Annonse
Kartellet Dansekompani er blant mottagerne for støtte til internasjonal lansering. Foto: Knut Åserud.

Hva skjer med satsingen på kreativ næring i nord?

Regionen vår har store regionale fortrinn med tanke på samspillet med samisk kultur, internasjonal forskning, cirkumpolart samarbeid og Nordkalottsamarbeid.

Kreative næringer vokser i Norge og i hele den vestlige verden. Tall fra 2016 viser at de kreative næringene nå sysselsetter 5% av EUs arbeidsstyrke. Andelen er økende.  På verdensbasis overstiger nå omsetningen til den kreative næringen telecombransjen og sysselsetter flere mennesker enn bilindustrien i Europa, Japan og USA til sammen.

Mange håper næringen vil vise seg å være den økonomiske redningsplanken vi trenger i møte med de store utfordringene som klimaendringer, globalisering og automatisering skaper. Begrepet nevnes i samme åndedrag som omstilling, grønn økonomi og en bærekraftig framtid. 

Kreative yrker har for eksempel lav risiko for automatisering sammenlignet med andre yrker.

Kulturelle og kreative næringer er nå en stor og relevant driver i verdensøkonomien. Den er blant de raskest voksende sektorene i verden, og bli en viktig bidragsyter for å skape en bedre fremtid for mange landIrina Bokova, generaldirektør i UNESCO, 2016 

Den nasjonale satsingen i Norge har vært spesielt tydelig de siste to årene. Regjeringen har utropt kreativ næring som hovedsatsing for kulturlivet og etablert et Næringspolitisk råd for bransjen. Vi har fått et Nasjonalt kunnskapssenter for kreative næringer (Kunnskapsverket). BI i Oslo har etablert sitt Center for Creative Industries. Kreative Norge, den nye satsingen i Kulturrådet på det samme området blir etablert i Trondheim i løpet av 2017. Og sist men ikke minst: Kreativ næring og reiseliv er definert som en av seks mulighetsrom for framtidas næringsliv i Norge av Innovasjon Norge. 

Noen avviser hele næringen i Norge som en hype. De ser et gap mellom de begeistrede festtalene og resultatene. Og det er et slikt gap. Foreløpig. Men det betyr ikke at resultatene ikke finnes! Men virkeligheten er mer kompleks enn de ivrigste festtalerne liker. Det skorter både på overføring av kunnskap fra de som arbeider i de kreative næringene til politikerne som skal fatte beslutningene – og på gode måleredskaper og statistikk. 

I nord har vi hatt fokus på kultur- og kreative næringer i mer enn femten år. Vi har blant annet:

Storsatsingen Introfondet fra 2010. Fra 2014 er satsingen flyttet til Innovasjon Norge, i en prosjektperiode som går ut ved årsskiftet 2017/18. Hermetikken i Vadsø er Norges eldste kulturnæringshage, etablert i 2001. Hermetikken  omfatter i dag mer enn 40 kreative næringsbedrifter i Finnmark.

Ordningene i Troms var i utgangspunktet finansiert som kompensasjon for områder med økt arbeidsgiveravgift i forhold til nivået i 2003, gjennom såkalte RDA-midler. Denne kompensasjonen bortfalt fra og med statsbudsjettet i 2017. 

Et sentralt spørsmål er om det er politisk vilje til å videreføre regionale satsinger på kreative næringer etter at RDA-overføringene faller bort? 

Det bør det være, av mange grunner:

  • Vi har gjort oss viktige erfaringer om hvordan man oppnår resultater. Til tross for markert nedgang i mediebransjen, som er den største aktøren i kreative næringer i nord, har den målbare verdiskapningen i næringen i Troms økt fra 1,17 milliard kroner i 2004 til 1,50 milliard i 2015.  Men dette tallet sier i seg selv lite. Tallene inkluderer ikke økonomien i enkeltpersonforetakene, - enda det er her de fleste nyetableringene i kreativ næring skjer. 
  • Det skjer grunnleggende strukturendringer i næringslivet anført av de kreative bransjene. Stikkord er mindre enheter, større fleksibilitet, delingskultur og nettverksbaserte løsninger. Kreativ næring går foran med nye metoder for samarbeid og utnyttelse av digitale muligheter. 
  • Samarbeid på tvers av bransjer og kulturer er et suksesskriterium for framtidas næringsliv. Lokale kreative bransjer har et stort nettverk i andre bransjer, noe som gjør samarbeid lettere å gjennomføre.  
  • Vår region er spesielt sårbar for endringene i klima og vi trenger nye løsninger for å skape arbeidsplasser som er økologisk bærekraftige. Til det trengs bruk av kreativ kompetanse - for eksempel innen havbruksnæringen.
  • Internasjonalt fokus er en selvfølgelig del av tankegangen i nord. Regionen vår har store regionale fortrinn med tanke på samspillet med samisk kultur, internasjonal forskning, cirkumpolart samarbeid og Nordkalottsamarbeid.
  • Og kanskje mest iøynefallende i økonomisk forstand: Kombinasjonen reiseliv og kreativ næring har unike muligheter i nord. Vinterturismen har eksplodert,  - og økningen i kulturturisme kom i forkant. Turistene etterspør en kombinasjon av naturopplevelser og autentiske kulturopplevelser.

I overgangen fra regional til nasjonal satsing på kreative næringer er det en berettiget frykt for at erfaringer og kompetanse forsvinner. Hva som skjer med satsingen på kreativ næring i nord fra 2018 er foreløpig usikkert.  

I en serie på tre kronikker vil fagrådet for kreative næring i Innovasjon Norge Arktis se på erfaringer og utfordringer for næringen i nord. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse