Annonse
FINNMARK: Tana bru er kommunesenter i Tana kommune, der Helga Pedersen er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet denne høsten. Tana er et knutepunkt i Finnmark der veiene fra Karasjok, Ifjord, Båtsfjord, Berlevåg, Vadsø og Sør-Varanger møtes. Foto: Odd-Marcus Grøtte Pedersen/iFinnmark

Hva nå, gamle ørn?

Arbeiderpartiet må vare på den unike valgfriheten vi har i Norge til å velge mellom storbyliv og et liv i distriktene, skriver Helga Pedersen.

Ørnen blant partiene samles denne uka. Arbeiderpartiet skal vedta ny politikk og legge grunnlaget for å vinne kommunene i høstens lokalvalg. Men landsmøtet er også viktig i det litt større perspektivet.  Det handler ikke «bare» om å vinne tilbake stortingsflertallet og regjeringsmakta i 2021, men det helt grunnleggende: hvordan Arbeiderpartiet skal vinne kampen om retningsvalg og verdier for framtida.

Vi lever i en tid der mange mennesker er urolige for framtiden. President Trump og likesinnede statsledere flytter hver dag grensene for hva som oppfattes som anstendig politisk tenkning og praksis. Franskmennene (og –kvinnene) ifører seg gule vester. Terror og bekymring for den sikkerhetspolitiske situasjonen er tema rundt kjøkkenbordet. Ungdommen streiker for klimaet. Forskjellene øker.

Det er med andre ord en tid som skriker etter sosialdemokratiske svar. Arbeiderpartiets landsstyre slo i fjor fast at vi skal være tett på vanlige folks liv og utfordringer. Det mener jeg er nøkkelen til å finne de svarene vår tid trenger, og til å finne vår «indre Torbjørn Berntsen» med engasjement, tydelighet og stolte verdier som kompass.

Det er ikke mulig å snakke om landsmøtet uten å komme inn på distriktspolitikken. Det handler om å ta vare på den unike valgfriheten vi har i Norge til å velge mellom storbyliv og et liv med 100 meter til sjøen og skiløype som starter på dørstokken.

I kommunen min er prognosen at befolkningstallet vil gå ned med 11 prosent innen 2040. I samme periode forventes Norge å ha en befolkningsvekst på over 14 prosent. Det er et eksempel på at veksten i Norge fordeler seg svært ujevnt, og at de geografiske ulikhetene øker kraftig. Tallene er selvsagt ingen spådom som automatisk vil gå i oppfyllelse. På den andre siden: selv om Tana har et godt utgangspunkt for framtiden med engasjerte innbyggere, rike naturressurser, en veldrevet kommune og et oppegående næringsliv så kan man heller ikke lene seg tilbake og tenke at dette sikkert ordner seg. Jeg har sterk tro på framtida i min kommune, men det krever at Arbeiderpartiet har sterk politisk evne og vilje til å skape en annen utvikling.

Det handler om grunnleggende ting som å sikre tilgang til desentralisert utdanning, infrastruktur, aktiv næringspolitikk og at man har vilje til å beholde og utvikle statlige arbeidsplasser og kompetansemiljø også utenfor de største byene og regionsentrene. Arbeiderpartiet må være en motkraft til sentraliseringspolitikken. Ikke minst må vårt parti være et korrektiv til regjeringen slik at den pågående regionaliseringen av Norge kan bidra til å revitalisere distriktene framfor å forsterke sentraliseringen, slik det nå ligger an til.

Og: Arbeiderpartiet må se distriktenes rolle i forhold til de andre store oppgavene i vår tid. Globaliseringen stiller høye krav til omstilling og vår evne til å skape nye jobber. Vi må ha investeringsvirkemidler og andre næringspolitiske verktøy som gjør at også mindre distriktskommuner kan henge med i svingene. Klimatrusselen krever nye løsninger både i by og land. Jeg ønsker meg SINTEF, Enova og de skarpeste hodene på lag for at min kommune kan være med på å utvikle framtidas klimasvar.

Og for å ta fram en gammel kjepphest: i en ny sikkerhetspolitisk situasjon bør vi ha en aktiv politikk for tilstedeværelse der Norge møter Russland. Å sikre tilstedeværelse i form av kompetansemiljø, beslutningstakere og befolkningsvekst i Øst-Finnmark må da være like viktig som å hevde suverenitet på Svalbard?

Godt landsmøte!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse