Annonse

Hva er lurt å gjøre når boligrenta øker?

Norges Bank satte sist torsdag opp styringsrenten, som er betegnelsen på renten norske banker får på innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank, med 0,25 prosentpoeng til 0,75 %. Dette var en renteøkning som Norges Bank lenge hadde signalisert ville komme. Banken har nemlig hele tiden vært flink til å minne oss om at det historisk lave rentenivået vi har vært velsignet med i mange år, ikke ville vare evig, men at renten etter hvert ville begynne å stige mot et mer normalt nivå. Derfor kom endringen i styringsrenten nå ikke som noen overraskelse.

Mange unge, som har etablert seg med boliglån de senere år, har imidlertid aldri opplevd en renteøkning tidligere. Denne gruppen låntakere vil nå måtte forholde seg til et fremtidig stigende rentenivå. Selv om en økning på 0,25 prosentpoeng i styringsrenten høres ut som en marginal endring, vil den merkes annerledes hos låntakeren. Allerede dagen etter renteøkningen fra Norges Bank meldte Norges største bank, DnB, at banken setter opp lånerenten slik at deres beste rente på boliglån økes fra 2,05 % til 2,30 % p.a. Dette gir en økning i rentekostnaden med 12,2 %, som langt fra føles ubetydelig om du har et stort lån. Med en rentekostnad på kr. 15.000 i måneden gir dette en økning på kr. 1.830. Ikke ubetydelig, men godt innenfor med den stresstesting bankene har plikt å gjøre når det gjelder låntakerens evne til å tåle renteøkninger ved opptak av lån.

Utfordringen er imidlertid at det budsjettet banken la til grunn da du opptok lån, ofte har «lagt på seg» med andre faste kostnader. En ny stresstest på fremtidig betalingsevne kan fort gi et noe annet resultat for mange. Og det kan etter hvert begynne å knipe ettersom alle med boliglån må innstille seg på at dette bare var første steg i trappen på et økende rentenivå. Norges bank har nemlig som intensjon å øke styringsrenten til 2 % i løpet av et par års tid. Neste økning på sannsynligvis 0,25 prosentpoeng kommer allerede i løpet av første kvartal neste år. Med en forventet styringsrente på 2 % i 2021 vil markedets beste boliglånsrente være rundt 4 % p.a. Det gir en dobling av den årlige rentekostnaden i forhold til en boliglånsrente på 2 % i dag. En hundreprosentsøkning merkes betydelig hardere enn en økning på 12,2 % og forandrer helt klart det økonomiske handlingsrommet for unge mennesker.

Hvordan skal så låntakeren forberede seg på en dobling av boliglånsrenten i løpet av et par års tid? Første bud er å se nærmere på de betingelser du har på boliglånet ditt. Hva er verdien på huset ditt i forhold til gjenstående lånebeløp? Er sikkerheten for banken vesentlig forbedret siden du opptok boliglånet, er det et godt utgangspunkt for en diskusjon om lavere rente. Blir du ikke enig med banken din, bør du ta turen innom andre banker for å sjekke ut om de kan gi deg et bedre tilbud.

All erfaring viser at man over tid får den laveste akkumulerte rentekostnaden med flytende rente sammenlignet med fastrente. Men har du et stramt budsjett og et lån som du ennå må forholde deg til i mange år, kan dette være et bra tidspunkt å vurdere fastrente. Men det betyr at du på kort sikt må betale en høyere rente enn dagens flytende rente. Men ønsker du forutsigbarhet, kan du sikre deg dette gjennom en fastrenteavtale.

Et annet tiltak er å øke de månedlige avdragene, eller å foreta ekstraordinære nedbetalinger hvis budsjettet ditt gir rom for det. Dette er en måte å redusere noe av effekten av en økt rente i fremtiden. Det vil derfor være fornuftig å ta en budsjettgjennomgang for å finne ut om det er utgifter som kan kuttes ut eller i det minste reduseres på månedlig basis og heller bruke frigjorte midler til større terminbeløp nå.

Mange låntakere har sitt boliglån som annuitetslån. Det betyr at man over låneperioden betaler samme terminbeløp hver måned (renter + avdrag). I starten betaler man mindre i avdrag enn mot slutten av låneperioden. Gir budsjettet muligheter til det, kan det være et alternativ å endre boliglånet til serielån. Det betyr at terminbeløpet (avdrag + renter) blir størst til begynne med og synker i takt med at lånebeløpet synker. Et serielån på 4 mill.kr. over 30 år tilsier en månedlig avdragsdel på kr. 11.111, som betyr at det hver måned skal betales rente av et beløp som er kr. 11.111 lavere. Derfor blir terminbeløpet lavere hver måned med en uendret rente. Er motivet å redusere lånegjelden hurtigere, er serielån å foretrekke.

Et annet poeng er at over låneperioden blir de samlede rentekostnader lavest med serielån fordi avdragsdelen er den samme gjennom hele perioden. Ta også med at sammenlignet med annuitetslån gir serielån et større økonomisk handlingsrom til å realisere andre ønsker og behov i fremtiden ettersom gjelden reduseres raskere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse