Annonse
I DYP KRISE: Tysfjord trenger åpenbart hjelp utenfra, men den tyngste børa må lokalsamfunnet aksle selv. Til syvende og sist koker dette ned til enkeltpersoners ord, holdninger, valg og gjerninger, skriver Nordlys-journalist Thor Harald Henriksen, som tidligere jobbet ved VGs Tromsø-kontor og var med på å avdekke saken i 2016. Foto: Avisa Nordland

Hva nå, Tysfjord?

Jeg var en av de fire reporterne som samlet historier fra en nordnorsk kommune, blant annet om småjenter som ble lurt med på bærtur av naboen og voldtatt etter tur.

«…mange av overgrepssakene har en grovhet som overstiger de fleste sakene vi ser innenfor denne sakskategorien».

Setningen er hentet fra sluttrapporten «Overgrepene i Tysfjord – erfaringer og funn fra politiets etterforskning», som politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt la frem sist tirsdag. Det 41 sider lange, nøkterne og dypt rystende dokumentet er resultatet av en av norgeshistoriens mest omfattende overgrepsetterforskninger, som ble satt i gang bare få dager etter at VG Helg i fjor publiserte reportasjen «Den mørke hemmeligheten».

Jeg var en av de fire reporterne som i løpet av to år samlet personlige historier fra en og samme nordnorske kommune. Om småjenter som ble lurt med på bærtur av naboen og voldtatt etter tur. Om kvinner frarøvet sjansen til å bære fram egne barn som følge av komplikasjoner etter grove overgrep. Om skam, angst, psykiske problemer, rus og selvmord. Om avbrutt skolegang og arbeidsudyktighet. Knuste liv.

Politiets sluttrapport er en utvetydig bekreftelse på det de 11 modige kvinnene og mennene fortalte til VG, og det flere i Tysfjord lenge har forsøkt å fortelle uten å bli hørt verken av politi, lærere, barnevern, predikanter eller foreldre.

«Selv om mange av de fornærmede var redde for konsekvensene av å stå fram med sine historier, erfarte politiet likevel at de hadde et sterkt ønske om å bryte tausheten. Og tausheten ble brutt av samene selv, det var ingen avsløringer som lå bak. De valgte å åpne seg og snakke, fordi de ønsket en endring - et oppgjør», skriver Nordland politidistrikt.

Det er en god og presis beskrivelse, synes jeg.  Dette var ingen klassisk avsløring som slo ned som lyn fra klar himmel. Seksuelle overgrep som et gjennomgripende samfunnsproblem i Tysfjord har vært tatt opp flere ganger de siste tiårene.

Anslags-energien i VG Helg-reportasjen ble først og fremst skapt gjennom frustrasjonen og raseriet mange i Tysfjord har opparbeidet seg etter generasjoner med taushet, unnfallenhet og hjelpeløshet. At opprøret startet fra innsiden, var helt avgjørende. Det journalistiske prosjektet besto langt på vei i å finne og fortelle historiene på en forsvarlig måte, sette dem inn i en kontekst og forberede lokalsamfunnet på hva som ville komme.

Selv om granskinger og en rekke forebyggende tiltak er satt i gang, befinner kommunen seg fortsatt i en dyp krise. Politirapporten beskriver langt på vei et dysfunksjonelt lokalsamfunn, som har vært ute av stand til å beskytte sin barn og innbyggere i generasjoner.

Det sentrale spørsmålet er fortsatt til dels ubesvart: Hvordan kunne dette skje?

I etterforskningsmaterialet fant politiet 20 tilfeller hvor det rettes påstander om mulige brudd på varslingsplikten. Ifølge de fornærmede hadde flere offentlige og private aktører kjennskap til og kunnskap om overgrepene, men unnlot å melde fra.

Politiet har allerede kommet med en beklagelse. Den tidligere Tysfjord-lensmannen etterforskes nå av Spesialenheten for politisaker etter en anmeldelse for grov uforstand i tjenesten. Tysfjord kommune og den læstadianske menigheten er også anmeldt for brudd på både varslingsplikten og avvergingsplikten.  

Etter politiets sluttrapport er saken over i en ny fase. Tysfjord trenger åpenbart hjelp utenfra, men den tyngste børa må lokalsamfunnet aksle selv. Til syvende og sist koker dette ned til enkeltpersoners ord, holdninger, valg og gjerninger. At Marion Anne Knutsen, som på mange måter er blitt ansiktet på Tysfjord-saken, fortsatt får trusler som følge av sin åpenhet, forteller meg at man fortsatt har en lang vei å gå.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse