Annonse
Hittil er alle rådene fra UNN overkjørt fra en Bodø-tung administrasjon i PCI-saken. Kommer styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, til å tvinge gjennom et vedtak som vil splitte landsdelen enda mer?

Et veivalg for Telle

Direktørene, aktivistene og kampanjelederne i Bodø må gni seg i hendene over at statsråd Høie har velsignet dem med Marianne Telle som styreleder.

Foran onsdagens skjebnemøte i Bodø har styreleder Marianne Telle valget mellom å underkjenne det for landsdelen livsviktige miljøet ved UNN i Tromsø, eller belønne en politisk styrt kampanje i Bodø. 

I dag vet ingen hva hun vektlegger mest i virket som styreleder i Helse Nord: Heiarop fra lokale politikere i en enkelt by (Bodø), eller tillit fra ledelse og ansatte ved hele landsdelens universitetssykehus. Ser hun for seg å fortsette som styreleder i Helse Nord uten at det desidert viktigste fagmiljøet i helseregionen har tillit til henne?

Fra utsiden ser Telles funksjon ut til å være redusert til en slags møteleder for direktøren. Det er besynderlig at det er direktøren som redegjør for styrets sammensetning og eventuelle beslutningsdyktighet, og argumenterer MOT at saken utsettes til styret er fulltallig. Man skulle tro dette var styrelederens oppgave. Det er ikke til å tro, det som skjer i Helse Nord nå, i innspurten av en prosess som har sendt Helse Nords troverdighet rett til bunns.

I tillegg skriver direktør Vorland det ene flammende leserinnlegget etter det andre (opptil to om dagen på det meste), der han påvirker styret offentlig få dager før styremøtet, etter at han har sendt saken fra seg. Også det høyst besynderlig i beslutningsprosesser. Men Telle lar ham jo få holde på.

Telles periode som styreleder i Helse Nord kan ikke sies å ha vært spesielt vellykket. Håndteringen av PCI-saken stemmer ikke med med festtalen hun serverte da hun fikk vervet. Da skulle Telle «se helheten, lytte og lære med respekt for faglig kunnskap».

Det kan vel knapt sies å ha slått til.  Telle forsøker tilsynelatende å legitimere sin rolle i den mest politisk betente saken i Nord-Norge på flere år med at det hun (og direktør Vorland) bedriver ikke handler om politikk, men utelukkende fag og vitenskap.

Jeg har ingen problemer med å forstå raseriet ved UNN, som går helt til topps ved sykehuset. For ettersom absolutt alle kompetente råd fra landsdelens fremste fagmiljø har blitt brutalt underkjent, virker det åpenbart feil at saken handler om fag og vitenskap.

Det kan naturligvis tenkes at Marianne Telle fremdeles ikke TROR at PCI-saken er politikk, og derfor ikke er i stand til å ta inn over seg det helt overtydelige i en konflikt som nå river helseforetaket i stykker.

Det er selvsagt mulig at Telle forsøker å fortelle oss at saken handler om at Helse Nord i Bodø; den medisinske vitenskaps elfenbenstårn i vår landsdel, nå ligger i kamp med en ensom fakta-resistent redaktør i Tromsø – og for øvrig noen skrullete kardiologer og gammelkommunister i Tromsø som bare driver barnslig interessehevding.

Men så enkelt er det jo ikke. Telle leser vel aviser og må ha fått med alle de andre som er skeptiske til den farlige demonteringen av spesialisthelsetjenesten ved UNN: Troms og Finnmark fylkeskommune, rektor Anne Husebekk ved UiT, ordførere i Troms og Finnmark, allmennleger og kommuneleger i Troms og Finnmark, regionrådet for Tromsøregionen, Troms Høyre, Finnmark Høyre, Troms Ap, Finnmark Ap, Norsk Hjerteinfarktregister, den tidligere mediniske fagdirektøren i Helse Nord (Jan Norum), den høyt respekterte tidligere fylkesmannen Svein Ludvigsen, avisene Altaposten og Finnmark Dagblad på lederplass. For å nevne noen.

Styreleder Telle har jo samfunnsvitenskapelig embetseksamen og leder i dag en stor bedrift med virksomhet i Finnmark, Troms og Nordland. Kan det likevel være at hun helt og fullstendig er blind for politiske realiteter og maktspill i Nordland?

Direktørene, aktivistene og kampanjelederne i Bodø må i såfall gni seg i hendene over at statsråd Høie endelig har velsignet dem med en slik styreleder, etter de mange tunge årene med Bjørn Kaldhol, som lyktes så overmåte godt med å holde lokalpolitikken unna dørene. Han visste jo, at slapp han den innenfor, ville det gå galt.

Direktør Vorland har på mange måter min medfølelse. En høyt respektert professor og helseleder som opplever at det glipper forferdelig for ham, på tampen av en lang karriere. Tilliten hans ved UNN er sølt bort i løpet av få måneder, det vil prege hans ettermæle, og det er muligens i et slikt lys man kan forstå behovet for ansvarsfraskrivelse, noen å skylde på i en sak som har kommet helt ut av kontroll.

Det er forståelig, ja menneskelig, at Vorland oppfatter det slik at undertegnede og Nordlys er årsaken til de fleste av hans problemer, og det massive omdømmetapet Helse Nord nå lider nord for Ofoten, etter å ha gitt etter for hoveddoktrinen i Bodø, som handler om at UNN og Nordlandssykehuset på sikt må bli tilnærmet like sykehus.

Det er denne slusen Vorland har åpnet nå, etter at kampanjemetoden er testet ut med stort hell. At PCI-saken bare er en forsmak på flere lignende slag som vil tappe universitetsklinikken i Tromsø for pasientinntekter og fagmiljøer, vedder jeg en kasse småsei på.

PCI-saken er en indikasjon på at isolasjonismen og den gnagende mindreverdsfølelsen i Bodø på sikt kan føre til at Helse Nord går helt opp i limingen, noe som blir en ulykke for nordnorske pasienter. Den eneste måten å unngå dette på, og at landsdelens felles universitetsklinikk utsettes for nye angrep, ser nå ut til å være å flytte lederfunksjoner i Helse Nords administrasjon fra Bodø, til Troms og Finnmark.

Dette er noe som -  uansett utfall i PCI-saken - bør stå aller øverst på agendaen i forhandlingene mellom Troms og Finnmark, når de engang kommer tilbake til forhandlingsbordet.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse