Annonse
Christine B. Killie, 1. kandidat for Troms og Finnmark Høyre. Foto: Høyre

Hva vil Høyre i distriktspolitikken?

En moderne distriktspolitikk gir næringslivet rammer for vekst, og kommunene en forutsigbar økonomi som sikrer gode tjenestetilbud. Staten skal være en tilrettelegger, ikke en grensesetter.

Sterke regioner og regionssentra er en forutsetning for et desentralisert bo- og tjenestetilbud. Regioner som har en velfungerende kombinasjon av arbeid, bolig, velferds- og fritidsfasiliteter er attraktive for innbyggere og tilflyttere. Lokal samfunnsutvikling forutsetter godt samarbeid mellom offentlige, private og frivillige interesser.

For Høyre er lokal beslutningsrett og privat eiendomsrett viktige verdier for å sikre spredt bosetting og et godt lokaldemokrati. Høyre vil styrke lokalsamfunnets makt på bekostning av statens makt, men ikke på bekostning av enkeltmennesket.

Lokalt skjønn skal vektlegges tungt, lokale forvaltningsorganer styrkes, og lovverket skal danne rammer for utvikling og etablering av nye arbeidsplasser og vekst i distriktene.

Regjeringen har de siste årene gjennomført en rekke reformer for å styrke velferden. Offentlige tjenester må utvikles i takt med at verden rundt utvikler seg. Velferdsordninger skapt for en annen tid må moderniseres og tilpasses. Reformer gjennomføres ikke fordi man vil endre Norge, men fordi Norge er forandret. De siste tiårene har det vært en kraftig endring i demografi og hvilke forventninger vi har til kvalitet i tjenestene. Kommunenes frie inntekter har økt betydelig. Med vekst i frie inntekter kan det enkelte kommunestyre prioritere oppgaver som er viktige lokalt.

Troms og Finnmark er i vekst og har mange muligheter for videre vekst. En kraftig kunnskap- og samferdselssatsing er de viktigste virkemidlene vi har for å frigjøre potensialet som ligger her nord. Velferden er avhengig av at vi legger til rette for at eksisterende arbeidsplasser ikke går tapt, samtidig som det skapes nye.

Mye går godt. Ledigheten er rekordlav, det bygges mer vei og næringslivet vokser. Utfordringen er at vi trenger flere folk i «riktig» alder som bosetter seg i distriktene. Bolyst kan ikke vedtas det må skapes lokalt.

Der andre er opptatt av å se begrensningene i distrikts-Norge, ser Høyre mulighetene. Det siste næringslivet i distriktene trenger, er politikere som krever økte skatter og avgifter og vil hindre distriktenes vekst og utvikling. Vi trenger politikere som sier ja til mineralnæringen, ja til EØS, ja til mer vannkraft, ja til oppdrett, ja til nye veier og digital infrastruktur i distriktene, ja til petroleumsvirksomhet, ja til styrket inntektsutvikling i primærnæringene, og ja til det private initiativ.

Det er kombinasjonen av mennesker, kompetanse, teknologi og naturressurser som skal bidra til videre utvikling av vår landsdel. Innovasjon og utvikling skal skje på en miljømessig, sosial og bærekraftig måte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse