Annonse
Fra Telegrafbukta i Tromsø. (Foto: Ole Åsheim)

Hvem fikk best sommervær i 2020?

Årets sommer har på flere måter avveket fra normalen. For mange har naturlig nok Covid-19 hatt stor negativ virkning på årets sommeropplevelse, men værmessig har sommeren for mange vært god.  

Brødtekstbilder: 
Artikkelforfattere: Finn Jørgensen og Thor- Erik Sandberg Hanssen ved Nord universitet.

Når sommeren nærmer seg, drømmer de fleste om varme dager uten nedbør, mye fordi det legger til rette for utendørsaktiviteter. I år har nok ønsket om godt sommervær i Norge blant nordmenn vært ekstra sterkt fordi myndighetene la sterke begrensninger på mulighetene til å forlate landet til fordel for varmere strøk. Derfor var hotellene rundt Kristiansand smekkfulle i sommer. At Nord-Norge også var godt besøkt skyldes nok at mange «søringer» benyttet mulighetene til å se landsdelen når utenlandsturer var utelukket. 

Nå som høsten har meldt sin ankomst er det tid for å oppsummere årets sommervær. Aller først har vi definert en «fin sommerdag» som en dag som er både «varm og tørr», det vil si en dag uten nedbør og med en temperatur på minimum 20 grader. Deretter innhentet vi værobservasjoner fra Meteorologisk institutt for 10 ulike steder i Norge. Nesten hver tredje nordmann er bosatt på disse stedene som også er godt spredt geografisk. Basert på værobservasjonene har vi for hvert av de ti stedene funnet:

  • For perioden 1980-2019: Gjennomsnittlig antall fine sommerdager i perioden juni-august. 
  • For sommeren 2020: Antall fine sommerdager i perioden juni-august. 
  • Forskjell mellom antall fine sommerdager i 2020 og gjennomsnittlig antall fine sommerdager i perioden 1980-2019. Positivt tall indikerer at sommeren 2020 var bedre enn gjennomsnittet på stedet.  

Tallene i tabellen gir etter vår oppfatning en god pekepinn på hvordan sommerværet vanligvis er på de ti stedene, hvordan sommerværet var i år og hvordan årets sommervær var sammenlignet med «normalen».

Sted

Antall fine
sommerdager
i 2020

  Gjennomsnittlig antall
  fine sommerdager perioden
  1980-2019

  Forskjell

Moss

41 dager

  28,9 dager

  12,1

Oslo

34 dager

  34,5 dager

  -0,5

Trondheim

31 dager

  22,0 dager

  9

Kristiansand

28 dager

  30,7 dager

  -2,7

Stavanger/Sandnes

26 dager

  13,8 dager

  12,2

Bergen

24 dager

  18,3 dager

  5,7

Bodø

21 dager

  11,2 dager

  9,8 

Alta

11 dager

  12,2 dager

  -1,2

Tromsø

8 dager

  8,1 dager

  -0,1

Vardø

1 dager

  1,3 dager

  -0,3

Gjennomsnitt

22,5 dager

  18,1 dager

  4,4

Som vi ser, har de ti stedene i år hatt i gjennomsnitt nesten 23 fine sommerdager. Sammenlignet med de siste 40 årene var det mellom 4 og 5 flere sommerdager på de ti stedene enn det som er vanlig. Mange har derfor god grunn til å være fornøyde med årets sommervær! 

Samtidig vil det naturlig nok i et langstrakt land som vårt være store variasjoner i sommervær. Flest fine sommerdager har Moss hatt. Med 41 fine sommerdager hadde Moss 7 flere slike dager enn Oslo og 10 flere slike dager enn Trondheim. De to sistnevnte stedene hadde nest flest og tredje flest fine sommerdager i år. Nederst i tabellen, med færrest fine sommerdager, finner vi, ikke helt uventet, de tre nordligste stedene i vår oversikt. Alta, Tromsø og Vardø hadde henholdsvis 11, 8 og 1 fine sommerdager i år. 

Å konkludere på dette grunnlaget med at de som har tilbragt sommeren i Moss, Oslo eller Trondheim er mest fornøyde med årets sommervær, kan likevel være forhastet. Hvor fornøyde vi er med sommerværet der hvor vi er, påvirkes også av våre forventninger om været der. Det gir gjennomsnittstallene for de 40 siste årene en god pekepinn på. Hvis de som planlegger sommerferie i Tromsø, vet at det vanligvis bare er 8 fine sommerdager der, planlegger de aktivitetene deretter. Flere fine sommerdager enn forventet, blir dermed sett på som en bonus!

Det er derfor grunn til å tro at de som har tilbragt sommeren i Stavanger/Sandnes eller Bodø i år burde være mer fornøyde med årets sommervær enn de som tilbragte den der det var aller flest fine sommerdager. Dette fordi både Stavanger/Sandnes og Bodø hadde nesten dobbelt så mange fine sommerdager enn de normalt har. 

Vår gjennomgang av årets sommervær viser at det ikke er opplagt hvor de ferierende har mest grunn til å være fornøyde. For de fleste er det nok en kombinasjon av hvordan været reelt sett ble og forventningene de hadde som avgjør hvor fornøyde de er nå når sommeren er over. Kristiansand og Bergen er gode eksempler: Kristiansand har vanligvis 31 fine sommerdager, men i år hadde byen bare 28. Det er  bra i norsk målestokk, men likevel dårligere enn forventet slik at de som ferierte der var kanskje mindre fornøyde med været enn de som ferierte i Bergen – selv om Bergen hadde 4 færre sommerdager i 2020 enn Kristiansand. Men været i Bergen var altså langt bedre enn det vanligvis er.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse