Annonse
Tilbudene innenfor voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri har blitt totalt overlatt til seg selv – uten noen som helst interesse for hverken ledelse eller fagmiljø ved UNN i Tromsø, skriver Edvin M. Eriksen. Bildet viser "Brus-bygget" som huser Barne-og ungdomspsykiatrien ved UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Hvem styrer UNN?

Det er åpenbart at ledelsen ved UNN er totalt overstyrt av profesjonsinteresser der fagpersoner innenfor tunge fagfelt som kreftbehandling og hjertelidelser får gjennomslag for sine faglige interesser.

I tilknytning til Verdensdagen for psykisk helse ble det satt lys på den totale mangelen på prioritering av psykiatritilbud i UNN-systemet. Det var faktisk på tide. Etter gjentatte interne varsler – uten fnugg av resultat, har flere ledere innenfor rus- og psykiatrifeltet gått offentlig ut med sine alvorlige bekymringer. De tar et oppgjør med UNNs manglende prioritering av psykiatritilbud. 

Også det var på høy tid. Krisetilstandene innenfor dette svært viktige området har vært tydelig i minst ti år.  Tilbudene innenfor voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri har blitt totalt overlatt til seg selv – uten noen som helst interesse for hverken ledelse eller fagmiljø ved UNN i Tromsø.  Det har vært stor mangel på fagstillinger, en uendelighet av ventetid for pasienter med stort behandlingsbehov, altfor strenge inntakskrav på grunn av mangelfull kapasitet og manglende kompetanse innenfor det minimale tilbudet som har vært. 

Alt dette har fått vare over mange år uten at ledelsen ved UNN har gjort det aller minste forsøk på å styrke tilbudene. Alt dette samtidig som statlige helsemyndigheter og flere regjeringer etter hverandre har pålagt helseforetakene og de enkelte sykehus å satse betydelig mer på psykiatriske behandlingstilbud og forebyggende tiltak.

UNNs totale mangel på prioritering av psykiatri har skjedd samtidig med at stadig ny kunnskap har dokumentert sammenhengen mellom psykisk helse og fysisk helse. Psyke og soma er to sider av samme sak – det henger sammen. Det er klare sammenhenger mellom psykiske vansker og negativ somatisk utvikling med økende risiko for fysiske helseplager og alvorlige hjerte-kar lidelser og kreft.  

Likevel fortsetter UNN i sine snevre spor med stor satsing på svært spisset kompetanse og svært smale behandlingstilbud av alvorlige helsesituasjoner som kunne ha vært unngått med langt mer forebyggende tiltak – for eksempel innenfor det psykiatriske fagfeltet.  Det er åpenbart at ledelsen ved UNN er totalt overstyrt av profesjonsinteresser der fagpersoner innenfor tunge fagfelt som kreftbehandling og hjertelidelser får gjennomslag for sine faglige interesser. Og ingen kan naturligvis kritisere at det satses på slike svært viktige helsetilbud.

Problemet oppstår når slike interesser og satsinger tar alt av ressurser som skulle ha vært brukt til innsats for bedre helse for alle de som sliter med en psykisk helse som gjør hverdagen til et mareritt – og som på lengre sikt også bryter ned fysisk helse og øker risikoen for alvorlige somatiske lidelser. Det å satse på psykiatritilbud er faktisk et svært viktig forebyggende tiltak med tanke på å redusere risikoen for alvorlige somatiske lidelser som igjen sprenger kapasiteten på UNN sine behandlingstilbud.

Så vet vi også at vi har et stort problem med et stadig økende antall selvmord – ofte som en konsekvens av langvarig mangel på adekvat psykisk helsehjelp. Små hverdagsvansker får eskalere og vokse seg så store og ødeleggende at mennesker ikke ser noen veg ut av mørket de har havnet i. Sånn trenger det ikke å være i Norge i 2019. Sånn trenger det ikke å være i Troms i 2019.

Etter så mange år med nedprioritering av psykiatritilbud ved UNN- samtidig som nasjonale helsemyndigheter og flere regjeringer har krevd satsing og prioritering av slike tilbud, må det være åpenbart at det er noe fundamentalt galt med måten UNN ledes på. Svært mye tyder på at UNN ikke styres av den ledelsen som er satt til å styre, heller ikke av UNN-styret, men av sterke fagprofesjoner med egeninteresser og faglige kjepphester. Flere eksempler på interne konflikter ved UNN tyder på det samme. Da er det på tide at UNN-styret tar sitt ansvar og dokumenterer at de faktisk styrer UNN.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse