Annonse
Vi som har medisinsk ansvar og går våre vakter på ambulansefly og ambulansehelikoptre i den statlige luftambulansetjenesten i nord har med stigende uro sett hvor ødeleggende operatørbyttet fra dagens operatør Lufttransport AS til Babcock Scandinavian Air Ambulance (Babcock) har utviklet seg. Vi har skrevet artikler og brev. Helse Nord har ikke villet høre. Nå er det full krise, konstaterer fire luftambulanseleger og ledere ved Akuttmedisinsk klinikk ved UNN. Foto: Øystein Eugene Hermstad, Luftambulansetjenesten

Hvem lurer Høie? 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tok turen til Tromsø i går for personlig å sette seg inn i den svært alvorlige situasjonen som har oppstått for den statlige luftambulansetjenesten. Det satte vi stor pris på. Vi opplevde en minister som lyttet, stilte spørsmål og genuint ønsket å forstå en situasjon som han åpenbart ikke hadde fått nok og korrekt informasjon om. Hadde noen holdt ham for narr?

Verken styreleder Marianne Telle eller Lars Vorland har vært interessert i noen dialog. Øyvind Juell har samme arrogante holdning: Vi vet best. Ingen av dem har funnet det bryet verdt å reise til Tromsø for å diskutere luftambulansetjenestene med oss som utgjør den operative og medisinsk-faglige del i Helse Nord.

Vi som har medisinsk ansvar og går våre vakter på ambulansefly og ambulansehelikoptre i den statlige luftambulansetjenesten i nord har med stigende uro sett hvor ødeleggende operatørbyttet fra dagens operatør Lufttransport AS til Babcock Scandinavian Air Ambulance (Babcock) har utviklet seg. Nå er det full krise. En varslet politisk askesky satt samtlige ambulansefly i den offentlige luftambulansetjenesten på bakken i ett døgn forrige uke og lammet dermed en livsviktig del av samfunnsberedskapen i Norge. Nå er ambulanseflyene på vingene igjen, men i begrenset omfang og med svært ustabil beredskap grunnet en pågående – og trolig økende – mangel på erfarne piloter og teknikere. Dette kommer dessverre ikke som noen overraskelse på oss, men overrasket åpenbart en tydelig desinformert helseminister.  Dette er ikke et Nord-Norge-problem. Dette er et nasjonalt problem. I dag står også ambulanseflyene i sør på bakken grunnet mangel på mekanikere, som har meldt seg ‘unfit’ etter at Babcoc ga dem fyken sist fredag. 

Villedet de ministeren? 

Den statlige luftambulansetjenesten eies av de fire statlige regionale helseforetakene. Tjenesten driftes av et eget helseforetak, Luftambulansen HF (LAT HF) med kontor i Bodø med adm. dir. Øyvind Juell som daglig leder. Fungerende styreleder for LAT HF er Randi Spørck, til daglig ansatt som seksjonsleder i Helse Nords hovedkvarter i Bodø, der Lars Vorland er sjef. Helse- og omsorgsminister Bent Høie er den som til syvende og sist skal sørge for at vi har en forsvarlig helsetjeneste i Norge, også luftambulansetjenestene. Men hvem har fortalt ham hva om den pågående krisen? Var Høie fullt ut informert av LAT HF og Helse Nord sine ledere om hvor alvorlig situasjonen faktisk er? Da vi møtte ministeren på UNN i går formiddag virket han rett og slett desinformert. Uttalelsene han kom med etter møtene i Oslo og Bodø fredag og lørdag - og etter møtene lørdag med oss på UNN og senere med ledelse og ansatte i Lufttransport, viser at hans situasjonsforståelse åpenbart endret seg vesentlig. Det er selvsagt svært alvorlig. Et relativt rosenrødt og betryggende inntrykk etter møter med Juell, Spørck og Vorland i Bodø endret seg til et askegrått og formørket bilde lørdag ettermiddag før han dro hjem til Oslo.  

Etter krisemøtene Høie hadde med ledelsen i Helse Nord og LAT HF, Vorland, Spørck og Juell, uttalte han lørdag morgen - før han fløy videre til Tromsø: ‘tilbakemeldingene jeg har fått fra de som sitter med det operative ansvaret er at vi har en forsvarlig tjeneste.’ På direkte spørsmål om han føler seg trygg på det er svaret: – Det er det jeg har hørt her nede og som jeg føler meg trygg på. 

Og sjefen i Helse Nord, Lars Vorland istemmer: ‘..vi mener vi har rimelig kontroll’

Når Høie blir bedt om å kommentere at situasjonen har fått en rekke leger i hele landsdelen til å protestere og kreve at ministeren griper inn og beskrevet situasjonen som en “evig rulett med befolkningens liv,” sier han at han ikke deler denne vurderingen ‘etter å ha møtt Luftambulansetjenesten i Bodø’: – Akkurat nå opplever jeg at vi har en god beredskap. Det som gjør saken krevende er at det endrer seg dag for dag. Vi er inne i en kritisk fase frem til midten av juni, deretter frem til overtakelse av anbudet neste sommer. Men jeg er opptatt av å få vurderingene fra de som sitter med det operative ansvaret og slik situasjonen er nå har vi god beredskap, sa Høie til Bodø Nu lørdag morgen. 

Men det var før han kom til Tromsø. 

Etter møtene på UNN, AMK/FKS og med Lufttransport sier Høie til Nordlys lørdag kl 17:44: 

- Det som er helt klart er at den langsiktige utfordringen er langt mer alvorlig enn jeg tidligere er forespeilet. Han fortsetter – Dette er ny informasjon, i forhold til informasjonen jeg fikk i møtet med Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord på fredag. Og han henger bjella på katten: - Jeg forventer at Helse Nord kommer til meg raskt, på bakgrunn av den informasjonen jeg har fått fra Lufttransport i dag

Les: Jeg er lurt.

Hva fortalte de?

Så hva fortalte egentlig ‘de som sitter med det operative ansvaret’ – altså Juell og Spørck - ministeren? Og hva sa Vorland? Ga de ministeren våre meget alvorlige bekymringsmeldinger fra 2016 og april 2018? Fikk Høie brevet direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport sendte Øyvind Juell 1. mai, et brev som i klartekst varslet at nøktern risikoanalyse viser at krisen vi har nå vil forsterkes, forverres og umuliggjøre forsvarlig drift av ambulanseflytjenestene kommende år? Glemte kanskje Juell og Spørck å gi Høie de sirlig nøyaktige, time-for-time prognosene som leveres grytidlig hver dag fra de dyktige fly-koordinatorene i Ambulanseflykoordineringssentralen (FKS, samlokalisert med AMK Tromsø) på UNN? Oversiktene som viser eksakt hvilke ambulansefly som har vært utmeldt siste 24 timer, blir utmeldt kommende 24 timer og neste sju døgn? 

Eller ville de viske sand i egne spor og fôre Høie med et forskjønnet bilde av virkeligheten? 

Dette er selvsagt svært alvorlig. Vi har gjennom de siste årene gjentatte ganger advart mot anbudsutsettelse på to kritiske nasjonale beredskapsfunksjoner: Ambulansefly og ambulansehelikoptre. Vi har skrevet artikler og brev. Helse Nord har ikke villet høre. Verken styreleder Marianne Telle eller Lars Vorland har vært interessert i noen dialog. Øyvind Juell har samme arrogante holdning: Vi vet best. Ingen av dem har funnet det bryet verdt å reise til Tromsø for å diskutere luftambulansetjenestene med oss som utgjør den operative og medisinsk-faglige del i Helse Nord, før Lars Vorland og Øyvind Juell ble ”tvunget” til å dra sammen med ministeren i går lørdag 5. mai.

Litt av en røre

Marianne Telle, Helse Nords styreleder, deler med Lars Vorland det viktige ‘sørge-for-ansvar’ for befolkningens spesialisthelsetjenester i Nord-Norge. Vi skal ha forsvarlige helsetjenester og beredskap, også luftambulansetilbud. Av ukjent grunn møtte ikke Telle på møtet med ministeren på UNN i går der topplederne fra Helse Nord, LAT HF og UNN stilte. 

Telles kontor i Tromsø ligger noen steinkast fra UNN der vi møtte Høie. Hun har ikke vist seg på UNN på noe tidspunkt for å høre hvordan vi jobber for å løse luftambulansekrisen.  Kanskje hun er travel. Telle er til daglig adm.dir. for ‘Bedriftskompetanse AS’ og undertegnet en intensjonsavtale med Babcock 16. juni 2017 som sa at ‘dersom BSAA vinner anbud, vil Bedriftskompetanse tre inn som BSAA sin rekrutteringspartner’. Telle skal rekruttere omlag 115 nye piloter til Babcock for å få de nye ambulanseflyene på vingene fra neste år når kontrakten starter. På den andre siden bærer hun et tungt ansvar som Helse Nords styreleder for at dagens ambulansefly har piloter og teknikere som gjør jobben så de gule ambulanseflyene faktisk flyr. Nå står flyene stadig oftere på bakken fordi hennes oppdragsgiver Babcock nekter å ta dem over kollektivt på en anstendig måte. Babcock behandler Lufttransport sine mannskap som internasjonale lavpris-selskap behandler sine ansatte. I kontraktstilbudet Babcock presenterte for Lufttransports piloter står det for eksempel at ‘det ytes produktivitetstillegg til flyvere..som har under 0 % fravær gjennom et helt kalenderår på kr. 40.000.-‘ (s 17 i Babcock-tilbudet). Er det smart å lokke piloter som flyr i en av verdens mest krevende luftambulansetjenester 40.000 for ikke å være sjuk en eneste dag? Er det trygt? Er det lov? Hva sier Luftfartstilsynet? 

Helse Nords styreleder Marianne Telle sitter med stort ansvar på begge sider av bordet i denne krisen. Hennes gode venninne Hilde Sjurelv er prosjektdirektør for Babcocks ambulanseflyprosjekt. Hun er gift med Forsvarsministeren. Han blir nå bedt om å hjelpe Helse Nord og LAT HF med å rake kastanjene ut av glørne med Forsvarets ressurser. Ingen vet hvordan. Litt av en røre!

Bort med anbud

Anbud duger ikke på slike kritiske samfunnsfunksjoner. Øyvind Juell mener derimot at anbudskonkurranser bidrar til ‘nytenkning på mange områder, også innen lønns- og arbeidsvilkår for ansatte.’ Han tilbakeviser alt snakk om virksomhetsoverdragelse: «Å kreve virksomhetsoverdragelse i våre kontrakter ville fjernet en vesentlig del av tilbydernes mulighet til å konkurrere på pris og nyskapende løsninger.»

Nå har vi sett hvor slike ‘nyskapende løsninger’ tar oss. Norsk arbeidsliv og den norske velferdsstaten skal ikke finansiere internasjonale storselskap som Babcock på bekostning av tjenestetilbud og grunnleggende sikring av arbeidsmiljø og ansattes rettigheter. 

Situasjonen er nå ekstremt konfliktskapende. Det er skapt en nasjonal krise vi må håndtere fra time til time. I dag står også de to gule flyene på Gardermoen, i natt fly i Brønnøysund og Alta.  Neste uke blir det flere. Slik vil det øke på mot sommeren 2019. 

Både LAT HF og Helse Nord sine ledere har åpenbart unndratt Helse- og omsorgsministeren viktig informasjon om alvoret i krisen. Nå vet han mer. Vi håper han handler.   

Løsning

Det fines løsninger: 

  1. Annuller anbudet. 
  2. Utlys nytt anbud med krav om virksomhetsoverdragelse eller kollektiv overgang av dagens piloter og mekanikere i luftambulansetjenesten. 
  3. Prolonger avtalen med Lufttransport inntil dette er ordnet for å sikre beredskap og kapasitet. 
  4. Følg forslaget i siste NOU om akuttmedisinsk beredskap (NOU 2015: 17 ‘Først og fremst’): De regionale helseforetakene må sikre at planlegging og utvikling av luftambulansen inngår som en integrert del av helseforetakets øvrige ambulansetjeneste. Offentlig drift av luftambulansetjenesten må utredes nå! Både for ambulansefly og helikoptre. 

Det vil koste penger, men store penger finnes når blemmene er store nok – som med Stortingets pågående milliard-utbygging.

UNN, Tromsø 6. mai 2018

  • Frode Sørensen, Avdelingsoverlege
  • Knut Fredriksen, Overlege, førsteamanuensis, dr.med.
  • Ole Magnus Filseth, Avdelingsoverlege, Ph.D.
  • Mads Gilbert, Klinikkoverlege, prof.dr.med. (Ukes-vakthavende helikopterlege og AMK-Tromsø/FKS Tromsø)
  • Torvind Næsheim, overlege Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Alle er luftambulanseleger og ledere i Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse