Annonse

Hva vil skje med den Fylkeskommunale tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten må forbli det den er i dag. En suksess, skriver Emma Pettersen.

Vi er en av hovedårsakene til at tannhelsen i Norge er så god som den er, og dekningen på tjenesten er nå god over hele landet.

I sommer ble det i Stortingsmelding 14 (2014-2015) kapitel 5.3.1. fra Helse – og omsorgsdepartementet uten noen form for konsekvensutredning foreslått å overføre den Fylkeskommunale tannhelsetjenesten til store og robuste kommuner.

Som ansatt i den Fylkeskommunale tannhelsetjenesten, er jeg fortvilet, sinna og urolig over at flertallet på Stortinget går inn for noe de ikke aner hvordan vil påvirke tjenesten.

Den Fylkeskommunale tannhelsetjenesten tilbyr sine tjenester til barn, ungdom, voksne som faller inn under grupper som har krav på gratis tannhelsetjeneste og betalende voksne der man har kapasitet eller annet tilbud ikke finnes. Vi er en av hovedårsakene til at tannhelsen i Norge er så god som den er, og dekningen på tjenesten er nå god over hele landet, vi er en suksess.

Jeg er stolt over å være ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten, ‘nok en dag i menneskelighetens tjeneste’ bruker en tannlege jeg har arbeidet sammen med å si. Og det er akkurat det arbeidet vårt handler om.

Vi hjelper mange tusen pasienter hver eneste dag. Vi gir råd til foreldre for å forebygge sykdom i munnen, vi påser at svake pasientgrupper får det de har krav på av stell og behandling, vi fyller igjen kariesangrep på 5 åringer så forsiktig vi bare kan, vi trøster og holder hånden til de som er engstelige Og vi gjør det med glede, hver eneste dag.

Vi driver forebyggende arbeid i barnehager og skoler, og sørger på den måten for at tannhelsen forsetter å være så god som den er i dag, og bare blir bedre. Vi besøker sykehjem og sykehus, så de som ikke kan komme til oss likevel får hjelp og nødvendig behandling. Vi samarbeider med leger, hjemmesykepleien, skoler, barnehager, politikere, barnevernet og en hel haug med andre, for at våre brukere skal få den beste behandlingen.

Det er alt dette jeg nå er så fortvilet, sinna og urolig for, jeg frykter for mine pasienter, for brukerne av den Fylkeskommunale tannhelsetjenesten. For hva slags tilbud de nå vil ende opp med. Fortvilet, sinna og urolig for alt det gode arbeidet jeg og mine kolleger gjør. Og jeg er engstelig for jobbene våre, i en trang kommuneøkonomi.

I dag har vært fylke egen fylkestannhelsesjef og jeg vil påstå at disse 19 generelt er enige i hva som skal til for at brukerne skal få den behandlingen de har krav på. Dette vil jeg tro er en medvirkende årsak til at man stort sett har likt tilbud, om man befinner seg i Oslo eller i Burfjord. I tillegg har vi regionale kompetansesentre som tilbyr spesialisttannhelsetjeneste, driver forskningsprosjekt og fungerer som veiledende organ for den allmenne tannhelsetjenesten. I Nord-Norge med den særlig lave spesialisttannlegetettheten, har kompetansesenteret vært et løft for regionen.

La oss si at kommunesammenslåing blir gjennomfør, la oss si at det blir laget store, robuste kommuner, la oss si at vi halverer kommuneantallet, vi ender fortsatt opp med over 200 kommuner. Kan du se for deg 200 tannhelsesjefer bli enige om hvordan tjenesten skal se ut, og vil det hele tatt bli noen med særskilt ansvar.

Stortingsmeldingen åpner for både kjøp av private tjenester (som strengt tatt ikke finnes tilgjengelig alle steder), kjøp av tjenester kommunene seg imellom og kjøp av tjenester fra fylkeskommunen. Kan du forestille deg hvordan den offentlige tannhelsetjenesten vil bli når 200 kommuner skal finne ut hvilken løsning de skal velge?  Vi kan potensielt ende opp i en situasjon med flere titalls ulike løsninger, der man blir heldig eller uheldig med tilbudet alt etter som hvilken kommune man bor i.

Jeg ser for meg at her vil ønske om å spare penger være høyt, og at dette vil føre til et dårligere tilbud til svake grupper, mindre tid og penger til forebyggende arbeid, dårligere oppfølging av barn og ungdom, dårligere arbeidsvilkår og innsparinger på personell og lokale.

De som har jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten en del lenger enn meg husker tiden da denne var i kommunene, de vet hvor mye bedre tjenesten ble etter overføringen til fylkene. Jeg finner det underlig at politikerne ønsker seg tilbake i tid, og det uten utredninger i forkant av avgjørelsen. Det føles som om vi blir solgt i arbeidet med kommunesammenslåing, at arbeidet vi gjør er noe som kan kjøpslås om i et større politisk spill jeg ikke forstår noe av.

Før valget var jeg på regionkonferanse for Nord-Norge i Parat, der fylkespolitikere fra Troms var invitert til debatt. De snakket om de store oppgavene Fylkeskommunen har, ingen bortsett fra en, nevnte tannhelsetjenesten. I Troms fylkeskommune er vi ca. 300 ansatte, vi har ca. 56 000 brukere, vi som var tilstede følte oss glemt og oversett. På spørsmål om hva de mente om overføringen, var alle, bortsett fra en, enige i at tjenesten burde bli der den er, i fylkene.

Min oppfordring etter valget går til alle nye og gamle fylkespolitikere rundt om i landet: sloss for dine ansatte og dine brukere, for at den offentlige tannhelsetjenesten skal forbli det den er i dag. En suksess.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse