Annonse
Hele saken er en tragedie. Tenk at både Kroken og Kvaløysletta sykehjem nå blir stående tomme, uten at det er vedtatt å bygge nye sykehjem. Våre eldre fortjener virkelig bedre, skriver Kristoffer Kanestrøm. (Foto: Torgrim Rath Olsen)

Hva nå, Kvaløysletta sykehjem?

Det ble plutselig stille rundt Kvaløysletta sykehjem.  Flertallet i kommunestyret har besluttet å legge ned sykehjemmet.  Det skjer uten at det er satt av penger til renovering og uten at det er fattet vedtak om nybygg – stikk i strid med ordførerens lovn

61 sykehjemsplasser legges med det ned for å spare penger.  Oppdragsbrevet fra kommunedirektøren – der det kom frem at ett sykehjem skulle «fases ut» – blir altså stående som fasit i denne saken.  Det politiske flertallet mener visst at syke og pleietrengende eldre skal ta støyten for en dårlig kommuneøkonomi. 

Saken med Kvaløysletta sykehjem er nok den mest rotete jeg har sett i min tid som kommunepolitiker.  Først skulle man stenge «midlertidig» bare for å pusse opp.  Men det var ikke satt av en krone i budsjettet til renovering.

Så kom det plutselig en sak om å bygge nytt bo- og velferdssenter på Kvaløysletta.  Renoveringen ville angivelig bli så kostbar at administrasjonen nå anbefalte å bygge nytt.  Men saken ble stoppet av formannskapet.  Formannskapet vil ikke vurdere nybygg før i økonomiplanbehandlingen i desember. 

Hvis det var behovet for renovering eller nybygg som var drivkraften i denne saken, så hadde man først sørget for å sette av nødvendige midler i budsjettet.  Dernest hadde folk fått bo på sykehjemmet frem til arbeidene starter og det hadde blitt laget en plan for midlertidige lokaler i byggeperioden. 

Men nå legges Kvaløysletta sykehjem ned – uten midler til hverken renovering eller nybygg.  Dessverre var lovnadene fra politisk ledelse i vinter bare tomme ord.

Dersom det skulle bli fattet vedtak om nybygg i desember, så vet vi at det tar 6-7 år å planlegge og bygge et bo- og velferdssenter.  Og med dagens røde flertall er det usikkert om det i det hele tatt blir fattet vedtak om nybygg.  Det røde flertallet stoppet bygging av nytt sykehjem i Kroken og har nå gjort det samme på Kvaløysletta.

I årets budsjett er allerede driftsmidlene til Kvaløysletta sykehjem fjernet fra 1. juli.  Planen har vært å «tømme» sykehjemmet og avvikle driften innen 1. juli.  Da kommunestyret behandlet økonomirapport 1 i slutten av mai foreslo FrP å opprettholde driften i påvente av en beslutning om enten renovering eller nybygg.  Det ble nedstemt. 

Jeg mener at de 61 sykehjemsplassene på Kvaløysletta må videreføres og flyttes i andre lokaler mens det bygges nytt.  Det blir flere eldre og behovet øker fremover. Dersom driftsmidlene fjernes fra budsjettet nå – for å spare penger – blir det enda vanskeligere å finne midler til drift når nytt sykehjem en gang står ferdig.

Per i dag bor det fortsatt 52 mennesker på Kvaløysletta sykehjem.  Avvikling innen 1. juli er derfor ikke mulig.  Etter 1. juli vil driften i stedet bli et merforbruk i forhold til budsjett.  Det er synd at kommunen fortsatt vedtar totalt urealistiske innsparingstiltak.  Har man ikke lært noe av det såkalte «forbedringsprogrammet», der kommunen under Kristin Røymos ledelse skulle ta ned kostnadene med 200 millioner kroner?  I fire år ble vi fortalt at tiltakene var i ferd med å få effekt.  Nå vet vi svaret: Det ble ikke spart en eneste krone.

Etter hvert, utover høsten, vil man kanskje klare å avvikle sykehjemmet.  Da har dagens politiske flertall lagt ned 61 sykehjemsplasser.  Det får konsekvenser: Terskelen for å få sykehjemsplass blir høyere.  Ifølge den politiske ledelsen må syke eldre bo hjemme lengre, og når folk er så syke at de ikke kan bo hjemme skal de tildeles omsorgsbolig i stedet for sykehjemsplass.

Men hjemmetjenesten er ikke styrket for å håndtere økte oppgaver.  Og omsorgsboligene man skal vri tjenesten over til finnes ikke – Tromsø mangler som kjent omsorgsboliger for alle brukergrupper.  Dette henger derfor ikke sammen.  Det er sikkert en fornuftig strategi å vri tjenesten over til flere omsorgsboliger, men da må jo disse bygges først.

Hele saken er en tragedie.  Tenk at både Kroken og Kvaløysletta sykehjem nå blir stående tomme uten at det er vedtatt å bygge nye sykehjem.  Våre eldre fortjener virkelig bedre.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse