Annonse
Forsvarets mekanikere vedlikeholder Bell 412 SP-helikoptere i Lakselv under øvelse i Finnmark. (Foto: Forsvaret / Kristian Berg)

Hva mener Forsvarsministeren om et militært flerbrukshelikopter i Øst-Finnmark?

Tilsvar til Forsvarsministeren vedrørende MILITÆR helikopterberedskap i nord:

Et flerbrukssamarbeid ville være et samfunnsøkonomisk klokt valg.

Først av alt, tusen takk til Forsvarsministeren for ditt engasjement i helikopterberedskapen i nord, både gjennom debatten arrangert av Atlanterhavskomiteen og svar i Nordnorsk debatt. Det er betryggende at du avkrefter flytting av de 3 gjenværende Bell 412 fra Bardufoss. Spørsmålet er hvordan de best kan utnyttes.

Mitt forrige innlegg hadde fokus på militær helikopterberedskap, mens i ditt tilsvar fokuseres det i all hovedsak på sivil helikopterberedskap i nord. Politiets innleie av kun ett sivilt helikopter sommerstid i nord er en halvering av tidligere tilgjengelig kapasitet som politiet hadde tilgang til, altså to Bell helikoptre. Det samme sivile helikopteret skal både være stasjonert i Tromsø og i tillegg utføre lostjeneste ved Hammerfest. Helikopteret utfører kun ren transportkapasitet. Dette er en betydelig svekkelse av politiberedskapen, ikke en styrking.

Hæren trenger helikopter i en rekke sammenhenger, blant annet til transport av forskjellige personellgrupper og evakuering av skadde. Det er svært viktig å kunne komme skadde soldater til unnsetning med trent og kompetent medisinsk personell. For å kunne gjøre dette, kreves det trening av operativt flyvende personell, men kanskje viktigst er treningen av de som skal planlegge for, og benytte kapasiteten. Det er ikke gitt at dette vil fungere når helikoptrene i all hovedsak skal trene med spesialstyrkene.

339 skvadronen på Bardufoss har gått fra opprinnelig 12 Bell helikoptre til 3. Kystvakten har gått fra 6 velfungerende Lynx helikoptre til 8 nye NH-90. Det er som kjent fortsatt svært store utfordringer med NH-90 helikoptrene, og altfor tidlig å si hvor operative de kommer til å bli. Det er dette jeg mener med en svekkelse av militær helikopterberedskap i nord.

Det er flott at det startes opp en redningshelikopterbase i Tromsø som dekker gapet mellom basene på Banak og Bodø. Dette endrer likevel ikke beredskapen for Øst-Finnmark. En tilstedeværelse av et militært flerbrukshelikopter i Kirkenes på permanent basis vil helt klart styrke beredskapen i grenseområdet mot Russland. Det å kombinere den kapasiteten med støtte til politiet i Finnmark i tillegg til å fly luftambulanse for befolkningen i Øst-Finnmark er en svært god utnyttelse av samfunnets ressurser. Basen i Kirkenes vil etter den erfaringen vi har, ha litt færre oppdrag enn de andre faste luftambulansebasene i landet. Driften av en sivil luftambulansebase koster minst 50 millioner skattekroner i året. Et sivilt ambulansehelikopter har et smalt bruksområde og Øst-Finnmark har en liten befolkning. Samtidig er det et stort geografisk område, og behovet for helikopter er absolutt tilstede. Det er det også for grensevakten og de andre nødetatene. Et flerbrukssamarbeid ville være et samfunnsøkonomisk klokt valg.

På Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) skal det stå ferdig en ny militær helikopterhangar i løpet av høsten 2020. Bo-fasiliteter for militært helikoptermannskap eksisterer allerede. Den sivile lufthavnen har kun plass til ambulanseflypersonellet. En sivil ambulansehelikopterbase vil medføre behov for et nytt hangarbygg hvor mannskapet også kan få sin hvile mellom oppdrag. Inntil en eventuell ny sivil hangar blir bygd, vil responstiden til helikopteret være betydelig lengre enn 15 minutter siden personellet må bo et annet sted.

Hva mener Forsvarsministeren om et militært flerbrukshelikopter i Øst-Finnmark?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse