Annonse
Det er svært beklagelig at en representant fra Statens vegvesen tilbakeviser og ignorerer tilbakemeldinger fra veibrukerne, spesielt når tilbakemeldingene kommer fra en gruppe som bør betegnes som profesjonelle, skriver Odd-Hugo Pedersen. (Foto: Fremover)

Hva med å lytte til de som bruker veiene?

Norges Lastebileier Forbund organiserer en stor del av de Norske transportørene som frakter gods lang veiene i Nord-Norge. Vi mener oss derfor godt informert om hva som foregår på veiene i vår landsdel gjennom de tilbakemeldinger vi får fra våre medlemmer.
Vi har også medlemmer som driver med brøyting og annen vinterdrift.

I avisa Nordlys ble det i 2 artikler, 21 0g 22 januar satt søkelys på kvaliteten på vinterdriften langs veiene. Den ene artikkelen omhandlet Brandvollbakken i Bardu Kommune og den andre strekningen mellom Storslett og fylkesgrensen mot Finnmark .

Det er med stor forundring man leser tilbakemeldingene fra Statens vegvesen sin representant Knut Øvrevoll i begge artikler.

Til tross for 50 henvendelser til VTS sin varslingstelefon 175 på området ved Brandvollbakken , i tillegg til flere skriftlige henvendelser fra NLF, er kommentaren fra Øvrevoll. « Det er ingen indikasjoner på at det gjøres en dårlig jobb».

Den enkle metoden for å løse problemet i Brandvollbakken er å forsterke vintervedlikeholdet, dette innebærer at kravet til friksjon øker . Det er gjort andre plasser med svært godt resultat, og kan iverksettes umiddelbart dersom man ønsker å være løsningsorientert.

I artikkelen som omhandler Nord Troms sier samme Øvrevoll. « Det blir feil og si at det er uforsvarlig glatt, plikten for å gjennomføre tiltak er hvis friksjonene er lavere enn 0,25.» At en yrkessjåfør med 32 års erfaring fra ett velrennomert transportfirma parkerer traileren fordi han mener det er uforsvarlig glatt, og Øvrevoll bekrefter at Statens vegvesen ikke har målt friksjon den aktuelle dagen, bekymrer tydeligvis ikke Øvrevoll. Det burde det absolutt gjøre. ( Erfaring tilsier at friksjonen på veien slik det fremgår av bildet i artikkelen er ca 0,15.) I artikkelen blir det hevdet at det ikke nytter å være i forkant og strø preventivt. Det er vi svært uenig i. Flere av våre medlemmer som driver med vinterdrift mener det er veldig funksjonelt å strø med fast-sand i periodene forut for mildvær , (fastsand er en blanding av varmt vann og sand som fryser fast i isen ved kuldegrader). Når det i etterkant blir mildvær er sanden allerede i islaget og forbedrer friksjon. Andre metoder, hvor det brukes sand og salt preventivt vil også gjøre at man unngår speilblanke veier. Bruken av metode styres i stor grad av Statens vegvesen, og det er skremmende at Øvrevoll har et så forenklet syn på saken.

Undertegnede har gjennom årene registrert flere slike utsagn fra Øvrevoll , melodien er at alle klager blir kontant tilbakevist.

I vår medlemsmasse er det en utbredt oppfatning at kvaliteten på vinterdriften er svært varierende og at det tidvis er store fremkommelighetsproblemer langs veinettet.

Det største og altoverskyggende problemet med dette er at det går utover trafikksikkerheten. Nullvisjon om null hardt skadde og drepte på veiene er den politiske målsetningen som er satt av veimyndighetene. Statens vegvesen er etaten som har ansvaret for å gjøre tiltakene som kreves for å nærme oss visjonen. Denne viktige jobben må gjøres i samarbeid med veibrukerne hvis visjonen skal kunne oppfylles en gang i fremtiden.

Det er derfor svært beklagelig at en representant fra Statens vegvesen tilbakeviser og ignorerer tilbakemeldinger fra veibrukerne, spesielt når tilbakemeldingene kommer fra en gruppe som bør betegnes som profesjonelle.

Vi savner en mer ydmyk holdning og konstruktive tilbakemeldinger fra Statens vegvesen når brukerne av veien føler utrygghet for liv og helse. Dette er nødvendig for å skape ett samarbeidsklima som bidrar til økt trafikksikkerhet langs våre veier, som også er arbeidsplassen for noen av oss.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse