Annonse
Drømmen om jernbane fra Fauske og nordover i landsdelen lever videre. Det gjør debatten også.

Hva mener Barlindhaug ?

Hvorfor går en nordnorsk høvding som Johan Petter Barlindhaug aktivt inn og skader arbeidet for Nord-Norge-banen?

Barlindhaugs uttalelser vil bli brukt for mye mer enn de er verd, av motstandere til pengebruk på jernbane i Nord-Norge.

I et noe forunderlig innlegg i Nord-Norsk debatt i Nordlys for noen dager siden, forsøker J.P, Barlindhaug å ta livet av Tromskomiteens anstrengelser for å få NN-banen videreført til Tromsø. Han vil ha endeholdeplass for «Tromsbanen» i Narvik, altså avslutte banen før den er påbegynt . Merkelig ! At han i det samme innlegget også avliver planene om videreføring av NN-banen fra Fauske til Kirkenes kommenterer han ikke, men han mener at en jernbane til Tromsø vil ødelegge viktige friluftsområder for Tromsøs befolkning. At landeveis transport til og fra Troms for all framtid i så fall vil gå med «Modulvogntog» (monstertrailere) , med alvorlige miljømessige skader , veislitasje og framkomsthindringer for persontrafikk, nevner han ikke.

Videre tar han til orde for at man bør samarbeide og støtte hverandre i Nord-Norge, og i den sammenheng ber han om at man i Tromsø skal støtte Narvik og utbygging av Ofotbanen. Dette er jo hyggelig, men Ofotbanen er allerede i gode hender, og inne i NTP, så det blir jo bare et ønske om lykke til.

Samhold og samarbeide i landsdelen er viktig, og etter at man la ned Landsdelsutvalget for NN, har dette bli alt mer viktig. Problemene er først og fremst knyttet til Bodø og Tromsø miljøene. Narvik er samarbeidsvillig begge veier.

Det som er uklart med Barlindhaugs innlegg , er hans forhold til Nord-Norgebanen. Er han motstander av at man skal få en jernbane gjennom landet som inkluderer Nord-Norge fra Fauske til Kirkenes, eller mener han bare at en sidearm til Tromsø vil ødelegge viktige fritidsområder i Tromsø, men at jernbanen forøvrig bør bygges til Kirkenes ? Mener han at vi skal satse på modultrailere og lastebiltrafikk i Nord-Norge? Mener han at monstertrailere er framtidens transportsystem, og at jernbane tlhører fortiden. ? Man må få mere gods over på bane og båt mener de fleste. Landeveis transport står for ca 1/3-del av klimagassutslippene i Norge.

Det vil være av interesse å høre hva han egentlig mener. Nord-Norge mangler høvdinger som taler landsdelens interesser med tyngde. J.P. Barlindhaug er en person som har en viss tyngde ( fortjent eller ufortjent), så det er viktig å høre hans mening. (Den siste høvding i nordnorsk politikk var vel Kyllingmark, etter han har det vært magert ) Det Barlindhaug har uttalt så langt , har skadet arbeidet for å få en jernbane fra Trondheim til Kirkenes ,enormt. Hans uttalelser vil bli brukt for mye mer enn de er verd, av motstandere til pengebruk på jernbane i Nord-Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse