Annonse
Av klima og miljøhensyn er det viktig å få flere til å reise kollektivt. Men for å få det til, er svaret neppe å gjøre tjenesten mindre tilgjengelig. Foto: Torgrim Rath Olsen

Hvem er bussene til for?

Men vil matpakkekjørerne virkelig forlate privatbilen og strømme til bussen om den bare bruker 5 minutter mindre på turen?

Hva hindrer bussene i Tromsø i å komme raskt fram? Er det passasjerene på lite brukte bussholdeplasser?

Et rart spørsmål kanskje. Men nå foreligger det faktisk et forslag om å fjerne 120 av kommunens 520 busstopp. Begrunnelsen er at disse 120 stoppene er lite brukt. Likevel skal tiltaket hjelpe bussene til å komme raskere fram.

Selvmotsigelse? Ikke hvis vi skal tro Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Statens vegvesen. For der har man gått sammen i en slags «effektiviserings og rasjonaliserings gevinst komité» og funnet ut at det er en god idé om så mye som 23 prosent av stoppestedene til byens busser forsvinner. Dette vil sørge for at busstrafikken går kjappere.

Men hva er det som sinker bussen? Er det stoppesteder der det sjelden kommer passasjerer på og hvis det gjør det, er det som regel en eller to personer? Eller er det stoppesteder der «alle» skal på eller av, type «Fjellheisen» på rute 26-traséen, et rutetilbud som tidvis nærmer seg Bangladesh-nivå når det gjelder antall mennesker per kubikk-centimeter. Sild-i-tønne trengselen tar sin tid å avvikle, og den er dessuten et elendig tilbud til både turister og fastboende.

Av andre ting som forsinker bussene kan nevnes dårlig vedlikeholdte vinterveier i en by med masse bakker, veiarbeider eller byggearbeider langs traséene, men framfor alt en kolossal mengde privatbiler som står og stanger i laveste gir i en endeløs kø av skadelige gass-utslipp. Med unntak av de få kollektivfilene vi har, er køene her skikkelig dårlig tidsbruk for bussene.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for busstilbudet i Tromsø, og det er neppe tvil om at stoppeklokkene har vært i bruk når man har regnet på besparelsene. Men vil matpakkekjørerne virkelig forlate privatbilen og strømme til bussen om den bare bruker 5 minutter mindre på turen? Og hva med dem som får problemer når stoppestedet legges ned og det blir veldig tungt å gå til neste?

For, som vanlig, de som rammes hardest er de som har mest behov for denne offentlige tjenesten. De som virkelig er avhengige av bussen, og også de mest trofaste brukerne av den, er taperne her.

Tromsø pensjonistforening har protestert mot planene. De frykter at mange eldre, de som er dårlig til beins eller bevegelseshemmet på annen måte, blir sterkt skadelidende. - Dette kan bety kroken på døra for et selvstendig liv, heter det i brevet foreningen har sendt til myndighetene.  

Er det virkelig god butikk å gjøre kollektivtransporten, i dette tilfellet bussene, mindre tilgjengelige for kundene? Og er det riktig? Det er fylkeskommunen, kommunen og vegvesenet som planlegger og forvalter kollektivtransporten. Men det er ikke disse myndighetene som finansierer den. Det er det skattebetalerne, inkludert alders- og uførepensjonister, som gjør. I et egalitært samfunn som det norske, er det ikke greit å skyve bort de som virkelig trenger en tjeneste, for å få et regnestykke, enten det gjelder tid eller penger, til å gå opp.

Kollektivtransport er ikke vanlig forretning. Den skal ivareta mange hensyn, ikke bare regne på hva som er lønnsomt. Av klima og miljøhensyn er det viktig å få flere til å reise kollektivt. Men for å få det til, er svaret neppe å gjøre tjenesten mindre tilgjengelig. For å få busser som virkelig kommer raskt fram, monner det trolig lite å kutte stoppesteder som sjelden hefter bussen. Da må det nok, i tillegg til dagens ruter, etableres enda flere direkte tilbud, spesielt på trafikktunge tidspunkter av døgnet.

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse