Annonse
Geir Inge Sivertsen legger støyp på grunnsteinen til Salmars lakseslakteri på Klubben i Lenvik. Snart skal han over i halv stilling i kommunen for særlig å følge opp etableringen av anlegget. "Det virker nesten som om administrasjon og ledende politikere har glemt hva som har vært mest verdiskapende i Lenvik kommune i all fortid; Nemlig tradisjonelt fiske", skriver Jan Skogheim. Foto: Torgeir Bråthen

Hva skjer i Lenvik, snart Senja kommune?

Det skal nemlig ikke være slik at det er kapitalen som skal styre norsk fiskeriforvaltning.

27.09.19. har Tommy Larsen, nestleder i Nordre Senja Fiskarlag, et innlegg i Nordnorsk Debatt med overskriften; «Geir Inge Sivertsen, ordfører for alle?». Et særdeles betimelig spørsmål sett i lys av at han setter Lenvik kommunestyres vedtak til side og samtidig uttaler seg på vegne av samme kommune på oppfordring fra Norwegian Royal Salmon (NRS) i saken om etablering av anlegg for lakseoppdrett i Øyfjorden på Senja. Ja. Han stiller faktisk både som representant for NRS og ordfører i Lenvik kommune!

De aller fleste av oss vil kalle dette smøring om reisen var betalt av NRS og han samtidig var der på vegne av, og sannhetsvitne, for NRS. Enda verre blir det om reisen var betalt av Lenvik kommune og han var der i kraft av å representere kommunen. Da kan han ikke se bort fra kommunestyrets vedtak om han så vil eller ikke. Og hvordan skal han i så fall det når kommunestyret hadde gått imot etableringen av NRS’s planlagte mottak. Og han kan heller ikke snakke NRS’s sak all den tid hans ordførergjerning virker 24/7!

Sivertsen skal etter valget over i halv stilling i Lenvik kommune for særlig å følge opp etableringen av Salmar’s påbegynte anlegg på Klubben i Lenvik. Også dette relatert til lakseoppdrett. Det virker nesten som om administrasjon og ledende politikere har glemt hva som har vært mest verdiskapende i Lenvik kommune i all fortid; Nemlig tradisjonelt fiske!

Jeg vil oppfordre Sivertsen, medpolitikere og administrasjon i Lenvik, snart Senja, kommune å lese hva Fiskeridirektoratet skriver i sitt høringssvar av 30.09.19 ang. nevnte sak. De konkluderer med følgende;

«Fiskeridirektoratet region Nord vil på bakgrunn av hensynet til fiskeriinteressene fraråde en lokalitetsklarering for akvakultur i Ytre Øyfjorden som omsøkt.»

Klarere enn dette kan det neppe sies! Hvis ikke NRS og Sivertsen tar dette til etterretning, og legger saken død, er det noe som er alvorlig galt med saken. Da er det i så fall andre forhold som spiller inn som ikke tåler dagens lys! Jeg vil videre oppfordre dem til å lese hva tidligere regionsjef i Fiskeridirektoratet Arne Luther, og professor emeritus UiT Torbjørn Trondsen, uttaler i Nordnorsk debatt av 30.09.19. om samme sak.

Ordfører i kommende Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen fra Senterpartiet, har god kjennskap til fiske og havbruk. Det er derfor å håpe på at han, i motsetning til sin forgjenger, også lytter til de som bedriver tradisjonelt fiske. Det er også å håpe på at han setter seg inn i forarbeidene til kommuneloven og ikke tolker denne etter eget forgodtbefinnende. I så fall vil han bli en samlende, og ikke splittende, ordfører.

Det er virker dessverre som om enkelte aktører innenfor akvakultur oppsøker områder hvor de vet at konfliktnivået blir høyt når de søker nye etableringer. De vet nemlig at det blir konflikter når de tar seg til rette i områder hvor andre driver tradisjonelt fiske. Hva motivet er vet de bare selv, men en kan jo gjøre seg sine tanker. Uansett er det mer enn nok andre områder langs kysten hvor konflikter med tradisjonelt fiske omtrent er ikkeeksisterende og skadene på miljøet langt mindre. Men nei: De og deres hær av advokater og uendelige ressurser skal på død og liv «vinne» over kystfiskerne som ikke kan stille med advokater og hale ut saker i det uendelige. Koste hva det koste vil.

Jeg håper Troms Fylkeskommune følger Fiskeridirektoratets tilrådning. Ikke bare for fiskerne i Øyfjordens del, men også fordi saken kan skape håp og presedens i andre lignende saker langs kysten. Det skal nemlig ikke være slik at det er kapitalen som skal styre norsk fiskeriforvaltning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse