Annonse
Fjellet blir gjort om til en ørken med steinfyllinger, veier og 67 stk 150 meter høye vindturbiner, skriver Ragnhild Sandøy om vindkraftutbygginga på Kvaløya. (Foto fra Facebook-siden Mot-Vi-Ra)

Hvem kan vi stole på?

Da Terje Søviknes som statsråd i OED i 2016 avslo alle klager og ga konsesjonssøker medhold og konsesjon til utbygging av vindkraft på Raudfjellet og Kvitfjellet på Kvaløya, var det et gedigent overgrep, på mange måter.

Et overgrep mot fjellet, naturen og landskapet
Et overgrep mot lokalsamfunn, grunneiere og reindrift
Et overgrep mot allmennheten
Et overgrep mot Tromsø kommune

I dag, to år seinere, er fjellet gjort om til en ørken med steinfyllinger, 67 stk 150 meter høye vindturbiner, 50 - 60 km med brede veier + atkomstvei, og ny trafo og overføringslinje til Kvaløysletta. Raserte biotoper, myrer og vatn. Raserte beiter og jaktområder. Raserte turområder og landskap. Rasert bomiljø og folkehelse.

Konflikter - i kø.

Landskapet i hele ytre Malangen er endra

Konsesjon blir gitt på sviktende kunnskapsgrunnlag, og uten at det forligger noen som helst plan om tilbakeføring og reparasjon av ødeleggelsene.

Se bilder fra Raudfjellet, Kvitfjellet og Lakstinden her.

Hva med kommunestyret og fylkestinget - som skal ivareta sine innbyggeres ve og vel?

Trass i at kommunestyret i Tromsø ble overkjørt av OED, var det stille som i grava, sett bort fra Gunnar Pedersens hjertesukk om maktesløse lokalpolitikere.

Hva med media her nord? Som skal ivareta folk flest og beskytte allmennheten mot spekulanter og særinteresser? Som her har kunnet boltre seg i tidenes største skandale, og der NAV-skandalen blir en liten fis i sammenlikning.

Bortsett fra Egon Holstad i bladet iTromsø sin kommentar “På yttersida av fornuften” som er delt landet rundt i sosiale medier, har det vært påfallende taust. Bladet Nordlys agiterer faktisk aktivt for vindkraft. NRK her nord har sittet musestille og lar være å stille kritiske spørsmål. 

I valgkampen var temaet vindkraftutbygging totalt fraværende, og det trass i de dramatiske ødeleggelsene på Kvaløya, rett utenfor stuedøra! Som om denne tematikken ikke fantes. Utrulig! Hvorfor, NRK Troms, Nordlys og iTromsø?

En konsesjon for utbygging av vindkraft eller vannkraft er i dag som fiskekvotene, den er blitt et fritt omsettelig verdipapir og en ny arena for spekulasjon, forutsatt fri  rasering av natur og lokalsamfunn, og betalt av oss skattebetalere og strømkunder. 

Eier av konsesjonen på Kvaløya ble til sist hedgefondet Prime Capital AS. Høsten 2018 kjøpte samme fond konsesjonen til Andmyran Vindpark, og nå gleder de seg til å rasere nok et unikt område langs kysten vår; Andmyran, et unikt område av nasjonal og internasjonal verdi. Avtale om anlegg og drift er inngått med Nordkraft AS i Narvik, som trass i at alle tillatelser fortsatt ikke er klare, har startet opp sitt arbeid. 

Konsesjonen for Andmyran ble gitt i 2006. Også her er beslutningsgrunnlaget svært mangelfullt, ikke minst i forhold til det man nå vet om myr og klimautslipp. Derfor bør Olje- og energidepartementet selvsagt trekke tilbake konsesjonen. Her har Kjell-Børge Freiberg sin kanskje siste sjanse til å vise seriøst lederskap, følge norsk lov og avverge en nasjonal og internasjonal skandale - og berge egen og Frps tapte ære. 

Ordførerne og kommunestyrene på Sørlandet og Vestlandet finner seg ikke i dette lenger, og kommunene tar nå affære, en etter en. Sandnes kommune har sendt klage på NVEs unnfallenhet og krevd oppsettende virkning mens klagen blir behandla. 11. november har Motvind Sørvest blokkert anleggsvegen. Seks ordførere i Sogn og fjordane er så provoserte over NVE og vindkraftutbyggerne at de nå i et felles brev forlanger at regjeringa ordner opp.

Andøy kommune, stakkar, som er ille utsatt med nedlegging av flystasjonen, har ennå ikke hatt ressurser til å skjønne rekkevidden av de faktiske ødeleggelsene som truer, og at de må beskytte sine egne innbyggere.

Storskala vindkraftindustri er slett ikke rosabloggen mange trudde på da det hele startet for 20 år siden. Tvert om er dette blitt et mareritt! Vindkraft er heller ingen løsning om det er klimautslipp eller energiteknologi man er ute etter, ikke på noe som helst måte.

Tilbake til Kvaløya. Troms Kraft Nett bygd en helt ny overføringslinje for å takle den ustabile og svingende strømproduksjonen fra Nordlys Vind AS. Også disse kostnadene er det vi strømkunder som må betale.

Tromsø som demokrati ble overkjørt av OED. Det er unikt. Likevel har det ikke vært mulig å registrere andre protester fra politikerne i Troms enn hjertesukket fra Gunnar Pedersen. Alle har sittet stille og latt fremmede invadere Kvaløya, latt hærverket skje.

I Tromsø har vi nå mye trist erfaring: Nordkraft AS fra Narvik herjer med alle vatn og fossefall i det vakre landskapet mot Lyngsalpan i Sørfjorden. Prime Capital har rasert Kvaløyfjellan i Malangskjeften. Dette bør tas lærdom av, til skrekk og advarsel. 

Tromsø vil gjerne framstå som en kommune med mye varme og solidaritet. Hva med solidaritet og omsorg for land og vann? Hva med det åpenbart gale i fornybarregimet, der natur og steder, skjebner og lokalsamfunn og lokaldemokrati feies av banen? Jeg skulle ønske at Tromsøs politiske ledelse vil være solidarisk med Andøy kommune, bruke sine politiske kanaler for å få OED til å trekke konsesjonen, før det er for seint, før raseringa av myrene tar til. Jeg skulle ønske at Tromsø kommune viste solidaritet med Sandnes kommune, de seks kommunene i Sogn og med Haram kommune i Møre og Romsdal som har sagt nei tre ganger. Jeg skulle ønske at Tromsø kommune tok et politisk initiativ og ba Energi- og miljøkomiteen granske alle gitte konsesjoner. 

Scenariet med raserte fjell og blinkende horisonter, fraflyttede bygder og rettssaker mellom de mange skadelidende og utbyggere/ NVE/ OED er ikke særlig lystelig.

Så blir spørsmålet: Har de politiske partiene i Tromsø og Troms gjort noe overfor sine “moderparti” i denne saka? For å løfte saka om det ødeleggende vindkraftregimet videre til Stortinget for gransking og stopp?

#TromsøFrp#TromsøHøyre#TromsøKrF#TromsøVenstre#TromsøAP#TromsøSP#TromsøMDG#TromsøSV#TromsøRødt

Hva tenker dere å gjøre? Er det noen som kan svare?

Eller er det norske demokratiet og forvaltningssystemet organisert slik at det offentlige Norge er ute av stand til å reagere overfor fiendtlige interesser, som dette skrekkregimet som nå herjer landet? Er det slik at de politiske partiene er bondefanget og lurt trill rundt, og det er helt andre som trekker i trådene. 

For hvis det er slik det er - hvem skal da passe på oss og beskytte oss? Hvem kan vi stole på?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse