Annonse
To av landets stamflyplasser er fullstendig utelatt fra avtalen om en minimumstilbud av flytrafikk, Alta og Kirkenes.(Foto fra Wikipedia)

Hva skal vi med flyplasser når det ikke går fly?

Felles uttalelse til samferdselsminister Knut Arild Hareide.

De siste månedene har det utspilt seg en nasjonal krise der vi nå opplever en økonomisk resesjon som vil prege samfunn- og næringsutvikling i lang tid fremover. Finnmark er selvfølgelig med på dugnaden som hele Norge tar del i, men med åpningen av samfunnet så må forutsetningen for å komme i gang igjen på plass i hele landet.

Finnmark er det området i landet der flytransport fungerer som det mest brukte kollektiv transportmiddelet. Flytransporten  fungerer som selve  livsnerven ut til den store verden både for det offentlige, for næringslivet og for privatpersoner.

Den 20. mars ble det inngått en avtale med  Norwegian, SAS og Widerøe for å sikre et nødvendig minimumsnivå på flytilbud. Avtalen departementet inngikk med flyselskapene skulle utgjøre  et minimums rutetilbud til landets stamflyplasser, samt med sikring av noen mindre strekninger med Widerøe. To av landets stamnettflyplasser ble i denne avtalen fullstendig utelatt; Alta og Kirkenes.

Dette er helt uakseptabelt for en del av landet hvor fly er det eneste alternativet tilbudet. Skal Finnmark ha mulighet for å kom i gang igjen, må disse to sentrale flynavene i regionen også komme inn under det denne statlige ordningen med kjøp av ruter. I skrivende stund har Norwegian kuttet alle direkteruter til Alta og Kirkenes på ubestemt tid. SAS har kuttet tilnærmet alle ruter i Mai, og rutetilbudet utover sommeren er svært usikkert og lite forutsigbart da det allerede rapporteres om kanselleringer både i juni og juli.

Som en ytterligere reduksjon på tilbudet i Finnmark vil Widerøe nå halvere rutetilbudet. Med en påtvungen reduksjon i antall salgbare seter og nødvendig prioritering av pasientreiser, skyter prisene i været og kapasiteten reduseres til langt under minimum av befolkning og næringslivets behov.

Næringslivet i Finnmark står allerede i en fortvilet situasjon, og det formidles allerede direkte økonomiske konsekvenser som følge av dagens sterkt reduserte flytilbud. Dette rammer svært bredt, alt fra sjømateksport, til reiselivsbedrifter, entreprenører og industrien. Det er med dette helt nødvendig  å få på plass et minimum av forutsigbart flyrutetilbud  som kan mate folk inn til våre to stamflyplasser, samt også ivaretakelse av et tilstrekkelig «innenrikstilbud» med Widerøe internt i regionen. Vi anmoder derfor på det sterkeste at  regjeringen straks tilfører Alta og Kirkenes på listen over flyplasser som flyselskapene har avtale om  betjene med direkteruter til og fra Oslo. Videre at regjeringen også krever opprettholdelse av trafikken knyttet til fotrutene, samt sørger for en kompensasjonsordning med kjøp av seter som ikke kan selges som følge av smittevernsreglement.

 • Øst-Finnmark Regionråd:  Regionrådsleder,Wenche Pedersen
 • Vest-Finnmark-rådet: Rådsleder Mariann Sivertsen Ness
 • Kirkenes Næringshage: Daglig Leder Guro Brandshaug
 • NHO Arktis: Direktør Målfrid Baik
 • LO Troms og Finnmark: Regionleder Bjørn Johansen
 • Alta Næringsforening: Direktør Kjetil Kristensen
 • Norinnova: Direktør Asbjørn Lilletun
 • Nordkappregionen Næringshage: Daglig Leder Stig Hansen
 • Sápmi Næringshage: Daglig Leder Solveig Ballo
 • Halti Næringshage: Daglig Leder Marius Johansen
 • Hermetikken Kulturnæringshage: Daglig Leder Mette T. Westlie

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse