Annonse
Fra kirkelig side vil vi framføre at studietilbudet i teologi er viktig for vår kirke i nord, både i forhold til rekruttering og i forhold til den forskning som gjøres her, skriver biskopen og lederen i bispedømmerådet. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Hva slags universitet vil vi ha i nord?

Vi ønsker oss et universitet som også kan være med å løfte verdien av kunst og kultur, språk, filosofi og religion.

Vi har fått oversendt en gjennomgang av studieporteføljen  fra UIT Norges arktiske universitet. Rapporten skal nå på høring internt i universitetet. Fristen er allerede 4. november. 24.  november skal så universitetssytret behandle saken.

SUV (strategisk utdanningsuvalg), som har utarbeidet rapporten, ble bedt om å rette fokus mot studietilbud hvor det er «indikasjoner på svak studiekvalitet og/eller svak rekruttering». Utvalget ble bedt om å komme med konkrete forslag til redukusjon av studietilbudet, og også om å foreslå nedleggelser av hele fagområder. Utvalget skriver selv at de «faglig-politiske vurdringene ikke er tillagt særlig stor vekt» i rapporten. Vi må forvente at slike vurderinger blir tatt med før styret gjør sine konklusjoner.

Men vi er bekymret, for det ser ut for at det er særlig fag som omhandler ikke-materielle verdier som er i faresonen. Blant annet er disse bachelor-studiene anbefalt nedlagt: allmenn litteratur, arkeologi, kunsthistorie, fransk, tysk, musikk og drama, filosofi og russiske studier og religionsvitenskap med studieretning teologi.  Det er på mange måter de «harde verdier» som styrer samfunnet vårt. Vi ønsker oss et universitet som også kan være med å løfte verdien av kunst og kultur, språk, filosofi og religion.

I 2015 ble studietilbudet i teologi foreslått nedlagt. Det var en omfattende prosess, som endte med at studiet ble videreført. Fra kirkelig side framførte vi at dette studiet er viktig for vår kirke i nord, både i forhold til rekruttering, men også i forhold til den forskning som gjøres her. Rekrutteringen til dette studiet har vært altfor dårlig i alle år. Derfor ble det inngått et samarbeid om en rekrutterings-arbeid der både kirkelige organer og universitetet deltar – sammen med Kirkelig utdanningssenter i nord. Dette arbeidet ble satt i gang i vår, men det er for tidlig å vise til resultater etter bare noen måneder.  Det blir svært vanskelig å arbeide med rekruttering når man ikke vet om studietilbudet opprettholdes.

Nå håper vi at både interne høringer og universitetets styre har evne og vilje til å gjøre gode prioriteringer. Nå er det tid for å gjøre de vurderingene som SUV ikke gjorde.  Vi vil fortsatt ha et universitet med stor faglig bredde, og som  kan være med å gi verdi til det som ikke kan veies og måles.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse