Annonse
Styreleder Marianne Telle, direktør Lars Vorland, resten av styret og administrasjonen i Helse Nord har et stort ansvar for å skape ro på UNN nå. Foto: Avisa Nordland

De nye lederne må ha tillit - på UNN

Det verste vil være om den nye toppledelsen oppfattes som vasaller for administrasjonen i Helse Nord.

Det er dramatisk når både direktør, styreleder og nestleder i styret går av. Nå trenger UNN nye toppledere, og de må ha tillit - på UNN. Det siste universitetssykehuset trenger, er folk som blir oppfattet som løpegutter eller jenter for et Helse Nord hvor lokalpatriotismen har stort gjennomslag, og brysomme meninger later til å være uønsket. Vi vet hvem som skal ut, men hvem skal inn? Hvem skal erstatte Tor Ingebrigtsen, Jorhill Andreassen og Erling Espeland?

Det er det styret i Helse Nord som avgjør. Det som er sikkert, er at beslutningen ikke må inneholde så mye som et snev av «takk for sist» tankegang, slik tilfellet åpenbart var da Universitetet i Tromsø nylig mistet sin styreplass  i Helse Nord.

For da er det ikke snakk om å skjerpe en allerede svært betent konflikt. Da er det fare for full krig.

Og det står mye på spill. Faktisk så mye at nærsynt lokalpatriotisme og kortvokst lobbyisme må feies helt av banen under prosessen. Vi finner oss ikke i politisk taktikkeri i tilsettingsprosessen. Vi – jeg skriver vi fordi jeg vet at jeg har veldig mange med meg – aksepterer ikke regionalpolitisk tautrekking når det gjelder direktørstilling og verv som styreleder ved en av landsdelens viktigste institusjoner.

UNN har 400.000 årlige pasientmøter, med undersøkelser, diagnoser og behandling. 6300 medarbeidere har sin arbeidsplass her, det gjør universitetssykehuset til en av de aller største arbeidsgiverne i nord.  

UNN har kunnskap og kompetanse i en størrelsesorden det er umulig å tallfeste i kroner og øre. Her er medisinskfaglig ekspertise ingen andre miljøer i Nord-Norge, og i Norge på enkelte felt, kommer i nærheten av.

UNN er flaggskipet til helseforetaket. Det er ingen over og ingen ved siden. UNN er en av de største «bedriftene» i Nord-Norge, med en omsetning på 7,2 milliarder kroner årlig. Til sammenligning omsetter Hurtigruten for 3,1 mrd, Sparebanken Nord-Norge 2,7 og Torghatten ASA for 8,5 milliarder. UNN er med andre ord en av landsdelens aller viktigste organisasjoner. Direktøren på UNN har definitivt en av de mest betydningsfulle lederjobbene i nord.

Man setter ikke slike verdier inn i et regionalpolitisk spill. Men det er dessverre grunn til å advare mot akkurat det, slik situasjonen har blitt. For da nye medlemmer til Helse Nord-styret ble utnevnt i januar, var UiT plutselig ute av styret. Universitetets representant var den eneste som stemte mot å etablere det omstridte PCI tilbudet ved Nordlandssykehuset. Helsedepartementet er nok blitt godt hjulpet til å oppnevne en mindre brysom kandidat til styret. Kanskje det er ubekvemt med folk som setter spørsmålstegn ved ressursbruk og  prioriteringer?

Det vil i så fall være uhørt. Omlag 330 milliarder kroner går årlig til helsevesenet vårt. Det skulle bare mangle at anvendelsen av dem ikke blir debattert.

PCI-saken har vært et smertens kapittel både på UNN og i Helse Nord det siste halvåret. Den kulminerte i styremøtet i desember da saken skulle avgjøres og styreleder Marianne Telle ved åpningen av møtet fortalte at hun hadde blitt truet, dersom hun sa ja til PCI-tilbud i Bodø.

Forleden kom nyheten om at den som hadde satt fram trusler mot henne, var UNN-direktør Tor Ingebrigtsen. Selv benekter Ingebrigtsen at han truet. Men uansett har han i telefonsamtalen opptrådt på en måte som bare kunne få en utgang: han måtte trekke seg.

Det finnes spilleregler i arbeids- og næringslivet. I det private næringsliv ville Ingebrigtsen sannsynligvis vært nødt til å gå av ganske umiddelbart etter den famøse telefonsamtalen. Som bedriftsleder opptrer man ikke truende eller upassende overfor styrelederen i eierselskapet. At han fikk såpass med tid på seg, kan skyldes at man ønsket å roe ned situasjonen etter PCI-vedtaket. Men så fant noen det beleilig å lekke saken til pressen.

UNN har vært gjennom mye omstilling og mange konflikter, ikke minst mellom legeforeningen og direktør Ingebrigtsen. Det siste organisasjonen nå trenger, er mer uro. Det er derfor uhyre viktig at man finner de rett personene til lederjobbene, samlende krefter som nyter tillit i organisasjonen. Det verste vil være om den nye toppledelsen oppfattes som vasaller for administrasjonen  i Helse Nord. Det blir ikke akseptert på UNN.

Her har styreleder Marianne Telle, direktør Lars Vorland, resten av styret og administrasjonen et stort ansvar. Jobben nå må være å roe gemyttene etter et bråk som savner sidestykke i den korte historien til det regionale helseforetaket. Greier man ikke det, er det ikke bare UNN som taper. Den største nederlaget blir det Helse Nord som må ta i form av tapt anseelse og legitimitet i Troms og Finnmark.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse