Annonse
Et levende og rettferdig lokaldemokrati er avhengig av at mange stemmer kommer frem, skriver SVs Ingrid M. Kielland. Hun oppfordrer alle som har noe viktig på hjertet om å ringe eller skrive til henne og andre politikere.

Hvem ringer til politikerne?

Mange ringer til lokalpolitikerne, men hva med de som ikke gjør det?

Et levende og rettferdig lokaldemokrati er avhengig av at mange stemmer kommer frem, men også av at de som ikke sier noe, likevel blir hørt.

Som lokalpolitiker hender det stadig vekk at jeg blir kontaktet av folk som gjerne vil ha frem sin side av en sak. Jeg vet at det samme gjelder for alle mine kollegaer i kommunestyret. Noen ringer til mange politikere, andre ringer til en eller to som deler deres politiske syn og som de derfor stoler ekstra på.  Noen ringer fordi det er noe de lurer på eller er irritert over. Det kan for eksempel være noen som opplever at busstoppet deres har blitt lagt ned eller flyttet, og lurer på hvem som har bestemt det. Andre trenger økonomisk støtte fra kommunen til et godt prosjekt, det kan for eksempel være et frivillig støttetiltak for en utsatt gruppe, et idrettslag eller en lokal forening som trenger drahjelp. Og så er det mange som vil påvirke behandlingen av plansaker, enten de er utbyggere som gjerne vil ha gjennom en ny regulering eller de er naboer eller grunneiere som ikke ønsker at reguleringsplanen skal endres.

Jeg prøver, så langt jeg har mulighet og så godt jeg kan, å høre på de som har noe på hjertet. Noen ganger sender jeg folk videre, til kollegaer i eget eller samarbeidende partier som jobber med akkurat den saken eller kan mer om temaet enn jeg kan. Det at man blir hørt, betyr ikke alltid at man kan få det som man vil. Det er ikke sikkert at jeg er enig med de som ringer, eller at det er mulig å finne penger til akkurat det gode tiltaket. Jeg mener likevel at det er en viktig verdi ved lokaldemokratiet at det er kort vei til de folkevalgte representantene, og det skal være lett for folk å slå på tråden eller sende en epost om det er noe de vil.

Hvem er de som ringer? Jeg har inntrykk av at det oftere er folk som har gode ressurser, enten det er økonomisk eller utdanningsmessig, som tar kontakt. I reguleringssaker er utbyggerne som regel mye tidligere på banen og mer frempå. Folk som blir berørt av planendringer i sitt nabolag er ikke alltid klar over at det er reguleringssaker på gang før saken har rullet og gått en stund, og gjerne ikke før media har skrevet om den. Men det er ikke alle reguleringssaker som blir tema i avisa, og det er ikke alle som følger med på kommunens hjemmesider. Hvis man ikke har for vane å ringe og snakke med politikere og byråkrater, hjelper det å kjenne noen. Igjen er fordelen med lokaldemokratiet at det tross alt er langt flere som kjenner en eller flere kommunestyrerepresentanter, enn folk som kjenner en stortingsrepresentant eller et regjeringsmedlem. Noen kjenner mange – ikke minst gjelder det folk i nærings- og organisasjonslivet. Tromsø er ikke større enn at nettverkene i byen er relativt overlappende.

Men hva med dem som ikke kjenner noen, eller som ikke synes at deres hverdagsutfordringer er noe å bry politikerne med?  Hva med de som ikke ringer til politikerne? Her har selvsagt vi politikere selv et stort ansvar – både for å gjøre oss lett tilgjengelige, og for å stille spørsmål på vegne av de som ikke har ringt. Hvordan blir de berørt av denne saken? Hvilke interesser har ikke blitt fremmet av en talefør representant? Og hvordan får vi flere perspektiver frem i lyset? Et levende og rettferdig lokaldemokrati er avhengig av at mange stemmer kommer frem, men også av at de som ikke sier noe, likevel blir hørt.

Hvis du har lyst til å ringe eller skrive til en politiker, finner du kontaktinformasjon til meg og andre medlemmer i SVs lokallagsstyre, kommunestyregruppe, fylkestingsgruppe og stortingsrepresentant her: http://www.tromsosv.no/politikerne/ 

Kontaktinformasjon til formannskapet ligger her: http://www.tromso.kommune.no/formannskapet.385740.no.html På samme link finner du også veien videre til sakspapirene i formannskapet. Kontaktinformasjon til alle som sitter i Tromsø kommunestyre finner du her: http://postliste.tromso.kommune.no/politikere/index?utvalg_id=1602

Jeg håper at du tar kontakt om det som er viktig for deg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse