Annonse
Foto: Terje Pedersen, ANB

Hva mener du skal til for at finnmarkingene skal bli «herre i eget hus»?

Åpent brev til Helga Pedersen.

Finnmarksloven sammen med konsultasjonsordningen har som konsekvens at den ikke-samiske delen av befolkningen i fylket er dømt til en evigvarender status som annenrangs borgere i fylket. Synes du noe slikt hører hjemme i et demokrati?

Jeg forstår det slik at du som tidligere finnmarkspolitiker og nå stortingsrepresentant vil tale under markeringen. Det vil ha alminnelig interesse å høre eventuelt lese din mening om følgende problemstillinger:

1: Hva mener du skal til for at finnmarkingene skal bli «herre i eget hus» som bebudet under Stortingets behandling av forslaget til finnmarksloven?

2: Sametinget har i en flertallsbeslutning vedtatt å arbeide for «at det samiske folk, som er landets urfolk», skrives inn i Grunnloven. Hva er din vurdering av dette?

3: På regjeringens hjemmeside kan en lese at ILO 169 gjelder for personer som nedstammer fra dem som bebodde landet før grensedragningen i 1751/1826 øst i landet. Som du vet var det også andre befolkningsgrupper som bebodde landet her nord før grensedragningen. Samene var ikke de eneste. Personer som nedstammer fra disse minoriteter, finner og kvener, kvalifiserer derfor til de samme politiske, økonomiske og rettslige ordninger som samene. Hva er din vurdering av forskjellsbehandlingen?

4: Påstanden om at Sameland ble kolonisert, styrt og utnyttet av inntrengere er seiglivet. I læreboken «Samerett» ved UiT kan en lese at samene var «de første beboere i det nordlige Norge» og at «det ikke (er) unaturlig at samene hevder eiendomsrett til grunnen i deler av Sameland på grunnlag av okkupasjon». Skal en tro UiT-læreboken i jus nedstammer altså flertallet av innbyggerne her nord fra okkupanter?

5: Finnmarksloven sammen med konsultasjonsordningen har som konsekvens at den ikke-samiske delen av befolkningen i fylket er dømt til en evigvarender status som annenrangs borgere i fylket. Synes du noe slikt hører hjemme i et demokrati?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse