Annonse
Dette går ikke Høyre, Venstre, KrF og Sp i Tromsø med på. For forslaget, som administrasjonen har lagt fram, har kun tre kjørefelt. Og kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal være fire kjørefelt på nye Stakkevollveien. Illustrasjon: Tromsø kommune

Hva er det med Tromsø kommune og vei?

Hva er det med Tromsø og veier? Hvorfor blir det langdryge omkamper om stort sett alle større transportløsninger?

Hva er det med Tromsø og veier? Hvorfor blir det langdryge omkamper om stort sett alle større transportløsninger?

Ut på endeløse veier - igjen. Nok en gang må et veiprosjekt i kommunen utsettes. Utbyggingen av firefelts kjørebane på den framtidige Stakkevollveien er for lengst vedtatt, men som så ofte før oppstår det sand i maskineriet. Denne gangen er den tilmålte veitraséen ikke bred nok. 19,5 meter tilgjengelig regulert areal er rett og slett for smalt, ifølge framlegget fra administrasjonen.

Dette fikk mange representanter i kommunestyret onsdag til å reagere med sinne og oppgitthet. Arbeiderpartiet gjorde hva det kunne for å rake kastanjer, og fikk saken utsatt. Noe annet var ikke mulig, for det står veldig mye på spill i denne saken.

Dette kunne jo sett ut som en veldig kostbar oppmålings-tabbe. Men når hele 9,75 av de 19,5 meterne – altså halvparten - er satt av til fortau, sykkelsti og grøntareal, sier det seg selv: dette blir trangt. Byutviklings anbefalte forslag går ut på at fortauene skal være 2,5 og 2 meter brede og gå på begge sider av veien, sykkelstien skal være 3 meter bred, mens det er satt av hele 2,25 meter til grøntareal og kantstein. Til sammenligning er de tre kjørebanene satt opp med henholdsvis 3 - 3,25 og 3,5 meters bredde.

Det er flott at det bygges ordentlige fortau, men man må jo tro på rene folkevandringer og svære sykkel-stimer langs denne veien, ettersom sykkelbanen, for eksempel, er like bred som kjørebanene. Det er også hyggelig for en hageentusiast som meg å registrere at planleggerne tenker gress og blomster, men jeg tror ærlig talt ikke området er veldig egnet til planter. Dette blir dyre kvadratmeter gress, så dyre at vi kunne anlagt små oaser på byens torg og andre samlingspunkter for de pengene.

Hvis vi stopper opp og tenker på hvorfor denne veien skal bygges, så er det for å ta unna trafikken som kommer her i framtiden. Det er lite sannsynlig at innbyggerne skal få vesentlig mindre behov for doninger på fire hjul i årene som kommer, og dessuten blir det flere av oss. Derfor må transportbehovet kanaliseres til kollektive løsninger.  For å få oss til å bruke bussen, må vi la oss overbevise av rimelig pris og god effektivitet. Kollektivfelt betyr effektivitet, og er derfor en svært viktig suksessfaktor for å få ned CO2-utslipp og svevestøv.

Vedtaket i kommunestyret i 2015 var at Stakkevollveien skulle ha to kjørebaner i hver retning og at en av disse to skulle være kollektivfelt. I stedet dukker administrasjonen, etter halvannet års utredninger, opp med en hybrid-løsning, der man begrenser seg til tre kjørebaner, med kollektivfelt helt i sør og i nord på veistrekningen. Det får opposisjonen i kommunestyret til å reise bust, fordi de folkevalgte allerede har slått fast at det skal være fire felts vei. Flere er sinte fordi de mener administrasjonen har tatt seg til rette, driver med omkamp og gjør som den selv vil.

Nå er det ikke uten grunn at formannskapsmodellen også er blitt kalt rådmannsvelde. I byutviklingskomiteen gikk et flertall med Ap, SV, Rødt og Sp forbausende nok inn for administrasjonens forslag om tre felts vei, men ba samtidig om at saken utsettes med tanke på mer utredning. Høyre og Frp stemte imot.

Så ble saken en het potet for det samme flertallet. For fylkeskommunen, som er ansvarlig for kollektivtrafikken, er alt annet enn fornøyd, og samferdselsråd Ivar B. Prestbakmo er ikke nådig i sin kritikk. Det spøker for byvekstavtalen mellom staten, fylkeskommunen og kommunen.

Dagen før kommunestyret ble det også klart at det spøker for bompengeforliket. Høyre, Venstre, KrF og Sp vurderer å trekke seg fra forliket, dersom det ikke blir fire felts vei. Der står saken, i alle fall til kommunestyremøtet i november.

Hva er det med Tromsø og veier? Hvorfor blir det langdryge omkamper om stort sett alle større transportløsninger? Stakkevollveien og Kvaløyforbindelsen, for ikke å snakke om E8?

Firefeltsvei på nordøstsiden av Tromsøya er ingen ordinær veiutbygging. Det som anlegges skal stå seg også i framtida. Det var og er marsordren Byutvikling har fått.

Samtidig bør flertallet i byutviklingskomitéen ha fått med seg at det ikke er akseptabelt å godta en løsning som kolliderer med kommunestyrets tidligere vedtak, og som heller ikke tilfredsstiller et framtidig trafikkbilde.

Selv om sykkelstien blir hele 3 meter bred.

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse