Annonse
Daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (bildet) fra Senterpartiet, inngikk en avtale om Johan Castberg (tidligere Skrugard) i form av et konsesjonsdokument uten vilkår. Så hvem prøver nå å bløffe seg unna ansvaret for at det ikke blir noen ilandføring? spør Ole Martin Rønning. (Foto: Scanpix)

Hvem bløffer egentlig mest om Veidnes?

Så hvem bløffer egentlig? Er det partiet som inngikk en avtale i form av et konsesjonsdokument uten vilkår, eller det partiet og den ministeren som er nødt å leve med den forrige regjeringens naive betingelsesløse tildelinger av konsesjoner?

Jeg har alltid hatt en viss sans for Geir Adelsten Iversen, selv om han representerer et konkurrerende parti. Men når han forsøker seg med det han selv kaller en bløff i saken omkring olje og gassfeltet som tidligere het Skrugard, men ble omdøpt Til Johan Castberg, blir jeg skuffet. Forresten flott at man hedrer en gammel venstrepolitiker ved å døpe feltet opp etter ham, det fortjener han virkelig. Vi kan trygt hevde at Johan Castberg  var den som for hundre år siden, skapte den Norske velferdstaten. Men så var det bløffen da. For å få oversikt over situasjonen, må vi gå tilbake noen år.

Det var i april 2009 i 20. konsesjonsrunde selskapene Statoil (50%) Eni (30%) og Petoro (20%) fikk tildelt konsesjon for utbygging og drift på feltet, uten vilkår. Feltet ligger nesten dobbelt så langt fra kysten som  Snøvit, eller  ca midt mellom Bjørnøya og Ingøya på kysten. I Jens Stoltenbergs siste regjering hadde Senterpartiet olje- og energiministrene. På den tiden da konsesjon for leting og  drift ble tildelt, var ministeren som tildelte denne, uten noen vilkår eller betingelser, Terje Riis-Johansen fra SP.

En slik tildeling i en konsesjonsrunde burde inneholdt betingelser som for eksempel krav om ilandføring, som en del av den kontrakten som jo en slik konsesjon faktisk er. Men når man unnlater å stille betingelser, betyr dette at normale vilkår for leting og drift, vil gjelde. I Norge har vi ikke hatt for vane å stille slike krav, bortsett fra i den senere tid, hvor man faktisk stiller miljømessige krav som for eksempel krav om injisering av gassen i feltet, eller å produsere den, eller i noen tilfeller, som ved Goliatfeltet, stiller man krav om strømforsyning fra land.

Men, olje og energidepartementet under ledelse av Terje Riis- Johansen fra Geir Adelstein Iversens eget parti stilte ingen krav, og konsesjonen ble kanskje gitt med grunnlag i fagre løfter om ilandføring på Sarnes. Det var Sp-politikerne som skålte med Statoil, Eni og Petoro den gang løftene ble gitt, og dessverre - løfter er bare løfter. Skylden for at løftene ble brutt, legger Geir Adelstein Iversen selvsagt på dagens olje- og energiminister, som jo kommer fra Frp i ei Høyre-ledet regjering. Ikke ett eneste ord til beklagelse for at hans eget parti var så naive å tro på slike løfter, og ikke sikre dem med en underskrift fra selskapene. Nei, Geir forsøker å etterape sin egen partileder, som alt for ofte har satset på å fortelle skrøner og bløffe velgerne. Men Geir er ikke like god til å konstruere slike historier som Veum har spesialisert seg på. Han er rett og slett ikke dyktig nok til å fortelle skrøner og å utelate viktig informasjon når han skal informere gjennom avisene.

Så hvem bløffer egentlig? Er det partiet som inngikk en avtale i form av et konsesjonsdokument uten vilkår, eller det partiet og den ministeren som er nødt å leve med den forrige regjeringens naive betingelsesløse tildelinger av konsesjoner?

Den gang uttalte Riis-Johansen SP følgende: “Jeg er opptatt av at det blir stilt strenge miljø- og fiskerivilkår til selskapene som mottar tildelinger i 20. konsesjonsrunde. Blokkspesifikke vilkår med blant annet tidsbegrensninger for leteboring og seismikkinnsamling vil balansere miljø-, fiskeri- og petroleumshensyn på en god måte”.

Men altså ingen krav om ilandføring av oljen. Så hvem prøver nå å bløffe seg unna ansvaret for at ikke Johan Castberg feltet hadde med seg et krav om ilandføring i konsesjonsdokumentet, og stolte på fagre løfter i champagnerus?  Jeg synes Geir Adelstein Iversen kan starte å lete i eget parti.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse