Mange i UNN opplever nå at kravene om drift av stabile spesialiserte fagmiljøer ved UNN Tromsø, gode lokalsykehus i UNN Narvik og UNN Harstad, gode rus- og psykiatritjenester, mer tilstedeværelse i hele landsdelen, og ytterligere reduksjon av kostnadsnivået ikke går i hop, skriver konstituert adm. dir. Marit Lind. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Hvem kan ta UNN fremover?

Hvem kan befeste UNNs rolle som landsdelens helsefaglige spydspiss?

Det går en grense for hvor små fagmiljøer kan være og hvor få deltakere en vaktordning kan ha for å kunne være stabil og holde tilstrekkelig høy kvalitet.

Når Helse Nord RHF utnevner ny styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i neste uke, er nærmere 7000 ansatte ved landsdelens største arbeidsplass spente og forventningsfulle.

Nord-Norges fremste medisinske fagmiljø

I kjølvannet av at UNNs styreleder gjennom mange år, Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland trakk seg fra sine verv, er det forventninger i organisasjonen om at disse skal erstattes av personer som kan befeste UNNs rolle som landsdelens helsefaglige spydspiss. Det handler om veien videre for Nord-Norges fremste medisinske fagmiljø med regions- og universitetssykehusfunksjoner.

Når UNNs ledere og ansatte i tillegg til forventninger også føler utrygghet etter hendelsene knyttet til administrerende direktør Tor Ingebrigtsens oppsigelse og avgang, vil utnevnelsen av den nye styrelederen være særdeles avgjørende for det fremtidige samarbeidet mellom UNN og Helse Nord. Det er det nye UNN-styret som i neste omgang skal ansette ny administrerende direktør ved universitetssykehuset.

Hva vil den nye styrelederen møte i UNN?

Når tragiske ulykker skjer, eller alvorlige, livstruende sykdommer inntreffer, er UNN der for pasientene i Nord-Norge.UNN består av dedikerte, hardtarbeidende fagfolk fra Ofoten i sør til Longyearbyen i nord. Alle ønsker å bidra til et godt helsetilbudet i hele dette området ved å gi pasientene den beste behandling og pleie.

En krevende spagat

UNN står samtidig i en krevende spagat. Vi skal sikre spesialiserte behandlingstilbud som er likeverdige med de man får ved øvrige universitets- og regionsykehus i Norge. Dette krever samling av funksjoner og oppbygging av kompetente spesialistmiljøer ved UNN Tromsø. Vi er bare 470 000 innbyggere i Nord-Norge, et lite pasientgrunnlag. Det går en grense for hvor små fagmiljøer kan være og hvor få deltakere en vaktordning kan ha for å kunne være stabil og holde tilstrekkelig høy kvalitet.

UNNs mange spesialiserte vaktordninger fungerer i praksis som «regionale bakvaktordninger». De høyspesialiserte funksjonene mottar daglig et stort antall henvendelser fra hele Nord-Norge med spørsmål om faglig bistand og vurderinger. Dette er oppgaver som er viktige å ivareta i regionen, men de er samtidig arbeidskrevende, gjenfinnes ikke i aktivtetsregistreringene, og gir ingen inntekter for UNN.

Høye forventninger fra hele landsdelen

Det forventes at fagfolk fra UNN skal være mer tilstede i hele landsdelen. Våre leger skal ambulere mer til andre sykehus, og vi skal ta imot pasientene når ferieavvikling eller rekrutteringsvansker i andre deler av Nord-Norge gjør det nødvendig. Vi skal lede regionale faggrupper og utredninger, og vi skal delta i nasjonale prosesser på vegne av Helse Nord med samme ressursinnsats som de andre region- og universitetssykehusene. 

Mange i UNN opplever nå at kravene om drift av stabile spesialiserte fagmiljøer ved UNN Tromsø, gode lokalsykehus i UNN Narvik og UNN Harstad, gode rus- og psykiatritjenester, mer tilstedeværelse i hele landsdelen, og ytterligere reduksjon av kostnadsnivået ikke går i hop.

Utstyrs- og investeringsbehov

Vi er i ferd med å ferdigstille og ta i bruk to nye bygg i Tromsø, A-fløya (moderne lokaler for operasjon-, intensiv og rehabilitering) og PET-senteret (avansert diagnostikk av kreft). Disse utvidelsene vil komme pasienter fra hele landsdelen til gode. Vi skal også bygge nytt lokalsykehus i Narvik og utreder hvordan vi kan få et nytt og sårt tiltrengt rus- og psykiatribygg i Tromsø. UNN Harstad trenger modernisering og oppgradering, og vi skal i gang med arealplanen for sykehuset der. Vi må ha funksjonelle bygg, og det er et konstant behov for nytt medisinskteknisk utstyr og midler til nye, kostbare medikamenter. Alt dette for å kunne gi pasientene den beste behandlingen.

Må sikre tilstrekkelige ressurser

I 2018 er det 50 år siden Stortinget fattet vedtaket om å etablere et universitet i Tromsø.

UNN og Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet utgjør i dag et nasjonalt kraftsenter innen medisinsk- og helsefaglig forskning og utdanning. Nord-Norge har klart det som den gang virket nærmest umulig. De neste 50 årene vil innsatsen som legges inn for å sikre tilstrekkelige ressurser være avgjørende for utviklingen på disse områdene.

Alt dette er viktige strategiske oppgaver som den nye styrelederen må lede an i fremover, i en tid hvor tilgangen på helsekroner og helsearbeidere vil være begrenset.

Utviklingsarbeid i gang

Avgått styreleder Andreassen og direktør Ingebrigtsen var klare på at vi står overfor en befolkningsutvikling som uansett rammevilkår vil kreve store endringer i årene som kommer. Styret tok initiativ til en omfattende satsing på å utvikle UNN til en lærende organisasjon hvor både ledere og medarbeidere, på alle nivåer og i fellesskap, skal forbedre de etablerte og komplekse arbeidsprosessene. Fokus skal være å sikre god og sikker pasientbehandling.

Dette er et langsiktig utviklingsarbeid som krever atferdsendring, ikke minst fra lederne.

Arbeidet er godt i gang, og det er på mange områder, for eksempel behandlingen av blodforgiftning, dokumentert gode resultater.

En styreleder med «passion» for UNN

Det vi trenger nå er en styreleder, som på lik linje med den avgåtte, vil gå i bresjen for å videreføre dette. En styreleder som forstår hva det vil kreve, som er ambisiøs på UNNs vegne og som har vilje og mot til å stå på for fortsatt utvikling av universitetssykehuset i nord.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse