Annonse
«Nu har jeg spadseret Arctandriam om» skriver Petter Dass i sin reiseberetning "Tromsøens beskrivelse".

Hva skal fylkesbarnet hete?

Jeg lener meg på Petter Dass, skriver Arnt Ryvold - og fremmer et navneforslag som finnes i en reiseberetning fra presten og dikteren.

Det funker også godt som trekkplaster for turister og klinger godt for vår nyvitenskapelige kunnskap og kompetanse på allskens arktisk miljø.

«Kvar skal vi bu, i eit luftslott, må tru?» skrev dikteren Arnljot Eggen på 70-tallet, og fødte en slager. Den bofastløse følelsen melder seg nå, etter at Stortinget torsdag tok fra oss Troms,Finnmark og landsdelen Nord-Norge og påla oss å lage en ny fylkesregion for to. Kor skal vi da og ka skal fylket hete?

Det fins en sorgmunter modell for sånt, som da Yougoslavia ble avskaffet som nasjon og ble pålagt å putte et akronym (forbokstaver) foran sitt nye navn Macedonia. Slik ble det lenge hetende FYROM, alias «Former Yugoslavian Republic of Macedonia». Slik kunne vi kalt vårt nye fylke DTFTOF, De Tidligere Fylker Troms og Finmark. Eller for uttalens skyld «DETFOTOF» - fylkene som falt for fote». Men det blir ikke moro i lengden.

For oss som har en forhenværende CV å lene oss på, kommner arkaiske betegnelser flytende som benevnelser på vår omtrentlige nyregion. Hålogaland er ene navnet, runnen av gammelnorsk språk, Ha´rlogaland, - de høye luers land. Nei, ikke det takkete hodeplagget, men våre kjære og sfæriske erksistenser, nordlys og midnattsol. Men Finnmark faller ikke lett under navnet Hålogaland, så lite lett at paven i Roma måtte kalle Tromsøs 1300-talls «Maria kirke i Tromsø, nær hedningene», uten å ane hvor samediskriminerende det var for Finnmork som det en gang kaltes.

Rett nok omfavner Nord-Hålogaland bispedømme også Finnmark fylke. Men Sør-Hålogaland bispedømme viser at også Nordland var bebodd av Håløyger. Så skulle vi hete
Hålogaland fylke og kalle oss håløyger, burde vi hatt med også søndre del av eks-nordnorge.

Vi kunne med en viss rett kalt oss Thule fylke, etter gamle skrifter om Ultima Thule, det ytterste Thule der fjernt mot nord. Men det favner videre, mer som en betegnelse på Norge før Norge. Da hadde det paaset bedre med Nordpå Fylke, eller Nordaførr Fylke.

Men jeg vil heller lene meg på vår prelat Petter Dass og den gamle nordbetegnelsen Arctandria. «Nu har jeg spadseret Arctandriam om» som han skriver i sin reiseberetning
Tromsøens beskrivelse. Men igjen, en betegnelse som ikke omfatter Finnmark, han snur i Tromsø. Der har vi tll gjengjeld Arctandria Restaurant som nettet åpenbart mener er opphavet til Arctandria, når man søker på det. Og der har også Finnmarkinger vært.

Det gamle navnet Arctandria har sin fordelaktige assosiasjon til Arktis, som vi nå hyperbruker på virksomheter av alle slag. Det funker også godt som trekkplaster for turister og klinger godt for vår nyvitenskapelige kunnskap og kompetanse på allskens arktisk miljø og setter oss høvelig på kartet som fyrtårn for miljøet. Og Arktis får ikke Nordland lov å være.

Så jeg går for Arctandria Fylke

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse