Annonse
Abdalla Ali Mohammed er blant de som bruker stemmeretten sin. Foto: Gunhild Johansen.

Hver stemmer teller!

Jo nærmere den utøvende makten man kommer, jo mindre speiles mangfoldet i befolkningen. Slik også i Tromsø. Til høstens valg er det kun SV og MDG av partiene i kommunestyret som har nominert en person med innvandrerbakgrunn på kumulert plass (henholdsvis Eritrea og Tyskland).

Hvorfor er det så få  innvandrere som bruker stemmeretten sin? Ved forrige stortingsvalg var valgdeltakelsen hele 23 prosentpoeng lavere for innvandrerbefolkningen enn den øvrige befolkningen. Den samme tendensen ser vi ved lokalvalgene. Ved høstens lokalvalg vil om lag 350 000 innvandrere ha stemmerett i Norge. Det er viktig å legge til rette for at alle som ønsker det, får bruke stemmeretten sin.

Den lave valgdeltakelsen har ulike årsaker. Noen har bakgrunn fra land der det ikke er frie valg og stemmetallene blir trikset med. De er vant med at det ikke er noen vits i å stemme og har generell mistro til politikere. Andre synes ikke at sakene som diskuteres i valgkampen angår dem nok til å engasjere seg. Kanskje tror de heller ikke at kandidatene som stiller til valg, vil kunne representerer dem på en god måte?

Jo nærmere den utøvende makten man kommer, jo mindre speiles mangfoldet i befolkningen. Slik også i Tromsø. Til høstens valg er det kun SV og MDG av partiene i kommunestyret som har nominert en person med innvandrerbakgrunn på kumulert plass (henholdsvis Eritrea og Tyskland). Partiene må selv svare på om det skyldes at de har få innvandrere som medlemmer, at innvandrere ikke ønsker å stille høyt oppe på listene eller om partiene ikke prioriterer det. Innvandrerbefolkningen vår er svært aktiv på mange områder, men altså ikke i politikken.

Det er ingen selvfølge at innvandrere får stemmerett i sitt nye hjemland. I mange EU-land har kun innvandrere fra andre EU-land stemmerett ved lokalvalg. I Norge kan alle utenlandske statsborgere som har bodd i landet i minst tre år stemme ved lokalvalg. Det er en viktig demokratisk rettighet som så mange som mulig bør benytte seg av. Deltakelse i politikk og i valg er de viktigste redskapene innbyggerne har for å være med å påvirke utformingen av samfunnet vi lever i. I integreringsarbeidet må også innvandrerbefolkningen bli inkludert til å kunne delta og føle tilhørighet, uavhengig av etnisk bakgrunn.

Integrering skal ikke bare gå bare én vei. Tromsø har en intensjon om å være en bærekraftig, mangfoldig og rettferdig by der alle stemmer høres og tas hensyn til. Derfor er min oppfordring til de som føler seg usikker – ta kontakt med politikerne. Be om å få en innføring i politikken deres. Møt opp i stemmelokalet og stem på det partiet du synes har den beste politikken på de områder du synes er viktig! Husk at hver stemme teller!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse