunen kan gjøre for Forsvaret

Kommunale og fylkeskommunale politikere i nord viser gjennom Forsvarsdokument Nord et sterkt engasjement for forsvaret. Det hilser jeg velkommen. Lokale folkevalgte spiller en viktig rolle om vi skal lykkes med den styrkingen av forsvaret vi alle er enige om at er nødvendig.

I den neste langtidsplanen står utvikling av personell- og kompetanseområdet sterkt. I årene framover skal vi øke bemanningen i Forsvaret. Styrket bemanning er ikke bare er et spørsmål om antall hoder, men også at vi har de riktige menneskene med den rette kompetansen.  Det handler ikke bare om å rekruttere, men å beholde menneskene og kompetansen Forsvaret trenger. Her har kommunene en viktig oppgave. Skal vi rekruttere og beholde personell holder det ikke bare å ha interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver. Personellet må også ha et godt liv og et godt lokalsamfunn for seg og sin familie. Det må være gode skoler til personellets barn og et attraktivt fritidstilbud, det må være et arbeidsmarked for ektefelle og det må være et boligmarked. Kort sagt, kommunene bygger forsvarsevne ved å tilby bolyst og attraktive lokalsamfunn. Da kan vi også kanskje redusere pendling, som er uheldig for både Forsvaret og vertskommunen.

Ny teknologi påvirker Forsvaret og våre fremtidige kompetansebehov. Forsvaret vil bli mer avhengig av å rekruttere personell med både militære og sivile kvalifikasjoner. Fylkeskommunen har en viktig forsvarsoppgave i å tilby lokal ungdom relevant utdanning for en karriere i Forsvaret.

Skal vi styrke forsvarsevnen, må alle bidra. Lokalpolitikere spiller en viktig rolle som vertskommuner for Forsvaret mange steder i landet, ikke minst i nord. Det handler ikke bare om hva Forsvaret kan gjøre for lokalsamfunnene, det handler også om hva lokalsamfunnene kan gjøre for Forsvaret.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse