Annonse
Helse Nord-sjef Lars Vorland på allmøtet på UNN 21. februar. Foto: Jørn Normann Pedersen

Hva var det du hadde misforstått, Lars Vorland?

Åpent brev med noen spørsmål til Helse Nord ved Lars Vorland og Marianne Telle.

Det er vanskelig å se at Helse Nords omdømme, og samarbeidet med UNN, vil kunne bedres med dere i foretakets ledelse. Det bør dere ta konsekvensen av.

I allmøtet på UNN, 210218, hvor du informerte om bakgrunnen for oppsigelsen av Tor Ingebrigtsen, kom du med noen utsagn som jeg ber deg redegjøre for offentlig. Begrunnelsen for denne åpne henvendelsen er som du sikkert forstår, at disse spørsmålene tidligere er stilt deg og styrets leder på epost. Disse har både du og din styreleder unnlatt å svare på.

Jeg ønsker først å kommentere at du på direkte spørsmål om nyoppnevning av medlemmer til Helse Nords styre, sa at Universitets medlem i styret, Arnfinn Sundsfjord, hadde trukket seg som styremedlem. Det har han selv avkreftet. Han hadde fått telefon fra en byråkrat i helsedepartementet som informerte ham om at han ikke ville bli gjenoppnevnt.  Din kommentar her var altså ikke riktig.

Etter at to av Legeforeningens tidligere tillitsvalgte ved UNN, på samme måte, etterspurte hvordan Helse Nord hadde behandlet varsler (fra den samme foreningen) om Ingebrigtsens lederstil, svarte du at disse var undersøkt uten at det var mulig å finne at de hadde noe substansielt innhold. Samtidig opplyste du at Marianne Telle skulle ha fått et brev fra tidligere leder av Legeforeningens juridiske avdeling hvor hun advarte mot to navngitte leger. Jeg var en av disse. Da jeg ringte deg for å få dette bekreftet senere samme dag, svarte du at det ikke var et brev, men en telefon.

Det er i seg selv oppsiktsvekkende at Helse Nords styreleder har telefonsamtaler om enkeltpersoner med «arkitekten» bak Legeforeningens «krig» mot UNN og Ingebrigtsen, særlig ettersom ledelsen i Helse Nord utad har gitt full støtte til Ingebrigtsen i denne «krigen». Dette er viktig fordi Legeforeningen, både lokalt og sentralt, har brukt mye energi (og ikke minst økonomiske ressurser – «egne UNN-advokater») rundt spørsmålet om «fryktkultur» ved UNN.  Jeg tok derfor kontakt, på epost, med Legeforeningens generalsekretær. Han avkreftet en slik samtale. To dager senere mottok jeg så en epost, i en ganske ubehagelig tone, fra den nevnte personen i Legeforeningen, som nå er stipendiat ved Universitetet i Oslo.

Så skjer det som er den ubehagelige bakgrunnen for min åpne henvendelse til deg og Marianne Telle. Jeg får en epost fra deg hvor du skriver at du har misforstått noe. Du skal legge ut en beklagelse på helse Nords intranettsider, og du ønsker å legge saken død. Jeg har ikke funnet en slik beklagelse.

Mitt første spørsmål til deg er enkelt, hva er det du har misforstått, Lars Vorland?

Siden alle eposter fra meg til Legeforeningen har gått med kopi til deg og Marianne Telle, er det også naturlig å spørre deg om hvilken kontakt som har vært mellom Legeforeningen og Helse Nord etter denne epostutvekslingen.

Det neste spørsmålet er i hvor stor grad Legeforeningen har medvirket til oppsigelsen av Tor Ingebrigtsen? Legeforeningen var svært raskt ute i media da nyheten om «trusselsaken» sprakk.

Både du og Marianne Telle har vært adressater for mine henvendelser. I den grad disse er besvart, er det du som svarer. Marianne Telle har ikke svart. Hun har vært helt taus og usynlig etter at hun gikk ut i media og fortalte sin versjon av telefonsamtalen med Tor Ingebrigtsen (og sin versjon av møtet mellom henne, daværende styreleder ved UNN, Jorhild Andreassen og Ingebrigtsen).  Du har med andre ord valgt å være hennes talsmann og beskytter, uten å høre den andre historien.

Din og Marianne Telles opptreden i denne saken er preget av uetterrettelighet, omtrentlighet og fortielser. Jeg har tidligere gitt uttrykk for at dere ved behandlingen av Tor Ingebrigtsen har brutt Helse Nords etiske retningslinjer. Det som kom frem i møtet 210218, og i ettertid, bekrefter mitt synspunkt.

Du og din styreleder, Marianne Telle, har i denne saken utvist en betydelig mangel på kompetanse og dømmekraft. Det er vanskelig å se at Helse Nords omdømme, og samarbeidet med UNN, vil kunne bedres med dere i foretakets ledelse. Det bør dere ta konsekvensen av.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse