Annonse
Arbeidsoppgavene til Tildelingskontoret blir ikke borte selv om kontoret fjernes. De gjør kun lovpålagte oppgaver som nå kanskje skal flyttes tilbake til enhetene i hjemmetjenesten hvor kompetansen, kontinuiteten og fagmiljøet ikke er tilstede i dag, skriver KrFs Helga Marie Bjerke. Bildet t.v. viser det gamle Postbygget i Strandgata hvor Tildelingskontoret er lokalisert.

Hva løser det å legge ned Tildelingskontoret?

Dersom kommunestyret likevel gjør et hastevedtak om avvikling, vitner det om en prosess som kun er ideologisk drevet av partitoppene i Ap, SV og Rødt for å oppfylle en valgkamplovnad.

Tromsø kommune sin helse og omsorgssektor er for tiden inne i en stor omstilling, hvor administrasjonssjefen har foreslått innsparinger på 200 millioner i 2018. Dette vil kreve en enorm jobb av ansatte, ledere og administrasjonen på Rådhuset, men det er ansett som nødvendig om vi skal skaffe oss økonomisk handlingsrom for å legge om tjenesten til å bli enda bedre for brukerne fremover. Midt i denne store omstillingen legger Ap, SV og Rødt frem forslag om at Tildelingskontoret skal avvikles og at omstillingsprosessen skal starte umiddelbart. Forslag ble nylig presentert i Helse- og velferdskomiteen og så videre i Formannskapet 13. mars.

Det er nødvendig å peke på at vedtaket om avvikling på ingen måte er utredet og Ap, SV og Rødt har heller ikke komme med alternativer til hvem eller hvordan oppgavene skal ivaretas. Det foreligger altså ingen ny modell, kun et prinsippvedtak uten begrunnelse. Det mest graverende er at de ansatte på Tildelingskontoret må lese i media at arbeidsplassen deres skal nedlegges! Ordfører var for første gang på besøk på Tildelingsordfører fredag 16. mars, og hadde da kun beklagelser og unnskyldninger å komme med til de ansatte. Det er forstemmende at både komiteleder og ordfører i så liten grad har en tanke om de ansatte, at ordfører ikke har møtt dem før etter at vedtaket om nedleggelse er gjort.

La meg avklare det først som sist. Arbeidsoppgavene til Tildelingskontoret blir ikke borte selv om kontoret fjernes. De gjør kun lovpålagte oppgaver som nå kanskje skal flyttes tilbake til enhetene i hjemmetjenesten hvor kompetansen, kontinuiteten og fagmiljøet ikke er tilstede i dag. Dette vil ta svært lang tid å bygge opp. Det betyr at kommunen fortsatt vil betale lønn for at ansatte skal gjøre denne jobben. Her er det derfor INGEN penger å spare! I tillegg vet ingen hvordan dette skal ivaretas og konsekvensen av vedtaket. Dette vil jeg hevde er en uansvarlig styring av kommunen.

Det er mange grep som kan gjøres for å gi bedre tjenester i helse og omsorgssektoren i Tromsø kommune. Det handler blant annet om å bruke ergo- og fysioterapeuter mer ute i hjemmetjenesten, øke fokuset og kunnskapen om rehabilitering i den daglige pleien hjemme hos brukere, samt å bruke samarbeidspartnere mer konstruktivt. Ingen av disse tiltakene krever at man avvikler Tildelingskontoret!

Dersom kommunestyret likevel gjør et hastevedtak om avvikling, vitner det om en prosess som kun er ideologisk drevet av partitoppene i Ap, SV og Rødt for å oppfylle en valgkamplovnad. Det er ingen som vet konsekvensene av dette, men de kan i gi større forskjeller i tjenestetilbud, dårligere koordinering, dårligere tjenester og koste kommunen betydelig mye mer penger. Vi risikerer altså nå å svekke rettssikkerhet for innbyggerne i Tromsø kommune, noe brukerorganisasjonene frykter sterkt og allerede har varslet i media.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse