Annonse
Er det med den nye KVU-prosessen en reell mulighet for at selve Nord-Norgebanen vil drukne fullstendig i en kjempeutredning og bli utsatt på ubestemt tid? undrer Vidar Eng i Tromskomiteen for jernbane .(Foto: Colourbox)

Hva mener regjeringen om Nord-Norgebanen?

Fordi utredningen fra JDir har store mangler, vil det vekke reaksjoner om JDir også skal gjennomføre den nye KVU-en. Vi kan vanskelig ha tillit til at JDir vil være ubundet av tidligere feilvurderinger.

Det var stor jubel våren 2017 da de nåværende fire regjeringspartiene bestemte seg for å gå inn for en ny utredning om Nord-Norgebanen. Jernbanedirektoratet (JDir) leverte sin utredning om Nord-Norgebanen 1. juli i år med høringsfrist 1. oktober. Endelig utredning med vurdering av høringssvarene var planlagt sendt Samferdselsdepartementet ved slutten av året og skulle så stortingsbehandles våren 2021 i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan. Dette kan vi kalle «JDir-prosessen».

Så dukket det plutselig opp noe helt nytt i saken. I regjeringspartienes bompengeforlik 23. august i år var det også med en setning om Nord-Norgebanen som lyder slik: «Det gjennomføres en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge, herunder Nord-Norgebanen.» Dette ble fulgt opp da forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 7. oktober. Der står det nemlig at «Regjeringen setter av 10 millioner kroner til gjennomføring av en Konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge. Dette inkluderer Nord-Norgebanen.» Dette kan vi kalle «KVU-prosessen».

Vi i Tromskomiteen for jernbane synes dette er vanskelig og har noen spørsmål til hvordan dette skal forstås. Spørsmålene går til de fire regjeringspartiene FrP, H, V og KrF.

Vårt første spørsmål:

Kommer KVU-prosessen som erstatning for JDir-prosessen eller som et parallelt tillegg? Eller skal KVU-prosessen først settes i gang etter at JDir-prosessen er ferdig i juni 2021?

Vårt andre spørsmål:

Hos mange er det liten tillit til JDir fordi deres utredning ikke synes å svare på de viktigste spørsmålene. Vi viser til vårt høringssvar som er å finne på vår nettside tromsjernbanen.no Fordi utredningen fra JDir har store mangler, vil det vekke reaksjoner om JDir også skal gjennomføre den nye KVU-en. Vi kan vanskelig ha tillit til at JDir vil være ubundet av tidligere feilvurderinger. Hvem skal gjennomføre den nye KVU-en?

Tredje spørsmål:

En KVU tar ofte lang tid å gjennomføre. Opptil fem år har vært nevnt. Akkurat denne KVU-en har også et uvanlig altomfattende tema, nemlig «transportløsninger i Nord-Norge». Her åpnes det for å vurdere det meste som f.eks. førerløse vogntog, lasteskip og flytransport. Etter JDir-prosessen kunne Stortinget våren 2021 bestemt seg for bygging av Nord-Norgebanen.

Er det med den nye KVU-prosessen en reell mulighet for at selve Nord-Norgebanen vil drukne fullstendig i en kjempeutredning og bli utsatt på ubestemt tid?

Til sist undres vi på om det virkelig trengs en helt ny KVU. Nord-Norgebanen har vært utredet mange ganger, grundigst i to runder tidlig på 1990-tallet, noe mer overflatisk i 2011.

Et fjerde spørsmål kunne være om det samlet sett kanskje er utredet nok, og at en ny KVU bare kunne sammenstille og oppdatere de tidligere utredningene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse