Hvem vil være med og skape fremtiden?

Med noen tydelige justeringer og viktige investeringer kan vi i Nord-Norge nyttiggjøre oss den digitale og globaliserte fremtiden.

Du er ikke alene hvis du blir ør av alt snakket om digitalisering og globalisering. Det går ikke en dag uten at eksperter roper ut om automatisering, roboter og utflagging som skal rive arbeidsplassen vekk under beina på deg.

Utsagnene underbygges av SSB, som forteller at 40% av alle dagens arbeidsplasser er forsvunnet om 20 år, og kanskje enda flere i Nord-Norge.

Spør ikke hva gjør vi da? Spør hva gjør vi ? I dag.

Endringene er dramatiske og krever handling. Samtidig er det ingen grunn til panikk. Med noen tydelige justeringer og viktige investeringer kan vi i Nord-Norge nyttiggjøre oss den digitale og globaliserte fremtiden. Ja, selv urbaniseringens konstante tømming av folk i landsdelen kan temmes om vi tenker nytt.

G.U.D.

Dette er bakgrunnen for at G.U.D og Nord-Norge er tema for årets Agenda Nord-Norge-samling i Mo i Rana. Det er også årsaken til at G.U.D. er temaet for det nye spesialnummeret av Konjunktur-barometer for Nord-Norge (KB).

For ordens skyld, G.U.D. er en forkortelse for Globalisering, Urbanisering og Digitalisering. Tre sentrale stikkord vi håper vil gi både perspektiver og inspirasjon.

Bare se på selskapet Gratanglaks, et oppdrettsselskap i Sør-Troms. Ved hjelp av sensorer og mobilteknologi, kan dagens røktere styre og overvåke hele settefiskanlegget fra en mobiltelefon. Joysticks

Livsviktig informasjon om oksygen-nivå, fôring og temperatur sendes direkte til røkterens telefon. Nødvendige justeringer gjøres med et enkelt touch på skjermen. 

Når fisken kommer over i merdene, overvåkes den gjennom fem-seks live-sendinger fra hvert av anleggene. Bildene sendes til fôringssentraler på land, der operatører sitter foran store skjermer og fôrer laks med joysticks. Ved hjelp av bildeanalyser og maskinlæring, vil datamaskinene kunne gjøre 90 % av jobben som operatørene gjør i dag. Teknologien er egenutviklet. De er med og skaper fremtiden. Og de er ikke alene.

E-bjeller

Eller se på reindriftsnæringen. Der brukes nå digitale satellittbilder for å studere jordsmonn og klima for å optimalisere beiteforhold og unngå overbeite.

Gjennom Copernucus-programmet har en fra i år en fullgod satellittdekning over Finnmarksvidda og Nord-Norge nesten daglig. Med teknologien «e-bjeller» og «Find my Sheep» fra Sognefjorden kan dyreeiere spore dyrene på en kart-app på mobiltelefonen sin. GPS-sporingen gjør det enklere å vite hvor dyrene er og å skjønne hvordan de beveger seg. Stillestående dyr som er skadet vil raskt bli oppdaget.

Om kort tid kan droner sendes ut for å inspisere flokkene og holde dem adskilt, og kanskje til og med bidra i beitearbeidet. Digitalisering bidrar altså til at det kan produseres enda bedre reinkjøtt, som med konsistent og høy kvalitet kan prege middags- og restaurantbord over hele verden. De er med å skape fremtiden.

Samtidig ser vi hvordan reiselivsnæringen utnytter globale turiststrømmer til Nord-Norges fordel. Skulle det bremse opp, så er det heller på grunn av for få flyseter enn manglende etterspørsel. Vi ser også hvordan selskaper som Elkem omdanner tradisjonelle smeltehaller til verksteder for spesialiserte og patenterte metallurgiske produkter. 

Svolvær

Og ikke minst, vi ser hvordan byer i Nord-Norge – som Svolvær og Bodø klarer å revitalisere sentrum gjennom god byplanlegging og rettede investeringer. Det setter fart på folketallsveksten og skaper tro på at små byer i landsdelen kan møte fremtiden uten frykt for menneskeflukt. De er med å skape fremtiden.

Poenget er at G.U.D skaper store fordeler for vår landsdel, bare vi som bor her griper sjansen. Ved å satse på bedre bredbåndsdekning, bedre fiber til utlandet, mer attraktive bomuligheter for innvandrere og lettere tilgang til landsdelen for turister (les større og bedre flyplasser) åpner det seg nye muligheter vi knapt ante eksisterte.

Og gjennom digitalisering, automatisering og desentralisert produksjon, kan vår effektivitet og globale markedstilgang øke. I tillegg kan vi gjennom kompetanse innenfor de områdene vi er best på være spesialistene i globale nettverk. Mulighetene er der, for alle som vil være med å skape fremtiden. Velkommen til Agenda Nord-Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse