Annonse
Selvsagt har det vært en vanskelig vinter med mye snø og vekslende vær og føre. Derfor er det ennå viktigere med stabile og gode entreprenører med lokalkunnskap som kan ivareta det livsviktige vintervedlikeholdet, skriver Frank Danjord. (Illustrasjonsfoto: Hugo Johansen)

Hva vil myndighetene med trafikksikkerheten på vinterveiene?

Brødtekstbilder: 
Frank Danjord siterer fra denne reportasjen om Roy Reinholdtsen og Balsfjord Maskin og Servicetjeneste
Vintervedlikehold, spesielt i kyststrøkene i Nord-Norge, er svært krevende og spesialisert arbeid som krever både lang erfaring, lokalkunnskap og spesiell kompetanse. Vær og føre veksler veldig raskt. Dette er ikke arbeid som egner seg for anbudskonkurranser mellom små lokale entreprenører der eneste målet er å presse priser.

Mandag 30 mars skjedde nok en tragisk dødsulykke litt sør for Heia på E6. To tyngre kjøretøy kolliderte og en av sjåførene ble klemt fast og omkom seinere samme dag. Dette var tredje dødsulykken blant yrkessjåfører på kort tid på nord-norske vinterveier. I tillegg skjedde nok en dødsulykke på E6 i Sørfold i påsken der en yrkessjåfør ble påkjørt av en privatbil da han var i ferd med å legge på kjetting. Men hva gjør egentlig veimyndighetene for å forebygge og unngå slike ulykker?

Jeg passerte selv ulykkespunktet ved Heia med et vogntog dagen etter. Og merket at det var spesielt glatt der. Jeg varslet derfor 175/Statens vegvesen (SVV). Fikk beskjed om at de skulle se på det og varsle entreprenør. Når jeg passerte samme sted noen timer seinere kunne jeg imidlertid verken se at det var strødd eller gjort andre tiltak. Om dette skyldes entreprenørers manglende beredskap eller veimyndighetenes manglende evne til å iverksette tiltak vet jeg ikke, men det er ikke første gang man opplever manglende reaksjon på varsling i løpet av årets vinter.

Dårlige veier og vinter krever ekstra vedlikehold

Jeg skal ikke spekulere i årsaker til disse ulykkene, men det er rimelig å anta at det er en viss sammenheng mellom føreforhold og hendelsene som skjer. I nevnte ulykke på Heia kunne Nordlys opplyse at et av kjøretøyene hadde fått sleng på hengeren som igjen hadde truffet den andre lastebilen i fronten. Som regel er det jo små marginer og kun noen centimeter klaring mellom kantlinjen og grøfta. Om vinteren kommer vekslende føre og vær inn som faktorer som øker risikoen ytterligere. Å sikre best mulig veigrep er helt avgjørende vinterstid.

Den mest grunnleggende årsak til mange ulykker er selvsagt veienes generelt dårlige standard. Både fordi de er svingete og trange for tunge kjøretøy i utgangspunktet.  Selv langs den ene «hovedveien» man har gjennom Norge (E6) er det jo massevis av smale bruer og partier der det ikke er mulig for to tunge kjøretøy å møtes. Sikkerhetssoner på veiskulder er nærmest ikke eksisterende.

Nettopp på grunn av denne generelt dårlige veistandarden er det jo ekstra viktig med godt vedlikehold, og særlig vinterstid med raskt varierende værforhold og temperaturer.

Vintervedlikehold krever erfaring og ressurser

Jeg har i løpet av vinteren snakket med flere yrkessjåfører som uttaler at de aldri har opplevd så mye dårlig vedlikehold som denne vinteren. Selvsagt har det vært en vanskelig vinter med mye snø og vekslende vær og føre. Derfor er det ennå viktigere med stabile og gode entreprenører med lokalkunnskap som kan ivareta det livsviktige vintervedlikeholdet. Snakket for ikke lenge siden med en tidligere brøytebilsjåfør som rett ut sa at det ikke var mulig å drive forsvarlig vintervedlikehold innenfor de rammene Statens vegvesen opererer med.

Poenget er at vintervedlikehold, spesielt i kyststrøkene i Nord-Norge, er svært krevende og spesialisert arbeid som krever både lang erfaring, lokalkunnskap og spesiell kompetanse. Vær og føre veksler veldig raskt. Dette er ikke arbeid som egner seg for anbudskonkurranser mellom små lokale entreprenører der eneste målet er å presse priser.

Umulige vilkår for lokale entreprenører

Det er derfor nedslående å lese Nordlys 23 mars i år der det er en reportasje om Roy Reinholdsen som har meldt oppbud i entreprenørselskapet Balsfjord Maskin Service (BMS). Dette var den største entreprenøren i området. Han mener betingelsene fra Statens vegvesen ikke er til å leve med. Reinholdsen sier blant annet at (sitat):

- I februar tapte jeg kr 2,30 for hver kilometer vi brøytet. Fortjenesten ble spist opp. På toppen kom sanksjoner fra vegvesenet.

- Staten er i ferd med å ødelegge bransjen. Hvis det fortsetter på denne måten, er også brøytingen overtatt av utenlandske sjåfører om tre til fem år.

Poengene hans blir ytterligere bekreftet av Odd Hugo Pedersen fra Norsk lastebileierforbund i samme artikkel (sitat):

- En del av problemet er at anbudene er konstruert slik at det som gjøres av strøing og salting nær er selvkost.

- Pedersen sier det er en høyst reell mulighet for at bransjen blir tatt over at utenlandske selskap.

Man kan jo spørre seg hva som er viktigst for Statens vegvesen. Spare noen tusenlapper på brøyting og strøing/salting eller prioritere sikre veier og forebygge ulykker?

Dette regnestykket går ikke opp

Det kan virke som om Staten ser bort fra de menneskelige tragediene disse ulykkene fører til. Men dersom det kun er økonomi som skal styre så er det jo også slik at et menneskeliv har en pris i trafikken (beregnet til ca 35 millioner i 2015, ref blant annet Transportøkonomisk institutt).

Så for de fire siste dødsfall her nord er altså den samfunnsøkonomiske kostnaden minst 140 millioner bare siden nyttår. Jeg tenker at litt mer strøing/salting og generelt bedre beredskap og veivedlikehold koster mye mindre enn dette. Hvordan tallknuserne i Statens vegvesen kan forsvare sine regnestykker er vanskelig å forstå.

Og hvordan de (les Staten) kan ha samvittighet til å presse seriøse brøyteaktører ut av markedet er jo helt ubegripelig. Er det noen i SVV som får «stjerne i boka» hver gang de ser en brøytebedrift gå konkurs eller er dette pålegg fra sentrale myndigheter «sørpå»?

Alt dette sagt ikke for å glemme familiene og de personlige tragediene som ligger bak disse ulykkene, og som ikke kan måles i penger.

La meg avslutte med et sitat fra Roy Reinholdsen (Balsfjord Maskin & Servicetjeneste):

«Jeg skal bruke mye av min tid på dette fremover. Det jeg brenner for et gode og trygge veier. Det er et mål Statens vegvesen har mistet totalt av sikte.»

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse